Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legens rolle i tverrfaglig samarbeid om pasienter med rusmiddellidelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legens rolle i tverrfaglig samarbeid om pasienter med rusmiddellidelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legens rolle i tverrfaglig samarbeid om pasienter med rusmiddellidelse
Marit Kamøy Assisterende fylkeslege i Buskerud Bydelsoverlege Bydel Ullern Oslo kommune Tidl. overlege Incognitoklinikken

2 DISPOSISJON Hva er rusmiddellidelser? Hva er avhengighet?
Hvordan involveres vi som leger? Hvilke problemer har rusmiddelpasienten? Hvor befinner rusmiddelpasienten seg? Hva trenger rusmiddelpasienten? Hva er god behandling og god praksis? Roller og arenaer TSB Kommunale tjenester Førerkort og barnevern

3 Hvor finner vi «rus» pasienten ?
30 % av innleggelsene på medisinsk avdeling knyttet til alkoholskader Ca. 20 % av befolkningen berøres av noens alkoholproblem Umulig å angi hvor mange som er «alkoholikere» – 60 – anslagsvis Dobbeltdiagnoser - rus og psykiatri Barnevernet Fylkesmannen 18 % av konsultasjonene hos fastlegen på en eller annen måte relatert til alkohol «Runddans» i behandlingsapparatet – akutte skader/avrusning/TSB/(ettervern)/tilbakefall/avrusning – 46 innleggelser v/31 års alder

4 AVHENGIGHET – HVA ER DET?
Klart definert ICD-10 diagnose som bygger på kriterier hvorav minst 3 skal være oppfylt siste året: Trang til inntak Problemer med å kontrollere inntak Abstinens Toleranseutvikling Økende likegyldighet ovenfor skadevirkningene Fortsetter på tross av skadevirkninger Fin oversikt fra Helsedirektoratet: DEFINISJONER RUSMISBRUK – HVA ER DET? Uklart begrep – uklare grenser for hva som er misbruk. Vanlig å snakke om rusmisbruk i ulike sammenhenger – men lite nyttig i «klinikken» Rusmiddelbruk og (feilaktig) bruk av legale midler må kartlegges grundig og følges over tid før riktig diagnose. SIRUS har en god artikkel vedr. dette:

5 Hvilke helseutfordringer har rusmisbrukeren?
Somatisk Akutte skader Fall, brudd, hodeskader, forfrysning Delir (tremens) Langtidsskader Kognitiv svikt, mangel på impulskontroll Leverskader Polynevropati/gangvansker Muskelatrofi Psykisk Angst, delir, psykotiske gjennombrudd Depresjon Sosialt Jobb, samliv, barn, nettverk Upålitelighet Økonomisk Tap av jobb Gjeld og Hvilke helseutfordringer har rusmisbrukeren?

6 HVA FINNS AV BEHANDLING FOR RUSMIDDEL- LIDELSER?
KOMMUNAL BEHANDLING Fastlegen er «navet» og skal være involvert i ansvarsgruppe og individuell plan (IP) Ruskonsulent har oppfølging av sosiale tiltak (bolig, arbeidstrening) Psykisk helsearbeider har ansvar for samtalebehandling Barnevernet har ansvar for oppfølging av mindreårige barn LAR-konsulent skal følge opp LAR-behandling NAV er noen ganger involvert i ivaretakelse av økonomi Støttekontakt skal bistå og hjelpe med praktiske ting Pårørende skal også involveres i ansvarsgruppen Behandler fra spesialisthelsetjenestens ulike institusjoner TSB Avrusning Døgninstitusjoner – oftest «åpen dør» Poliklinisk kartlegging og motivasjon Etter henvisning fra lege/ruskonsulent Nedtrapping i samarbeid m/fastlege Dagbehandling Døgnbehandling – uker Ettervern – 1-2 år Botilbud KAD HVA FINNS AV BEHANDLING FOR RUSMIDDEL- LIDELSER?

7 GOD PRAKSIS GOD BEHANDLING TA OPP PROBLEMET – LET ETTER DET!
KARTLEGG – BRUK VERKTØY! TILBY BEHANDLING HENVIS HOLD UT! VÆR PROFF! GOD BEHANDLING Farmakologisk Abstinensbehandling – ulike institusjoner har ulike «skjemaer» Forebygging av tilbakefall – kan det behandles medikamentelt? Psykososial behandling Struktur Klare målsettinger Veldefinerte tiltak 12-trinnsmodell/Minnesota/Motiverende intervju Annen behandling Skader, somatikk, psykiatrisk, familie, barnevern, yra

8 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Legens rolle i tverrfaglig samarbeid om pasienter med rusmiddellidelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google