Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marit Kamøy Assisterende fylkeslege i Buskerud Bydelsoverlege Bydel Ullern Oslo kommune Tidl. overlege Incognitoklinikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marit Kamøy Assisterende fylkeslege i Buskerud Bydelsoverlege Bydel Ullern Oslo kommune Tidl. overlege Incognitoklinikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marit Kamøy Assisterende fylkeslege i Buskerud Bydelsoverlege Bydel Ullern Oslo kommune Tidl. overlege Incognitoklinikken

2  Hva er rusmiddellidelser?  Hva er avhengighet?  Hvordan involveres vi som leger?  Hvilke problemer har rusmiddelpasienten?  Hvor befinner rusmiddelpasienten seg?  Hva trenger rusmiddelpasienten?  Hva er god behandling og god praksis?  Roller og arenaer  TSB  Kommunale tjenester  Førerkort og barnevern

3 1.30 % av innleggelsene på medisinsk avdeling knyttet til alkoholskader 2.Ca. 20 % av befolkningen berøres av noens alkoholproblem 3.Umulig å angi hvor mange som er «alkoholikere» – 60 – 120000 anslagsvis 4.Dobbeltdiagnoser - rus og psykiatri 5.Barnevernet 6.Fylkesmannen 7.18 % av konsultasjonene hos fastlegen på en eller annen måte relatert til alkohol 8.«Runddans» i behandlingsapparatet – akutte skader/avrusning/TSB/(ettervern)/tilbakefall/avrusning – 46 innleggelser v/31 års alder

4  RUSMISBRUK – HVA ER DET?  Uklart begrep – uklare grenser for hva som er misbruk.  Vanlig å snakke om rusmisbruk i ulike sammenhenger – men lite nyttig i «klinikken»  Rusmiddelbruk og (feilaktig) bruk av legale midler må kartlegges grundig og følges over tid før riktig diagnose.  SIRUS har en god artikkel vedr. dette: http://www.sirus.no/filestore/Automatisk_opprettede_filer/sirusr ap.4.10.pdf http://www.sirus.no/filestore/Automatisk_opprettede_filer/sirusr ap.4.10.pdf  AVHENGIGHET – HVA ER DET?  Klart definert ICD-10 diagnose som bygger på kriterier hvorav minst 3 skal være oppfylt siste året:  Trang til inntak  Problemer med å kontrollere inntak  Abstinens  Toleranseutvikling  Økende likegyldighet ovenfor skadevirkningene  Fortsetter på tross av skadevirkninger  Fin oversikt fra Helsedirektoratet: http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk- aktivitet/aktivitetshandboken/terapikapitler/Documents/kapittel -15-avhengighet-og-misbruk.pdf http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk- aktivitet/aktivitetshandboken/terapikapitler/Documents/kapittel -15-avhengighet-og-misbruk.pdf

5  Somatisk  Akutte skader  Fall, brudd, hodeskader, forfrysning  Delir (tremens)  Langtidsskader  Kognitiv svikt, mangel på impulskontroll  Leverskader  Polynevropati/gangvansker  Muskelatrofi  Psykisk  Angst, delir, psykotiske gjennombrudd  Depresjon  Sosialt  Jobb, samliv, barn, nettverk  Upålitelighet  Økonomisk  Tap av jobb  Gjeld og

6 KOMMUNAL BEHANDLING  Fastlegen er «navet» og skal være involvert i ansvarsgruppe og individuell plan (IP)  Ruskonsulent har oppfølging av sosiale tiltak (bolig, arbeidstrening)  Psykisk helsearbeider har ansvar for samtalebehandling  Barnevernet har ansvar for oppfølging av mindreårige barn  LAR-konsulent skal følge opp LAR-behandling  NAV er noen ganger involvert i ivaretakelse av økonomi  Støttekontakt skal bistå og hjelpe med praktiske ting  Pårørende skal også involveres i ansvarsgruppen  Behandler fra spesialisthelsetjenestens ulike institusjoner TSB  Avrusning  Døgninstitusjoner – oftest «åpen dør»  Poliklinisk kartlegging og motivasjon  Etter henvisning fra lege/ruskonsulent  Nedtrapping i samarbeid m/fastlege  Dagbehandling  Døgnbehandling – 10-12 uker  Ettervern – 1-2 år  Botilbud  KAD

7 GOD PRAKSIS  TA OPP PROBLEMET – LET ETTER DET!  KARTLEGG – BRUK VERKTØY!  TILBY BEHANDLING  HENVIS  HOLD UT!  VÆR PROFF! GOD BEHANDLING  Farmakologisk  A bstinensbehandling – ulike institusjoner har ulike «skjemaer»  Forebygging av tilbakefall – kan det behandles medikamentelt?  Psykososial behandling  Struktur  Klare målsettinger  Veldefinerte tiltak  12-trinnsmodell/Minnesota/Motiverende intervju  Annen behandling  Skader, somatikk, psykiatrisk, familie, barnevern, yra

8


Laste ned ppt "Marit Kamøy Assisterende fylkeslege i Buskerud Bydelsoverlege Bydel Ullern Oslo kommune Tidl. overlege Incognitoklinikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google