Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fleksibel arbeidstid Didrik Tårnesvik, juridisk rådgiver, Personalavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fleksibel arbeidstid Didrik Tårnesvik, juridisk rådgiver, Personalavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fleksibel arbeidstid Didrik Tårnesvik, juridisk rådgiver, Personalavdelingen

2 2 Nåværende ordning Fakultet/institutt har ulike ordninger HR-portalen viser til en individuell avtale som avviker fra Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten –Kan misforstås

3 3 Ny ordning Ny tekst på HR-portalen Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten legges til grunn som den riktige avtalen å benytte i alle avdelinger/enheter Alle avdelinger/enheter må benytte den sentrale avtalen Den individuelle avtalen tas bort fra HR-portalen –Selvmotsigende med standardisert individuell avtale –Individuelle avtaler kan variere stort

4 4 Hva den enkelte avdeling må gjøre Eksisterende kollektive avtaler: Gå tilbake på alle kollektive avtaler som avviker fra den sentrale særavtalen, og innføre rammene etter Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten Nye kollektive avtaler: Innføre avtalen etter avstemming slik avtalen selv legger opp til Individuelle avtaler: Kan inngås dersom det finnes særlige grunner til dette

5 5 Innhold i sentral særavtale SPH pkt. 9.15 Ordningen innføres ved drøftinger og avstemming. Ordinært flertall Ordningen må gjelde alle i avdelingen, unntak for de som av tjenestlige grunner ikke kan delta i ordningen Kjernetid: kl 09.00 – 14.30 hele året Ytre arbeidstid: kl. 07.00 – 20.00 hverdager Kan inngå avtale om arbeid på lørdag – individuelt Avregningsperiode settes til 12 mnd. ved NTNU Tidsoverføring: - 10 timer og + 45 timer kan overføres til neste år. Avspasering inntil 24 dager pr. år


Laste ned ppt "1 Fleksibel arbeidstid Didrik Tårnesvik, juridisk rådgiver, Personalavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google