Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse om Norsk ingeniørutdanning Praksis og næringslivskontakt Klekken 19 oktober 2006 Sverre Narvesen Raufoss Technology & Industrial Management.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse om Norsk ingeniørutdanning Praksis og næringslivskontakt Klekken 19 oktober 2006 Sverre Narvesen Raufoss Technology & Industrial Management."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse om Norsk ingeniørutdanning Praksis og næringslivskontakt Klekken 19 oktober Sverre Narvesen Raufoss Technology & Industrial Management AS

2 Raufossindustrien: Begynnelsen……
Året 1896 STATLIG EIERSKAP: 100% FORSVARSPRODUKTER: 100% OMSETNING: 0,2 MILL.NOK EKSPORT : 0 ANTALL ANSATTE: 75                                                                                                   

3 HISTORIEN 1896: Etablert for å produsere ammunisjon
1920s: Starten på bil/ bildelproduksjon 1956: Etablert som leverandør innen bilindustri 1960s: Oppbygging av aluminium kompetanse 1968: Støtfangere til Volvo 1970s: SAAB, BMW, VW, MB og Audi 1980s: Messing, kompositt og plast kompetanse bygges opp. Koblinger til Volvo & Scania 1990: Børsnotert Raufoss Automotive solgt til Norsk Hydro 1997: Oppkjøp United Parts TS&C 1998: Nammo etablert 1999: Nammo aksjer solgt til Den norske Stat 1999: Nominert leverandør av aluminium hjulopphengs-komponenter til General Motors Restrukturering av Raufoss Industripark HISTORIEN

4 Raufoss Industri Service
NCE – Raufoss, Industriklynga IKT, Regnskap, lønn Raufoss Water & Gas Raufoss Beredskap AS Raufoss Nett AS Raufoss Industri Service Raufoss ISS

5 Noen få av produktene fra Raufoss

6 Industri i regionen Industrien i området Toten – Hedmarken
Antall ansatte:13 400 Industrien i området Toten - Hedmarken TotAl Gruppen TotAl-Gruppen Antall bedrifter: 35 Antall ansatte:2145 Omsetning: mill Raufoss Industripark Antall bedrifter: 36 Antall ansatte: 3 000 Omsetning: mill

7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● De 24 NCE søkerne ●
Reiseliv Alta Marin bioteknologi Tromsø Nordlysovalen Andøya-Svalbard Energi Narvik Konstruksjoner Narvik Havbruk Nordland Skognæringa Trøndelag Vindkraft Trøndelag Kultur og opplev. Lillehammer Bluelight Gjøvik Bioteknologi Hamar Østlandssamarbeidet Innovasjon Gardermoregionen CoE Lettvektsmaterialer (Forprosj) Kunnskapsbyen Lillestrøm IT Fornebu Energi/miljø Østfold CoE Mikrosystemer Horten (Forprosj) Høyteknologi Kongsberg Geomatikk Ringerike CoE Møre (Pilot) Undervannsteknologi Bergen Industrinettverket Sunnhordland Teknologioverføring Stavanger Boreteknologi Krsand IKT Agder

8 27. April 2006 Raufoss får NCE status

9 De 6 utpekte NCE klyngene
Lettvektsmaterialer og automatisert produksjon Raufoss Instrumentering Trøndelag NCE Maritim Møre Systems Engineering Kongsberg Undervannsteknologi Hordaland Microsystems Vestfold

10 RAUFOSSINDUSTRIENS GLOBALE NETTVERK

11 Hovedstrategier

12 Testing og Verifikasjon
SIVA (22,2%) Industri (27,7%) Nammo Raufoss Kongsberg Automotive Raufoss Technology Hexagon Eierstruktur SINTEF (50,1%) Virksomhetsområder Material- engineering Simulering beregninger Testing og Verifikasjon Prototyper Pilotproduksjon Logistikk Produksjonstekn. Innovasjon Ny virksomhet

13 Kompetansehierarki NTNU/SINTEF/ Teoretisk kunnskap - Faglig dybde BI
RTIM Teoretisk kunnskap - Faglig dybde Industri Praktisk tilnærming - Nærhet til produkt/vareleveranse

14 Industrialisering av vitenskap
Forskningens verdikjede Industrialisering av vitenskap Sammenheng mellom nasjonale satsinger Vitenskap Teknikk Teknologi Anvendelse av teknologi (inkludert utvikling, produksjon og leveranser) Systematisk forskning med sikte på å felle beviselig sanne dommer om emner av generell art, slik at de kan gå inn som ledd i en større enhet Læren om fremgangsmåtene ved bearbeiding av råstoffer til foredlede produkter NCE-Raufoss FoU program SFF (senter for fremragende forskning) NCE (norwegian center of expertise) SFI (senter for forskningsbasert innovasjon) Arena BIA (brukerstyrt innovasjonsarena)

