Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Migrasjon skjedde saktere før

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Migrasjon skjedde saktere før"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Migrasjon skjedde saktere før

3 Migrasjon skjer fortere nå
(2010)

4 Ny i Norge

5 Effektiv språkopplæring av minoritetsspråklige elever
Tenåringshjernen: år Minoritetsspråklige: lesing og skriving Innføringskurs for minoritetsspråklige Peer tutoring

6 De fleste har meninger om tenåringshjernen

7 Tenåringshjernen “Across cultures and millennia, the teen years have been noted as a time of dramatic changes in body and behavior. This incredible changeability, or plasticity, of the human brain is perhaps the most distinctive feature of our species. It makes adolescence a time of great risk and great opportunity.”

8 Schrödingers katt: Tenåringshjernen - ombygging pågår! 06.12.2012
Felles for tenåringer Schrödingers katt: Tenåringshjernen - ombygging pågår!  Vitenskapen kan gi svar på hvorfor tenåringer oppfører seg slik de gjør, og kanskje skal vi være glade for at tenåringen finnes. (12:25-18:30) Jay N. Giedd, M.D., chief of the Unit on Brain Imaging in the Child Psychiatry Branch Dr. Stan Kutcher, professor in the Department of Psychiatry, Dalhousie University

9 Tenåringshjernen Fra 12 til 25 års alder
1. Dopamin belønningssystem: Risk, belønning og motivasjon 2. Plastisitet: Nervebaner og cerebrale funksjoner som ikke blir brukt forsvinner ⃝ De som blir brukt beholdes og utvikles In their developing prefrontal cortex, synapses are selected based on whether they're used or not, so behaviors that shape the brain are more likely to be maintained if started at this age. The brain can soak up new information and change to make room for it: plasticity. 3. Tilpasning: Tenåringshjernen har stor tilpasningsevne, dersom nye situasjoner og kulturer er inkluderende

10 The nucleus accumbens is a small part of the brain that is important for motivation, pleasure, and addiction. Sometimes called the brain's “pleasure center,” this cluster of neurons modulates the effects of the neurotransmitter dopamine, on which many neural circuits depend.

11 Godt lesestoff trigger dopaminsystemet
Les artige, interessante short stories og bøker Flash fiction . Graphic novels . Short stories Beste norske serie (graphic novels): Max Payne, read aloud https://www.youtube.com/watch?v=-_RrJPX3E78 Watchmen, GN animated Y The Last Man, GN, no music Bør lærere etablere en «open access» lesestoffbank (også lydspor) med historier oversatt fra andre språk/kulturer ?

12

13 Gode lesevaner er viktig !
Overbevise dem om at lesing bidrar til et godt liv. Why Readers, Scientifically, Are The Best People To Fall In Love With Han leser en gaming bok.

14 Need more convincing about nonclassics?
Watch: TEDxDartmouth Michael Chaney: How to Read a Graphic Novel Absolutely must get in some classics for cultural reasons? Try animated classics in sparknotes: Read along for pronunciation:

15 Mestring motiverer (dopamin belønningssystem) Plastisitet – lineær struktur er nytt og må øves inn
Fokus på kvalitet, ikke kvantitet The single-paragraph essay Skriving med mening Then the five paragraph essay, then beyond… Repeter år etter år

16 Kulturavhengig kommunikasjonsstil Forklar kulturforskjeller for elevene

17 Kommunikasjon og minoritetsspråklige Stimuler kulturell intelligens
Semitic (Arabic, Hebrew, etc.) Thoughts are expressed in a series of parallel ideas, both positive and negative. Coordination (equal ideas) is valued over subordination (unequal ideas). Metaphors, symbols, and parables are employed. Oriental (Japanese, Korean, Chinese, etc.) Communication is indirect. Rather than address the topic directly, it is viewed from various perspectives that work around the point. Romance (Latin based languages such as Romanian, Spanish, French, etc.) Communication often digresses. Introducing extraneous material is considered adding to the richness of communication. Russian Similar to Romance languages, Russian communication is often digressive, which may include a series of parallel ideas. English – (Germanic languages such as German, Dutch, Scandinavian languages) Communication is direct, linear, does not digress or go off topic.

18 Kultur som ikke finnes i lærebøker Tenåringer er skapt for å takle nye tanker, væremåter og kulturer

19 EMOTIONAL INTELLIGENCE Describing and taming the emotional hurricane inside Emotional Intelligence Play: What would you do if …?

