Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Konferanse om Norsk ingeniørutdanning Praksis og næringslivskontakt Klekken 19 oktober 2006 Sverre Narvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Konferanse om Norsk ingeniørutdanning Praksis og næringslivskontakt Klekken 19 oktober 2006 Sverre Narvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Konferanse om Norsk ingeniørutdanning Praksis og næringslivskontakt Klekken 19 oktober 2006 Sverre Narvesen Raufoss Technology & Industrial Management AS

2 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Året 1896 STATLIG EIERSKAP: 100% FORSVARSPRODUKTER: 100% OMSETNING: 0,2 MILL.NOK EKSPORT : 0 ANTALL ANSATTE: 75 Raufossindustrien: Begynnelsen……

3 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management 1896: Etablert for å produsere ammunisjon 1920s: Starten på bil/ bildelproduksjon 1956: Etablert som leverandør innen bilindustri 1960s: Oppbygging av aluminium kompetanse 1968: Støtfangere til Volvo 1970s: SAAB, BMW, VW, MB og Audi 1980s: Messing, kompositt og plast kompetanse bygges opp. Koblinger til Volvo & Scania 1990: Børsnotert 1995- Raufoss Automotive solgt til Norsk Hydro 1997: Oppkjøp United Parts TS&C 1998: Nammo etablert 1999:Nammo aksjer solgt til Den norske Stat 1999:Nominert leverandør av aluminium hjulopphengs- komponenter til General Motors 2001 Restrukturering av Raufoss Industripark H I S HISTORIEN

4 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management IKT, Regnskap, lønn Raufoss Industri Service Raufoss Nett AS Raufoss Beredskap AS Raufoss Water & Gas Raufoss ISS NCE – Raufoss, Industriklynga

5 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Noen få av produktene fra Raufoss

6 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Industrien i området Toten - Hedmarken Industrien i området Toten – Hedmarken Antall ansatte:13 400 Industri i regionen Raufoss Industripark www.raufossindustripark.no Raufoss Industripark Antall bedrifter: 36 Antall ansatte: 3 000 Omsetning: 4 500 mill TotAl Gruppen www.total-gruppen.no TotAl-Gruppen Antall bedrifter: 35 Antall ansatte:2145 Omsetning: 3 200 mill

7 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management ● ● ● ● ● ● ● Reiseliv Alta Marin bioteknologi Tromsø Nordlysovalen Andøya-Svalbard Energi Narvik Konstruksjoner Narvik Havbruk Nordland Skognæringa Trøndelag Vindkraft Trøndelag CoE Møre (Pilot) Undervannsteknologi Bergen Industrinettverket Sunnhordland Teknologioverføring Stavanger Boreteknologi Krsand IKT Agder ● ● ● ● ● ● Kultur og opplev. Lillehammer Bluelight Gjøvik Bioteknologi Hamar Østlandssamarbeidet Innovasjon Gardermoregionen CoE Lettvektsmaterialer (Forprosj) Kunnskapsbyen Lillestrøm IT Fornebu Energi/miljø Østfold CoE Mikrosystemer Horten (Forprosj) Høyteknologi Kongsberg Geomatikk Ringerike ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● De 24 NCE søkerne

8 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management 27. April 2006 Raufoss får NCE status

9 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Instrumentering Trøndelag Lettvektsmaterialer og automatisert produksjon Raufoss Systems Engineering Kongsberg Microsystems Vestfold Undervannsteknologi Hordaland NCE Maritim Møre De 6 utpekte NCE klyngene

10 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management RAUFOSSINDUSTRIENS GLOBALE NETTVERK

11 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Hovedstrategier

12 Industri (27,7%) Nammo Raufoss Kongsberg Automotive Raufoss Technology Hexagon Industri (27,7%) Nammo Raufoss Kongsberg Automotive Raufoss Technology Hexagon SINTEF (50,1%) SIVA (22,2%) Testing og Verifikasjon Prototyper Pilotproduksjon Material- engineering Simulering beregninger Logistikk Produksjonstekn. Innovasjon Ny virksomhet Eierstruktur Virksomhetsområder

13 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management RTIM Kompetansehierarki Praktisk tilnærming - Nærhet til produkt/vareleveranse Teoretisk kunnskap - Faglig dybde NTNU/SINTEF/ BI Industri

14 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Forskningens verdikjede Industrialisering av vitenskap Sammenheng mellom nasjonale satsinger Anvendelse av teknologi (inkludert utvikling, produksjon og leveranser) Læren om fremgangsmåtene ved bearbeiding av råstoffer til foredlede produkter Systematisk forskningmedsikte påå felle beviselig sanne dommer om emner av generellart,slikat dekan gå innsom leddi enstørre enhet VitenskapTeknikkTeknologi SFF (senter for fremragende forskning) NCE (norwegian center of expertise) NCE-Raufoss FoU program Arena BIA (brukerstyrt innovasjonsarena) SFI (senter for forskningsbasert innovasjon)

15 KOMPETANSE FOR INDUSTRIALISERING Produkter Modellering,Modellering, simulering og karakterisering av produktytelsesimulering MaterialerProsesser Fabrikken: Logistikk, Personal og organisasjonsutvikling, Sikkerhet&Pålitelighet, Sårbarhet, Produksjonsteknikk RTIM treenigheter: Erfaring - Ferdighet - Teori

16 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Det utvikles nye samarbeidsformer mellom industrien, forsknings- og utdanningsmiljøene.