15 KOMPETANSE FOR INDUSTRIALISERING
Produkter Modellering, simulering og karakterisering av produktytelse Materialer Prosesser Fabrikken: Logistikk, Personal og organisasjonsutvikling, Sikkerhet&Pålitelighet, Sårbarhet, Produksjonsteknikk RTIM treenigheter: Erfaring - Ferdighet - Teori

16 Det utvikles nye samarbeidsformer mellom industrien, forsknings- og utdanningsmiljøene.

17 Innlandets Vitensenter

18 Videregående opplæring og bedriftsamarbeid
Status: Raufoss Videregående skole og bedriftene i Raufoss Industripark har lange samarbeidstradisjoner De siste 10 årene har bedriftene tatt inn over 300 lærlinger Elever og lærere er utplassert i perioder både i grunnkurs og VK1 I enkelte fag har bedriften overtatt hele undervisnings-ansvaret Bedriftene har et eget opplæringskontor som koordinerer utplassering av elever og foretar inntak av lærlinger

19 Videregående opplæring og bedriftsamarbeid
Utfordringer: Skaffe nok kvalifiserte ungdommer til industrifagene Stor grad av utplassering av elever og lærere krever ekstra ressurser i bedriftene Den ny teknologien blir for lite synelig i de nye læreplanen Få i gang utviklingsprosjekter mellom skoler og bedrifter med tanke på nye samarbeidsformer Bedriftene må få bedre rammebetingelser for å ta på seg ”læring i bedrift”

20 Tekniske allmennfag TAF
De tre første årene er elevene tre dager på skolen og to dager i bedrift. Siste året er de tre dager i bedrift og to dager på skolen. Lærekontrakt blir skrevet etter 2 år. Etter 4 år avslutter en opplæringen i bedrift med fagprøve og i skole med vanlige eksamen

21 KOMSAM Kompetanseutvikling og FoU gjennom samarbeid mellom Raufoss-industrien og Høgskolen i Gjøvik
Oppbygging av et integrert kompetanse- og FoU-miljø innen materialteknologi, produksjonsteknologi, innovasjon, design og produktutvikling mellom Raufoss Industripark og Høgskolen i Gjøvik

22 KOMSAM Paradoks Mjøsregionen er (et av) landets største m.h.t. vareproduserende industri Gobal konkurranseutsatt industri kan kun overleve i Norge med avanserte produkter og produksjon Behovet for kompetent arbeidskraft er stort og vil øke Likevel lav interesse i å studere maskintekniske ingeniørfag i regionen (Bachelor i ingeniørfag, maskin, industriell design og teknologiledelse)

23 KOMSAM Samarbeidsmodell
Råd med industriledere der rekruttering, utdanning og forskning kan diskuteres Hver av studentene ved seksjon for teknologidesign og ledelse på høgskolen skal knyttes til en industribedrift og ha en ”fadder” i denne bedriften. Kontinuitet er viktig. Praksis knyttet til fag gjennom øvinger gjennomført i en industribedrift, semester og prosjektoppgaver Vinn-Vinn situasjon må utvikles.

24 KOMSAM Målsetning Bachelor i ingeniørfag med 20% industriell praksis gjennom hele studiet Utdannelse skreddersydd til behovene i industrien Styrke regionens totale faglige kapabilitet Samarbeid NTNU – høgskolen – RTIM/NCE-Raufoss om utdanning på mastergrad nivå Styrke nettverket med internasjonale utdannings- og FoU miljøer Felles laboratorier – “living labs” FoU -samarbeid

25 Muligheter og initiativ på universitetsnivå
Regional tilpassning av etter og videreutdanning Enkeltkurs Erfaringsbaserte mastergrader Samarbeidsmodeller; lokale høgskoler - NTNU - industri Mulige fremtidige mastergradstilbud (sivilingeniør) i tettere samarbeid med industri, utvalgte tema Veileding og rådgiving av dr.grads stipendiater Finansiering og insentiv ordninger må utvikles og tilpasses

26 Etter og videreutdanning innen Produktutvikling og produksjonsledelse
Tilbud fra fakultet Ingeniørvitenskap og Teknologi, NTNU Modulbasert – fleksibelt kursopplegg Nye gjennomføringsmodeller i industrimiljøene Tilpasses industriens behov Samarbeid med industriparkene i Raufoss (RTIM, Center of Expertise) og Kongsberg mfl. Samarbeids modeller med regionale høgskoler Del av ny erfaringsbasert mastergrad fra NTNU

27 Oppsummering Grunnleggende F&U virksomhet i industrimiljøet for gjennomføring av det ”Praktiske akademia” Bedrifter med kapabilitet, kompetanse og evne Globale og internasjonale nettverk Finansierings og insentiv ordninger fra myndigheter Nasjonale samarbeidsmodeller mellom universiteter og regionale høgskoler Gjennomførings roller for det ”Praktiske akademia” legges til nye NCE strukturer Langsiktighet


Laste ned ppt "Konferanse om Norsk ingeniørutdanning Praksis og næringslivskontakt Klekken 19 oktober 2006 Sverre Narvesen Raufoss Technology & Industrial Management."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google