20 Tilpasningsdyktige elever ? Vi er alle «Global Citizens».
Multikulturell undervisning for hele klassen - Cultural intelligence is someone's ability to adapt to different cultures and to understand people's values, beliefs, attitudes, and behaviors. Culturally intelligent people can use this information to communicate, collaborate, and negotiate with people from diverse backgrounds. Teaching Cultural Intelligence Could Provide Advantages In Job Market Learn Cultural Intelligence Sosial kompetanse

21 Multikulturell undervisning for hele klassen
Dimensions of Culture - The Hofsted Centre Power Distance Index (PDI) Individualism versus Collectivism (IDV) Masculinity versus Femininity (MAS) (competition, achievement and success drive vs. caring for others and quality of life) Uncertainty Avoidance Index (UAI) Long Term Orientation versus Short Term Normative Orientation (LTO)* Indulgence versus Restraint (IND) Individuelle variasjon i grupper og subgrupper

22 Sammenligning av land: http://geert-hofstede.com/countries.html

23 Er det mulig at begge har rett ?

24 Skolen, klasserommet og integrering

25 Daglige utfordringer for lærere
Klasseliste - et eller flere utenlandske navn Hvordan utaler jeg elevens navn? Elevene underviser deg. Hvilket språknivå og kompetansenivå har hun/han? Er det noen filmer eller tema som blir vanskelig å ta opp med hun/han i klassen? Spørreskjemaet fylles ut av hele klassen. Hvor mye ekstra tid bør jeg bruke med minoritetsspråklige elevene? Ting tar tid, og noen elever trenger mer av lærerens tid.

26 14 tips NSL og ESL undervisning http://www. scholastic
1 Assess needs 8 Don’t force newer students to speak 2 Build on the student’s prior knowledge 9 Announce the lesson’s objective and activities 3 Increase class Cultural Intelligence (CQ) 10 List and Review instructions step-by-step 4 Pair or group language minority students with native speakers –many pair/group activities 11 Simplify language; key words and concepts 12 Demonstrate; show examples on the internet 5 Ask questions that require hypothesizing, analyzing, justifying, and predicting. Use Dietz- Uhler and Lanter model. 13 Use film clips and films w/ text and books with audio 6 Increase wait time (nurturing environment) 14 Support the student’s home language and culture; bring it into the classroom (ask them) 7 Respond to the message, model grammar

27 Minoritetsspråklige elever må ofte læres «inquiry-based learning»
“… engage students in active researcher, creator, and evaluator roles.” (Muller et al.2007) The inquiry approach is more focused on using and learning content as a means to develop information-processing and problem-solving skills. There is more emphasis on "how we uncover what we know and deeper questioning of it" and less on "what we know/have memorized." “The article outlines findings from a series of studies that test the effectiveness of the SMILE model in various country contexts. Findings indicate that SMILE successfully spurs student questioning and changes student-teacher dynamics in class; however, we also find that students’ initial abilities to form deep inquiries depend on school and country contexts, and is more difficult to implement in areas where rote memorization pedagogies are typical. e_Inquiry-based_Learning_Environment_SMILE_

28 The challenge of inquiry-based learning solved
Students analyze, reflect, relate, and question via these four prompts: “Identify one important concept, research finding, theory, or idea … that you learned while completing this activity.” “Why do you believe that this concept, research finding, theory, or idea … is important?” “Apply what you have learned from this activity to some aspect of your life.” “What question(s) has the activity raised for you? What are you still wondering about?” [You might need to prohibit the answer “nothing”.] Dietz-Uhler and Lanter (2009)

29 Hvordan skal integrering skje på skolen?
Faktorer som er viktige Holdningen de har til skolen Deltakelse i aktiviteter utenfor skolen (sosiale muligheter) Villighet til å inngå kompromisser eller tilpasse seg ny kultur Hvordan kan vi legge til rette? Kombiner mino. elev med kompetanse med major. elev som trenger hjelp Anbefaler sport, foreninger og arbeid Peer tutoring program for mino. (Men vil noen norske elever lære thai, latvisk, arabisk, polsk?) Diskuterer villighet til å inngå kompromisser eller tilpasse seg ny kultur – bli bevisst på muligheter

30 Alle har rett til å lære dette.
Noen minoritetsspråklige elever lærer alt dette samtidig når de flyter til Norge. De trenger tid og repetisjon for å sortere, fordøye og lære å bruke det.

31 De små tingene vi går glipp av når integrering mislykkes
En bussjåfør en bussjåfør det er en mann med godt humør Og har han ikke godt humør da er han ingen bussjåfør En bussjåfør en bussjåfør det er en mann med godt humør «Han er ikke bussjåfør» sa mannen om den sure bussjåføren. Alle lo unntatt meg.

