Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Suksesskriterier for krisehåndtering Avdelingsdirektør Øistein Knudsen jr., DSB Sikkerhetskonferansen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Suksesskriterier for krisehåndtering Avdelingsdirektør Øistein Knudsen jr., DSB Sikkerhetskonferansen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Suksesskriterier for krisehåndtering Avdelingsdirektør Øistein Knudsen jr., DSB Sikkerhetskonferansen, 15. september 2005

2 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar General Melchett - Blackadder goes forth

3 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar ”As a leader during a crisis I am constantly under pressure to do what is urgent and what is important. My job is to do what is important” (Colin Powell)

4 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar REDUSERE RISIKOELIMINERE RISIKO Design Construction Før krisen gevolgen Minimaliseren van risico's en gevolgen Vergunningverlening Regelgeving Opzet incl. beleid en orga Implementatie (o.a. opleiden & oefe Bronbestrijding Gevolgbestrijding Herstel Reconstructie Evaluatie Verbetervoorstellen PLANLEGGEGJENOPPBYGGERESPONDEREFORBEREDEFOREBYGGE Risiko Restrisiko KRISESTYRING Årsaks- og konsekvens- reduserende tiltak Fokus på lokalisering, utforming og utrustning i forhold til omkringliggende risiko Reguleringer & tillatelser Kriseplanlegging (inkl. policy og organisering) Etablere, øve og teste kriseorganisasjonen Tilgjengelighet av kompetanse, utstyr, materiell Konsekvenshåndtering Krisekommunikasjon Evakuering og beskyttelse av befolkningen, nødetater o.a. Evaluere og modifisere basert på krisens lærdommer Reparere og rekonstruere Skape risikobevissthet Trussel-, risiko- og sårbarhetsanalyser Planlegging, design og konstruksjon av robuste systemer KriseEtter krisen

5 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Funn fra reelle kriser og øvelser  Mangelfull situasjonsorientering og situasjonsforståelse  Manglende forberedthet fører til ekstraordinære påfunn som svar på ekstraordinære situasjoner  Avventende (til dels reaktiv) tilnærming uten verstefallstenkning  Regresjon til lavere beslutningsflater (operative taktisk-tekniske handlingsmønstre på strategisk og politisk nivå)  Begrenset tilnærming i tid og rom (korttidsfokus og sektorisk)  Ressursgjerrighet  Manglende evne til kriseisolering og parallell ”business as usual”  Etterskuddstilnærming ift håndtering og informasjon  Manglende sporbarhet og etterprøvbarhet (dokumentasjon) (Weisæth, Knudsen, Tønnessen, 2002)

6 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar OntologiEpistemologi Hva er den sanne virkelighet og hvilken kunnskap er gyldig? Er suksesskriteriene de samme i privat og offentlig sektor?

7 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Premisser og fundament  Kravspesifikasjon –Sosialt og formelt mandat  Kapasiteter –Planverk, Infrastruktur, Personell og Logistikk  Kompetanse –Sensorisk-sensitiv, Kognitiv rasjonalitet, Aksjon

8 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Kravspesifikasjon, kapasiteter og kompetanse tilpasset et beslutningskontinuum Politisk Strategisk Taktisk Teknisk Operativt?

9 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Hva preger ledere med krisehåndteringskompetanse?  Positiv reaksjonsforventning: ”jeg kan gjøre noe…”  Positiv resultat forventning: ”…og det kommer til å fungere” (Weisæth, 2002)

10 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Kompleksitets- og stresskontinium  Naturen  Menneskelig feil  Menneskelig unnlatelse  Menneskelig ondskap (Ursano et al, 1999; Weisæth, Knudsen, Tønnessen, 2002)

11 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Daglig virksomhet Oppdatert planverk Hensiktsmessige øvelser Tilsyn nærhet likhet ansvar (Solbraa-Bay & Knudsen, 2002)

12 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Suksesskriterier  Ledelse  Ansvar og roller  Varslingsrutiner  Samordning og koordinering  Informasjonsstrategi  Ressursoversikt  Omsorg for rammede og berørte

13 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Madrid 11. mars 2003  13 bomber (10 eksploderte)  Fire parallelle angrep (Atocha, Tellez, Santa Eugenia, Pozo)  ca 200 døde  1500 skadde DSB’s undersøkelse viser at Oslo- regionen har god grunnberedskap, men at en tilsvarende hendelse her innebærer store utfordringer for håndteringen! Foto: SCANPIX

14 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Regjeringen Samordningsdepartement Departement SMK Direktorat Tilsyn Etater Statlig virksomhet Særorgan o.a. Før flodbølgen… Departementsrådsgruppen

15 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Foto: ITV4

16 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Reinås-utvalget  Mange og betydelige svakheter i den innledende fasen hvor UD var mest sentral  HOD og JD ble ikke varslet tidsnok  De som satt på strategisk nivå hadde ikke god nok forståelse av helhetsbildet og situasjonen  Total kapasitetsmangel i UD  Registreringsarbeidet burde vært håndtert av politiet fra første stund  Mangelfull informasjons- og støttetjeneste  Lavt teknologisk nivå i informasjonsbehandling og krisehåndtering  Mangelfull organisering av stabsarbeidet i UD  Uklare fullmaktsforhold  Uklar samordning på nasjonalt nivå i den fasen hvor UD var i førersetet

17 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Regjeringen Lederdepartement Departement Justisdepartementet SMK Direktorat Tilsyn Etat Statlig virksomhet Særorgan St meld nr 37 (2004-2005) Regjeringens kriseråd Sentral krisestøtteenhet

18 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Forbedre samfunnets beredskap for å møte uønskede hendelser  Tilrettelegge for godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner  Tilrettelegge for god organisering og utnyttelse av beredskapsressursene (offentlig-privat og sivilt-militært samarbeid)  Ta initiativ for å bedre beredskapen, f.eks gjennom: –Nytt Nasjonalt Beredskapssystem (Beredskapssystem for Forsvaret + Sivilt Beredskapssystem) –Intensivering og koordinering av tilsyn og øvelser –Innføring av felles radiosamband for nødetatene (nødnett) –Arbeide for felles alarmsentraler for nødetatene –Bidra til økt interkommunalt samarbeid –Gjennomføre ny organisering av Sivilforsvarets styrker –Revidert struktur for Totalforsvarsarenaer –Etablere nasjonalt nettsted for kriseinformasjon


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Suksesskriterier for krisehåndtering Avdelingsdirektør Øistein Knudsen jr., DSB Sikkerhetskonferansen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google