Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgivers behandling av personopplysninger Personopplysningsloven av 14.april 2000 nr. 31 (popplyl.)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgivers behandling av personopplysninger Personopplysningsloven av 14.april 2000 nr. 31 (popplyl.)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgivers behandling av personopplysninger Personopplysningsloven av 14.april 2000 nr. 31 (popplyl.)

2 Formål Generelt om virkeområde Materielle vilkår (grunnkrav) Prosessuelle krav (informasjon etc.) Spesielt om kameraovervåking Spesielt om kontroll av e-post

3 Formål og virkeområde formål generell lov (også arbeidslivet) personopplysninger (fysisk person) elektroniske hjelpemidler manuelle personregistre (personalmapper)

4 Hovedelementer i loven Behandling av personopplysninger Vilkår – § 11a) jf. § 8 og § 9 Behandlingsformål - § 11 b), c), Opplysningskvalitet - § 11 d), e) Innsyn/åpenhet – kap. III i loven

5 Vilkår § 11 a jf. § 8 og § 9 § 8 (grunnvilkår) -lovhjemmel -samtykke -nødvendig (§ 8a-f) § 9 (tilleggsvilkår for sensitive opplysninger)

6 Behandlingsformål - § 11 b), c), bare brukes til uttrykkelig angitt formål ikke senere brukes til formål uforenlig med opprinnelig formål (Rt. 2013 s. 143)

7 Opplysningskvalitet - § 11 d), e) tilstrekkelige og relevante korrekte og oppdaterte

8 Prosessuelle krav meldeplikt § 31, § 32 (arbeidsgiverunntak i forskrift § 7- 16) konsesjonsplikt § 33, § 35 (arbeidsgiverunntak i forskrift § 7- 16) arbeidstakers innsynsrett § 18 arbeidsgivers informasjonsplikt § 19 - § 21

9 Kameraovervåking tilleggskrav/presiseringer i lov og forskrift krav om særskilt behov – popplyl. § 38

10 Kontroll av e-post Aml. § 9-5, jf. personopplysningsforskriften kap. 9 «Arbeidstakers e-postkasse mv.» Vilkår forskrift § 9-2 a) nødvendig b) begrunnet mistanke om pliktbrudd


Laste ned ppt "Arbeidsgivers behandling av personopplysninger Personopplysningsloven av 14.april 2000 nr. 31 (popplyl.)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google