Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TrønderFeide – status og planer v. Asle Brustad, prosjektleder eForum Prinsen hotell 16.04.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TrønderFeide – status og planer v. Asle Brustad, prosjektleder eForum Prinsen hotell 16.04.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 TrønderFeide – status og planer v. Asle Brustad, prosjektleder eForum Prinsen hotell 16.04.2009

2 Kort repetisjon Hva utløste ”skredet”? Brev fra kunskapsministeren datert 27.03.2009 brevet brevet

3 Hva er Feide? Nasjonal identitetsforvaltning for utdanning Ett brukernavn og ett passord til alle tjenester Personvern og informasjonssikkerhet En nasjonal innloggingstjeneste, men lokal kontroll med opplysninger Mål: Enkel og trygg tilgang til digitale læremidler!

4 Tjenesteleverandørs ansvar 4 Kilde- System (SATS; Extens el.l) Lokal FEIDE- katalog BAS (Bruker Administrasjons System) Cerebrum, MIIS, eDirectory Kommunens ansvar FEIDE Autentiserings- og påloggings- tjeneste FEIDE sitt ansvar Autentisering mot FEIDE Pålogging mot tjenester Utsnitt av brukerdata Tjeneste

5 Eksempel på tjenester Nasjonalbiblioteket Lokus Studentlisens

6 Hva Uninett ABC bidrar med Formidling og publisering av informasjons- materiell Informasjonssamlinger Veiledning i prosjektgjennomføring Maler for prosjektgjennomføring Nettsted for informasjonsdeling Står til disposisjon for spørsmål og svar Følger opp status og rapporterer til Uninett ABC

7 Veiledningsnode for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune er formell avtalepartner Er frikjøpt av Uninett ABC for å lede prosjektet Arbeidet gjennomføres i et prosjekt vi har valgt å kalle ”TrønderFeide” Dekker alle 49 kommuner i begge fylker Nord-Trøndelag fylkeskommuner bidrar der det er naturlig

8 Status pt. Det Digitale Trøndelag (DDT-samarbeidet) ble valgt som pilotgruppe Har fått veiledning gjennom felles samlinger og individuell oppfølging Har foretatt sine egne teknologivalg (4-5 forksjellige løsninger) Kjører 5(6) forskjellige prosjekter Har egen prosjektkoordinator i 20% stilling 2 fellesprosjekter: Værnes-regionen med 6 kommuner Innherred samkommune med 2 kommuner Enkeltkommuner: Trondheim kommune Steinkjer kommune Meldal kommune (Klæbu kommuner er i startgropa som nytt medlem av DDT) Alle DDT-kommuner har inngått hver sin intensjonsavtale med Uninett ABC

9 Disse har fått en innledende gjennomgang (ca. 2 timer) Midtre Gauldal kommune Holtålen kommune Fosen-regionen I tillegg er det gjort avtale om tilsvarende gjennomganger med Melhus og Skaun kommuner siste uke i april Flere som ønsker kort info? Ta kontakt så ser vi om vi finner plass for å ta en tur…

10 Infobrev til Rådmannen Uninett ABC sendte medio mars 2009 ut et brev stilet til Rådmannen med kopi til leder for oppvekstsektoren og ansvarlig for IKT-området Informasjonsbrosjyrer og kartlegginsskjema følger med som vedlegg Se lenkelenke Oppfordrer alle til å besvare kartleggingsskjema!

11 Veien videre (mål i prosjektplan) Alle 49 kommuner: Alle kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag har mottatt grunnlagsinformasjon om FEIDE innen utgangen av mars 2009. (Info til rådmenn, anvarlig for opplæringsetaten og IKT-ansvarlig i kommunene) Alle kommuner har signert intesjonsavtale med Uninett ABC i løpet av 2009. Alle kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag er Feide-godkjent innen utgangen av 2010 DDT-samarbeidet, 11 (12) kommuner: Alle DDT-kommuner (11-12 kommuner) har innført FEIDE-løsninger og vil være FEIDE-godkjent innen utgangen av 2009 (jfr. egen prosjektplan for DDT-samarbeidet) Fosen-regionen, 8 kommuner: Kommunene i Fosen-regionen (8 kommuner) har fått tilbud om å delta på felles informasjonssamlinger innen 1. oktober 2009 Alle disse kommunene har inngått intensjonsavtale med Uninett ABC innen 1. november 2009

12 Veien videre (2) Namdal, 14 kommuner: Kommunene i Ytre, Midtre og Indre Namdal skal hå fått tilbud om å delta på felles informasjonssamling innen 1. juli 2009 Alle disse kommunene skal ha inngått intensjonsavtale med Uninett ABC innen 1. november 2009 Inderøy og Verran, 2 kommuner: Pt. ikke formelt knyttet til noe samarbeid men på vei inn i INVEST sammen med Steinkjer kommune. Håndteres gjennom Steinkjer kommune og ledere for INVEST- prosjektet. Øvrige 13 kommuner i Sør-Trøndelag: Alle kommuner i Sør-Trøndelag som ikke er medlemmer i DDT-samarbeidet eller Fosen-regionen har fått tilbud om å delta på felles informasjonssamlinger innen 1. oktober 2009 Alle disse kommunene har inngått intensjonsavtale med Uninett ABC innen 1. november 2009

13 Informasjon og kontakt 3 hovedkilder til informasjon: Uninett ABC: www.uninettabc.nowww.uninettabc.no FEIDE: www.feide.nowww.feide.no TrønderFeide: https://prosjekt.stfk.no/1141https://prosjekt.stfk.no/1141 asle.brustad@stfk.no asle.brustad@stfk.no eller tilKontakt: asle.brustad@stfk.no eller til asle.brustad@stfk.no abc@uninett.noabc@uninett.noabc@uninett.no


Laste ned ppt "TrønderFeide – status og planer v. Asle Brustad, prosjektleder eForum Prinsen hotell 16.04.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google