17 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Innlandets Vitensenter

18 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Videregående opplæring og bedriftsamarbeid Status: Raufoss Videregående skole og bedriftene i Raufoss Industripark har lange samarbeidstradisjoner De siste 10 årene har bedriftene tatt inn over 300 lærlinger Elever og lærere er utplassert i perioder både i grunnkurs og VK1 I enkelte fag har bedriften overtatt hele undervisnings-ansvaret Bedriftene har et eget opplæringskontor som koordinerer utplassering av elever og foretar inntak av lærlinger

19 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Videregående opplæring og bedriftsamarbeid Utfordringer: Skaffe nok kvalifiserte ungdommer til industrifagene Stor grad av utplassering av elever og lærere krever ekstra ressurser i bedriftene Den ny teknologien blir for lite synelig i de nye læreplanen Få i gang utviklingsprosjekter mellom skoler og bedrifter med tanke på nye samarbeidsformer Bedriftene må få bedre rammebetingelser for å ta på seg ”læring i bedrift”

20 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Tekniske allmennfag TAF De tre første årene er elevene tre dager på skolen og to dager i bedrift. Siste året er de tre dager i bedrift og to dager på skolen. Lærekontrakt blir skrevet etter 2 år. Etter 4 år avslutter en opplæringen i bedrift med f agprøve og i skole med vanlige eksamen

21 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management KOMSAM Kompetanseutvikling og FoU gjennom samarbeid mellom Raufoss-industrien og Høgskolen i Gjøvik Oppbygging av et integrert kompetanse- og FoU-miljø innen materialteknologi, produksjonsteknologi, innovasjon, design og produktutvikling mellom Raufoss Industripark og Høgskolen i Gjøvik

22 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management KOMSAM Paradoks Mjøsregionen er (et av) landets største m.h.t. vareproduserende industri Gobal konkurranseutsatt industri kan kun overleve i Norge med avanserte produkter og produksjon Behovet for kompetent arbeidskraft er stort og vil øke Likevel lav interesse i å studere maskintekniske ingeniørfag i regionen (Bachelor i ingeniørfag, maskin, industriell design og teknologiledelse)

23 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management KOMSAM Samarbeidsmodell Råd med industriledere der rekruttering, utdanning og forskning kan diskuteres Hver av studentene ved seksjon for teknologidesign og ledelse på høgskolen skal knyttes til en industribedrift og ha en ”fadder” i denne bedriften. Kontinuitet er viktig. Praksis knyttet til fag gjennom øvinger gjennomført i en industribedrift, semester og prosjektoppgaver Vinn-Vinn situasjon må utvikles.

24 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management KOMSAM Målsetning Bachelor i ingeniørfag med 20% industriell praksis gjennom hele studiet Utdannelse skreddersydd til behovene i industrien Styrke regionens totale faglige kapabilitet Samarbeid NTNU – høgskolen – RTIM/NCE-Raufoss om utdanning på mastergrad nivå Styrke nettverket med internasjonale utdannings- og FoU miljøer Felles laboratorier – “living labs” FoU -samarbeid

25 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Muligheter og initiativ på universitetsnivå Regional tilpassning av etter og videreutdanning Enkeltkurs Erfaringsbaserte mastergrader Samarbeidsmodeller; lokale høgskoler - NTNU - industri Mulige fremtidige mastergradstilbud (sivilingeniør) i tettere samarbeid med industri, utvalgte tema Veileding og rådgiving av dr.grads stipendiater Finansiering og insentiv ordninger må utvikles og tilpasses

26 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Etter og videreutdanning innen Produktutvikling og produksjonsledelse Tilbud fra fakultet Ingeniørvitenskap og Teknologi, NTNU Modulbasert – fleksibelt kursopplegg Nye gjennomføringsmodeller i industrimiljøene Tilpasses industriens behov Samarbeid med industriparkene i Raufoss (RTIM, Center of Expertise) og Kongsberg mfl. Samarbeids modeller med regionale høgskoler Del av ny erfaringsbasert mastergrad fra NTNU

27 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Oppsummering Grunnleggende F&U virksomhet i industrimiljøet for gjennomføring av det ”Praktiske akademia” Bedrifter med kapabilitet, kompetanse og evne Globale og internasjonale nettverk Finansierings og insentiv ordninger fra myndigheter Nasjonale samarbeidsmodeller mellom universiteter og regionale høgskoler Gjennomførings roller for det ”Praktiske akademia” legges til nye NCE strukturer Langsiktighet


Laste ned ppt "RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Konferanse om Norsk ingeniørutdanning Praksis og næringslivskontakt Klekken 19 oktober 2006 Sverre Narvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google