Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Design, studentundersøkelse 2014-15 Frode Svartdal, Knut Gundersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Design, studentundersøkelse 2014-15 Frode Svartdal, Knut Gundersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Design, studentundersøkelse 2014-15 Frode Svartdal, Knut Gundersen

2 ART – moralsk resonnering + tankefelletrening ALTERNATIV 1: SAMME PRAKSISSTED KJØRER TO GRUPPER OG FORDELER DELTAKERE TILFELDIG TIL BETINGELSENE RANDOMISERING SSIS, HIT MOT Dette er et enkelt design: SSIS og HIT administreres før og etter intervensjonen MOT administreres en gang tidlig i intervensjonen, og så en gang mot slutten Deltakere randomiseres til betingelsene

3 ART – moralsk resonnering ELLER ART – moralsk resonnering + tankefelletrening KONTROLL ALTERNATIV 2: ET PRAKSISSTED KJØRER EN GRUPPE, MEN MÅLER OGSÅ EN KONTROLLGRUPPE RANDOMISERING SSIS, HIT MOT Dette er også et enkelt design: SSIS og HIT administreres før og etter intervensjonen MOT administreres en gang tidlig i intervensjonen, og så en gang mot slutten Deltakere randomiseres til betingelsene Hvilken variant som velges bestemmes ved loddtrekning

4 1. Uttak av elever Gi informasjon til potensielle deltakere i prosjektet Elevene skal fortrinnsvis søke om å få delta på ART / SPT

5 2. Utvelgelse av elever Foreta grov screening av potensielle deltakere og del inn i kategorier. Bruk skjema for pre-sjekk. Husk at atferdsvansker både kan være utagerende og i form av skyhet / ensomhet. Gjerne ha med et par elever som kan ha funksjon som positive modeller (på engelsk «true models»), ikke kun flinke.

6 3.Informasjonsmøte med første kartlegging Det kalles inn til 2-3 informasjonsmøter; et for foreldre og et for elever og evt. ett for lærere. Hensikten er å orientere om programmet, fylle ut samtykkeerklæringer og gjennomføre den første kartlegging med SSIS og HIT. I forhold til motivasjonsskjemaet skal elevene vente en uke før de gjennomfører første kartlegging. Dersom dere skal ha kontrollgruppe må dere foreta randomisering. Ideelt har dere ca 4 i hver kategori (se presjekk + evt positive modeller). Trekk innen hver kategori slik at det blir like mange av hver kategori i de 2 gruppene

7 4. Kartlegging og koding For kartlegging skal hver elev ha sin kode. Eksempel EliSilSPTT4GForPre Dette står for prosjektet Elise Silje som har SPT T står for innføring om tankefelle; Elev nummer 4 G(utt) i motsetning til J Foreldreversjon og Pretest. Husk at her må dere være pinlig nøyaktige. Før resultatene over på regneark og send inn til skolen

8 5. Programmet gjennomføres Dere vil på siste samling før jul få vite om dere skal lære elevene om tankefeller på forhånd. Før fraværsliste for hver trening og beskriv også andre hendelser som kan påvirke resultatet

9 6.Ny kartlegging Husk også å sende inn skjema for bakgrunnsvariabler Før resultatene inn på regneark og send til skolen


Laste ned ppt "Design, studentundersøkelse 2014-15 Frode Svartdal, Knut Gundersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google