Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hotell Klubben 03.12.2014 Velkommen! Rådgiversamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hotell Klubben 03.12.2014 Velkommen! Rådgiversamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hotell Klubben 03.12.2014 Velkommen! Rådgiversamling

2 Program for rådgiversamlingen 03.12.2014 Kl. 08.30Kaffe/te Kl. 09.00Velkommen v/ Svein Kristiansen, inntaksleder Kl. 09.15Matematikktilbud til ungdomsskoleelever v/ Morten Oddvik, Nettskolen i Vestfold Kl. 09.45Inntaksforskrift og inntak v/ Svein Kl. 10.15Pause Kl. 10.30 Kl. 11.20 Søknad om fortrinn, individuell behandling og spesialundervisning v/ Anne Gry Carlsen Teigen, rådgiver Kort presentasjon av PPT og OT v/ Kjersti Lekve, leder og Eva Skage, leder Kl. 11.30Lunsj Kl. 12.30Rundskriv – Forskrift til opplæringsloven § 6 og 6A v/ Svein Kl. 13.00Tilbudsstrukturen i Vestfold 2015-2016 v/ Svein Kl. 13.30Pause Kl. 13.45Formidling av lærlinger og lærekandidater v/ Liv Marit Meyer Petersen, rådgiver Kl. 14.30Vigo web, Vigo skole og Vilbli.no v/ Svein Arne Gripsrud, rådgiver Kl. 15.00Avslutning Program

3 Inntaksforskriften Evaluering av inntaket 2014-15 Inntak 2015-16 Temaer

4  Forskrift til Opplæringslova  kapittel 6.Inntak til videregående opplæring  kapittel 6A. Formidling av læreplass  Endringene gjort gjeldede fra 3.9.2013 Inntaksforskriften

5  Ivareta søkernes rettssikkerhet  Likere praksis  Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn Særlig på populære utdanningsprogram (på populære skoler) vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev  Bestemmelsene må fungere i praksis  Rettighetene elevene har etter loven skal oppfylles Sentrale mål

6  Ryddet i struktur og begrepsbruk  Har tydeliggjort ansvaret  Fylkeskommunen som ansvarssubjekt  Kapittel 6 om inntak  Samlet fellesbestemmelser som gjelder for alle i delkapittel 1  Kapitlet er strukturert tydeligere etter nivå  Nytt kapittel 6A om formidling Overordnede endringer

7 1.Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2.Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 3.Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 4.Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 5.Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6.Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater Forskriftendringene i korte trekk

8  Ryddet i ansvarsplasseringen ”innad” i fylkeskommunen  Ryddet i fordeling av oppgaver mellom kommuner og fylkeskommuner  Fastsatt plikt til å fastsette lokal forskrift om inntak, §6-2 (og lokal forskrift om formidling, §6A-2) Tydeligere plassering av ansvar

9  Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket  Tydeligere identifisering av ulike ”inntaksgrunnlag” – et mer finmasket inntak  Har gjeninnført begrepet fortrinnsrett Et mer differensiert inntak til Vg1

10 Fortrinnsgrunnlag 1.§ 6-15 – Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram 2.§ 6-17 – Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne 3.§ 6-18 – Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk 4.§ 6-19 – Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (flere år på Vg1) Inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett

11  Definisjonen: Tydeligere hvem er deltidselev Endret begrep fra heltidselev til fulltidselev §6-5  Endring av status Fylkeskommunen som avgjør om noen kan gå fra være fulltidselever til å bli deltidselev. Eleven må søke. Tydeligere vilkår etter inntaket er gjennomført – ved tungtveiende grunner  Konsekvenser av å bli deltidselev – sist i køen Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever

12  Krav om bestått i alle fag på tidligere nivå.  Beståttkravet gjelder både for fag med standpunktkarakter og halvårsvurderinger, samt evt. eksamen.  Kan evt. tas inn etter individuell behandling  Alternativ: tas inn som deltidselev Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3

13  Regulerer formidling av lærlinger og lærekandidater  Krav til søknad og saksbehandlingsfrister  Rett til Vg3 i skole Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater


Laste ned ppt "Hotell Klubben 03.12.2014 Velkommen! Rådgiversamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google