Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Globalisering Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Globalisering Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no
Globalisering Kristian Stokke

2 Antagelser om globalisering
Globalisering virker økonomisk homogeniserende/regionaliserende Globalisering underminerer/underminerer ikke nasjonalstaten Globalisering utvisker/forsterker kulturelle forskjeller Globalisering skaper økt sosialt likhet/ulikhet Globalisering utvisker/forsterker geografiske forskjeller

3 Definisjon? Globalisering som internasjonalisering
Globalisation refers to a growth of transactions and interdependence between countries. From this perspective, a more global world is one where more messages, ideas, merchandise, money, investments, pollutants and people cross borders between national-state-territorial units. Jan Aart Scholte (2005). Globalization. A Critical Introduction. Palgrave Macmillan. (p. 54)

4 Definisjon? Globalisering som liberalisering
Globalization denotes a process of removing officially imposed constraints on movements of resources between countries in order to form an ’open’ and ’borderless’ world economy. On this understanding, globalization occurs as authorities reduce or abolish regulatory measures like trade barriers, foreign-exchange restrictions, capital controls, and visa requirements. Jan Aart Scholte (2005). Globalization. A Critical Introduction. Palgrave Macmillan. (p. 56)

5 Definisjon? Globalisering som romlig transformasjon
Globalization can be thought of as a process (or set of processes) which embodies a transformation in the spatial organization of social relations and transactions - assessed in terms of their extensity, intensity, velocity and impact – generating transcontinental or interregional flows and networks of activity, interaction, and the exercise of power (Held m.fl. Global Transformations, p. 16)

6 Globaliserings-skepsis
Hyper-globalisering Globaliserings-skepsis Transformasjon Globalisering integrasjon som økonomisk (ideal-type) Åpen og mange-dimensjonal endringsprosess Global økonomi: nettverk i produk-sjon, handel, finans Internasjonalisering og triadisering (regionalisering) Økonomisk de- og reterritorialisering Global nyliberal disiplinering gjennom marked og institusjoner Vedvarende makt til å regulere, skape og bruke globalisering De- og reterritoriali-sering av suverenitet, flerskala governance Vinnere og tapere, utjevning på sikt Marginalisering av utviklingsland Kompleks global sosial stratifisering Global forbrukskul-tur Reaktiv og aggressiv nasjonalisme De- og reterritoriali-sering av identitet Globalisering som realitet Globalisering som myte Globalisering som historisk prosess Konseptua-lisering Økonomiske endringer Statens rolle Sosiale endringer Kulturelle endringer Karakteri-stikk

7 Rom/tid-dimensjoner The extensity of global networks
Rekkevidde: hvor globale er nettverkene? The intensity of global interconnectedness Intensitet: hvor mye flyt er det i nettverkene? The velocity of global flows Hastighet: hvor hurtig skjer flytstrømmene i nettverkene? The impact of global interconnectedness Betydning: hvor stor betydning har fjerne hendelser?

8 Typer av globalisering
Thick globalization Type 2 Diffused globalization Type 3 Expansive globalization Type 4 Thin globalization

9 Hva skal vi lære i dette kurset?
Hva er globalisering? Hve skjer med statlig styring? Hva skjer med demokratisk deltagelse? Hva skjer med arbeiderbevegelsen? Hva skjer med sosiale bevegelser? Hva skjer med lokalpolitikken?

10 Undervisningsplan 15. aug Globalisering
2. sep Globalisering og styresett 9. sep Globalisering og demokratisering 16. sep Case: Makt og demokrati i Norge Uke 38 Seminar 1 30. sep Globalisering og motstand 14. okt Case: Den globaliseringskritiske bevegelsen Uke 42 Seminar 2 Uke 43 Seminar 3 Uke 44 Seminar 4 11. nov Globalisering og arbeiderbevegelsen 18. nov Case: Politisk islam 25. nov Globalisering og lokaldemokrati 2. des Case: Desentralisering og deltagelse i Afrika


Laste ned ppt "Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Globalisering Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google