32 Innføringskurs for minoritetsspråklige elever Bygg motivasjon for videreutdanning
«Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til rette for mestring hos alle elever. Å være i en situasjon som man ikke mestrer, vil kunne svekke egne forventninger om mestring og dermed kunne føre til lav motivasjon.» brukerundersokelsene1/Elevundersokelsen/Om-temaene-i-Elevundersokelsen/Motivasjon/?read=1

33 Programs fag (PTF) 5 timer (fredag)
LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE Innføringskurs for minoritetsspråklige elever Et tilbud der minoritetsspråklige elever følges opp tett og får nødvendig bistand Norsk 10 timer Samfunnsfag 3 timer Matematikk 3 timer Naturfag 2 timer Kroppsøving 2 timer Engelsk 3 timer Programs fag (PTF) 5 timer (fredag) Leksehjelp 2 timer

34 Programs fag 5 timer fredag Arbeidsliv, regler, etikk og yrker
Besøk på HINT; Hva har de av tilbud? Hvem samarbeider de med? Besøk og presentasjon sykehuset i Levanger Mye øving på kommunikasjon med andre; jobb, studier, intervju, presentasjoner Hjalp med hjerte for NT å forberede en julemesse til innsamling for de som trenger hjelp til å feire jul. Generell jobbing med frivillighet og dugnad. Elisabeth Brørs

35 Peer Tutoring ‘Make your friends your teachers, and mingle the
pleasures of conversation with the advantages of instruction.’ (Baltasar Gracian 1647) Peer tutoring is an evidence-based, student-led instructional strategy used to support improved academic achievement and social-emotional outcomes among students. The term “peer” often misleads many into thinking peer tutoring only occurs among students of the same age. However, peer tutoring often occurs among students of differing ages and grade levels as well. The appropriate term in this case would be cross-age tutoring. Peer tutoring can be either same-age or cross-age.

36

37 Peer Tutoring Tutor og Tutee fordeler
Begge øker Språk- og fagkompetanse Sosial kompetanse Selvtillit og positiv selvfølelse Evnen til å mestre problemer Evnen til å vurdere og til å ta beslutninger Integrering (begge veier)

38 Peer Tutoring Nivå ift organisering og ressursbruk
Høyt nivå – krever tid, penger, lokaler og flere ansatte Middels nivå – krever mindre tid, men enkelte møter, og noen som tar ansvar for organiseringen, finansering og kanskje lokaler Lavt nivå (lavterskel tilbud) – krever mindre tid og ingen penger, MEN lærerne må være spontane og kreative og ha god sosial- og kulturell kompetanse.

39 Høyt nivå Norske eksempler
Nattergalen, to hovedmål: Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høgere utdanning. Ordningen er basert på den israelske mentorordningen Perach. Siden 1970-tallet har denne mentormodellen vært brukt til å integrere, berike og støtte barn fra sosialt utsatte områder. Mentor Norge Tilbyr kvalitetssikret og tilpasset undervisning til alle elever på videregående skole. Det koster:

40 Høyt og middels nivå HøyT Nivå
Middels Nivå Bruk online ressurser for å utvikle programmet Krever Eksperthjelp for å utvikle programmet Sertifisert lærer (etter hvert) Innkjøp av manualer til tutorer og annet lesestoff og materiell Trening av tutorer Kontor Ekstra skoletimer ? Spørsmål Hvem på skolen tar ansvar for programmet ? Finansering av stilling ? Kopiere eller kjøpe manualer ? Hvor skal kontoret ligge ? Bør lærer/programmet bli sertifisert etter hvert ? Hvor mye trening skal tutorer få ?

41 Lavt nivå – med behov Eksempler
For å bestå norsk for å få lærlingplass: minoritetselev-majoritetselev Forskjellige avdelinger: Service og samferdsel elev-Media og Kommunikasjon elev Begge 2. år Siste to måneder før skoleslutt – 4 timer ukentlig – uttalelse, bygg ordforråd og leksehjelp Overgang fra MINO I til ST engelsk – minoritetselev-andre generasjon innvandrere Samme avdeling, forskjellige kontaktlærere Begynte september – 2 timer ukentlig – lesehøyt, leksehjelp og skriving

42 Vurder Classwide Peer Tutoring A teaching strategy that is based on reciprocal peer tutoring.
Classwide Peer Tutoring is a way for all students to get one-on-one help and enough time to practice and learn. For Classwide Peer Tutoring, every student in the class is paired with another. The teacher writes lessons. During the tutoring, one student explains the work to another student, asks the student to answer questions, and tells the student whether his or her answers are correct. Classwide Peer Tutoring has been shown to work for students with many types of special learning and behavioral needs. Can be adapted to all ages:

43 One last sales pitch … The benefits of peer-tutoring include improvements in learning (e.g. critical thinking, meta cognitive skills, reflection on experiences, aid learning, empower students/increase autonomy), skills development (e.g. communications skills, literature reviewing ability, composition improvement), academic achievement, and improved social outcomes (Falchikov & Blythman, 2001).

44 RESSURSER . Peer Tutoring . RESSURSER
peer-tutor-training-manual Summary Lower the drop out rate of ethnic minority students: My Favorite Peer Tutor Handbook:


Laste ned ppt "Migrasjon skjedde saktere før"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google