Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering på CatoSenteret for brukere med kreft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering på CatoSenteret for brukere med kreft."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering på CatoSenteret for brukere med kreft

2 Tilbudet CatoSenteret er et rehabiliteringssenter med et mangfold av aktiviteter til den enkelte brukers behov. Vi har et tilbud til ytelsen kreft – etter behandling på sykehus for å komme til krefter igjen, før behandling på sykehus for å styrke seg eller i fasen hvor oppstart av arbeid kan være aktuelt. Veien til målet Alle brukere kommer på et individuelt opphold, men brukere med kreft har samme ankomstdag. Det er tilrettelagt for en del aktiviteter for disse brukerne sammen. Slik som bassengtrening, yoga, pilates, balansetrening, ernæringsundervisning, avspenning,, friluftsliv og annet. Oppholdet skal sette brukerne bedre i stand til mestre hverdagen etter sykdom og skade både fysisk, psykisk og sosialt. Samarbeid med pårørende, hjelpeapparat og arbeidssted/skole er en viktig del av tilbudet. Ambulant RehabiliteringsTeam (ART) Målet er å sikre gode overganger for bruker og pårørende i behandlingsforløpet, og god samhandling med brukers nettverk. Det er fokus på pårørende, arbeid/skole og Individuell plan. ART kan gjennomføre vurderingsmøter før opphold og overføringsmøter med kommunehelsetjenesten ved hjemreise. Tverrfaglig nærteam Det er faste personer som arbeider sammen med bruker: Lege, sykepleier, fysioterapeut og kreftsykepleier. Andre faggrupper kan trekkes inn ved behov, slik som: Sosionom, ernæringsfysiolog, lymfødemterapeut, idrettspedagog og dyreassistert terapeut med hund. Kartlegging ved ankomst og hjemreise Skjer gjennom logg, spørreskjema og intervju. Det gjøres en kartlegging innenfor områdene: døgnrytme, livskvalitet, deltagelse i arbeid/skole, grad av utmattelse, balanse og gangfunksjon.

3 Ukeplanen Er individuelt tilrettelagt ,med gruppeaktiviteter og individuelle avtaler etter ønske og funksjon. De mest brukte aktivitetene er: Yoga, avspenning, kroppsbevissthet, pilates, basseng, kondisjonsrettede aktiviteter etter nivå, friluftsliv og sjøaktiviteter. Det gis tilbud om samtalegrupper ledet av kreftsykepleier med ulike tema: Mestringsstrategier, mental helse, samliv, rolleendring, søvn/restitusjon/ fatigue/depresjon, jobb/ytelser/støtteordninger fra NAV, ernæring ved kreft, fysisk aktivitet etter kreft eller under behandling. Nøkkeltall: I 2012 var det 103 brukere med kreft ved CatoSenteret FSS (fatigue severity scale) hadde en gjennomsnittlig forbedring på 14 % (8,8 poeng) Opplevd livskvalitet (Coop-Wonca) brukerne med kreft hadde en gjennomsnittlig forbedring på 20,6 %. Fra brukerevalueringen (Kunnskapssenteret) ytelse kreft – max skår = 5 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet? 4,3 Ble du tatt imot på en god måte? Er du fornøyd med lengden på oppholdet? 3,9 Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? 4,5 Var du og behandlerne enige om målet for oppholdet? 4,2 Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 3,8 Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det? 4,0 Opplevde du at det var en fast gruppe behandlere som tok hånd om deg? 4,4 Opplevde du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskriving?

4 CatoSenteret - mulighetenes senter
Ligger fem mil syd for Oslo, i Vestby kommune helt sør i Akershus. Innsøkende instans Søknad fra sykehuslege sendes til CatoSenteret. Fastlegen søker gjennom Regional koordinerende enhet, se Stiftelsen CatoSenteret Kvartsvn. 2, postboks 164, 1556 Son tlf , faks E-post inntakskontoret: CatoSenteret - mulighetenes senter


Laste ned ppt "Rehabilitering på CatoSenteret for brukere med kreft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google