Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til kulturarenaer. Mål: Skape gode kulturelle møteplasser som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen Hvorfor denne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til kulturarenaer. Mål: Skape gode kulturelle møteplasser som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen Hvorfor denne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til kulturarenaer

2 Mål: Skape gode kulturelle møteplasser som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen Hvorfor denne ordningen?

3 Statlige spillemidler fordeles til utvikling av kulturarenaer: 1/3 del av godkjent prosjektkostnad Tilskudd i Hedmark: min. kr. 50 000,- / maks. 1,5 mill. kroner Hvordan fungerer ordningen?

4 Kjøp, bygging, ombygging eller rehabilitering av ikke-kommersielle arenaer for øving, produksjon eller fremvisning av kulturuttrykk Hva gis det tilskudd til?

5 Kommersielle og religiøse kulturarenaer Vedlikeholds- og driftsoppgaver Ikke-fastmontert utstyr Ferdigstilte prosjekter Hva faller utenfor ordningen?

6 Anleggs- eier Innhenter råd fra fageksperter Tar kontakt med kommunen Kommune Oppstartsmøte med søker Byggesaksgodkjenning av prosjektet Anleggs- eier Innhenter nødvendige vedlegg Fyller ut søknad på www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no Kommune Sjekker om søknaden er korrekt og har alle nødvendige vedlegg Rangerer innkomne søknader og videresender til fylkeskommunen Fylkes- kommune Godkjenner komplette søknader Setter opp prioriteringsliste og gir tilsagn Søknadsprosessen

7 Venter du på tilsagn? Husk å fornye søknaden! Fått et deltilsagn? Husk å fornye søknaden! Blir prosjektet større eller dyrere enn antatt? Send tilleggssøknad med endringene! Så snart du har fått byggesaks- godkjenning kan du – på egen risiko – sette i gang. I mellomtiden…

8 Delutbetaling (inntil 85%) Søknad til kommunen dokumenterer utgifter på minst beløpet du søker om Sluttrapportering og –utbetaling Senest 24 måneder etter tilsagn er gitt Revisorgodkjent* prosjektregnskap Lavere kostnader enn budsjettert vil føre til avkorting av tilsagnsbeløpet *Kommunens revisor ved tilskudd over 100 000, ellers egen revisor. Og pengene?

9 Linda Stewart Tlf. 62 54 40 82 / 469 55 207 Epost: linda.stewart@hedmark.orglinda.stewart@hedmark.org Kari Nilssen Tlf. 62 54 44 46 / 480 74 372 Epost: kari.nilssen@hedmark.orgkari.nilssen@hedmark.org Kontaktpersoner


Laste ned ppt "Tilskudd til kulturarenaer. Mål: Skape gode kulturelle møteplasser som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen Hvorfor denne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google