Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordområdesatsingen – Framtiden for urfolk og helse i et grenseoverskridende perspektiv - Av Sven-Roald Nystø Spesialrådgiver, Árran Foredrag på Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordområdesatsingen – Framtiden for urfolk og helse i et grenseoverskridende perspektiv - Av Sven-Roald Nystø Spesialrådgiver, Árran Foredrag på Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordområdesatsingen – Framtiden for urfolk og helse i et grenseoverskridende perspektiv - Av Sven-Roald Nystø Spesialrådgiver, Árran Foredrag på Helse Nord’s og Universitetet i Tromsø’s forskningskonferanse 01.- 02.11. 2006 i Tromsø

2 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 2 Nordområdene – Geografisk og mental orientering To konkurrerende visjoner blant folk: Frontier versus Homeland Frontier – område med åpne, lett tilgjengelige ressurser med plass for nye deltakere, der personlig frihet utvikles i forhold til nye åpne muligheter. Homeland – vektlegger menneskelig økologi, kulturell pluralisme og tradisjonell økonomi

3 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 3 Frontier Sørlige røtter, motivert i trangen til å utnytte naturressurser Råvareuttak - industrialisering Forenklet og sektorisert samfunnssyn Sterk konjunktursvingende økonomi Sørge for leveranser av råvarer til sørlige markeder

4 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 4 Hjemland Opprinnelse i folk som bor, arbeider og har sin livsverden i nord - særlig blant urfolk Tradisjonell livsstil - primærnæringer Forståelse for mangfold og kompleksitet i demografi, kultur og økonomi Bærekraftig langsiktig økonomi Sirkumpolært samarbeid over landegrensene i møtet med globale utfordringer

5 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 5 Nordområdene – Bakgrunn Nordområdene – nye geopolitiske føringer: Fra militær konfrontasjon til internasjonalt samarbeid Framveksten av Barentshavet som ny energiprovins - Energiforsyning som geopolitisk drivkraft – Norge i ”skvis” mellom EU, Russland og USA ? Konkurranse om den arktiske sokkel – FN’s Hav- rettskonvensjon – Sokkelavgrensninger – Norge?

6 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 6 Nordområdene – Bakgrunn – Fortsettelse Det geopolitiske trykket i nord øker - Norges suverenitet over ressursene er satt under press – Hva gjør vi ? Det internasjonale samfunns forventninger om at Norge tar et hovedansvar for urfolksdimensjonen: Jf. landets tradisjoner i engasjement for globale menneskerettigheter, folkerettsstandarder, nasjonal lovgivning og andre tiltak for urfolk

7 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 7 Vi står overfor følgende trender i nordområdene/Arktis: 1. Nord møter nord  Urfolkene som transnasjonale aktører  Samarbeider internt etter egne strukturer og etter formaliserte prosedyrer i forhold til FN og dels EU  Regionalt samarbeid over landegrensene 2. Regionbygging – Stater, regioner og akademia 3. Forholdet mellom Arktis og verden utenfor  ”Frontier versus Homeland” – Konkurrerende visjoner  ”Den nordlige dimensjon” – Sterk politikkfokus – Undervurdert og liten kompetanse på dette i N-Norge

8 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 8 Den nordlige dimensjon Geografi og tiltak Politisk begrep og politikkfokus både i EU og Canada, deretter i Norge og Russland: The Second Northern Dimension Action Plan (2004 – 2006)

9 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 9 Den 2.handlinsplan for ND 2004-2006 Fem prioriterte satsingsområder, herunder: Menneskelige ressurser, utd./forskn. og folkehelse; – Tuberkolose, hiv/aids i NV-Russland, barn og unge – Sosiale faktorene bak helseproblemer, strukturell reform av helsetjenesten i hele regionen 2005: ND partnerskap, Barents HIV/AIDS-program, metadatabase – Finansielle og andre problemer Avløses i 2007 av et nytt felles rammeprogram, der: EU, Island, Norge og Russland – likeverdige partnere Sosiale levekår og helsetjeneste (overførbare og livsstil-relaterte sykdommer

10 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 10 Utfordringer i nord Økt energiuttak i Arktis – Olje og gass Den menneskelige dimensjon: Kulturelt mangfold i Arktis – Mer enn 40 forskjellige folk, kulturer og språk – Over 30 urfolk – De fleste grupper i Russland Klimaendringene som vil virke sterkt på: menneskenes levekår, spesielt urfolkene miljø og tilgjengelighet for menneskelige aktiviteter, uttak av naturressurser og transport

11 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 11 Økt energiuttak i Arktis – Olje og gass I

12 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 12 Økt energiuttak i Arktis – Olje og gass II 2030 Visjon

13 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 13 Den menneskelig dimensjon I Arktiske folk inndelt etter språkfamilier I (AHDR:47)

14 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 14 Den menneskelig dimensjon II Arktiske folk inndelt etter språkfamilier II (AHDR:47)

15 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 15 Den menneskelige dimensjon III Arktiske reindriftsfolk 3 mill reindeer, 100.000 reindeer herders 20 different arctic indigenous peoples group. About 4 mill km 2 grazing land

16 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 16 Five Models Project Sea Ice Extent for Mid-September GFDL Simulation Projects 50% Reduction by 2050

17 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 17 Indigenous Communities across the Arctic were Observing Treeline is moving north into formerly treeless areas bushes and willows are getting bigger and taller Vegetation/ Land Water levels are lowerLakes/ Rivers/ There is less sea ice and it is thinner in winter Later freeze-up and earlier break-upOcean/ Sea Ice Less snow than in the past Snow disappears earlier Rain/ Snow More persistent clouds More warm weather Warmer winters in all the regions More extreme weather conditions in last 10-20 years Atmosphere/ Weather/ Winds ObservationsParameters Indigenous Communities across the Arctic were Observing

18 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 18 Northern Sea Route is 45% Shorter than through the Suez Canal The ACIA models projects that the current navigation season of 20-30 days per year will increase to 3-6 months/yr by 2080, with one model indicating an ice-free summer by 2040 Northern Sea Route is 45% Shorter than through the Suez Canal The ACIA models projects that the current navigation season of 20-30 days per year will increase to 3-6 months/yr by 2080, with one model indicating an ice-free summer by 2040

19 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 19 These shifts are governed by (1) changes in oceanic temperatures, (2) salinity, (3) nutrients, (4) changing patterns in North Atlantic Deep Water formation, and (5) interspecies interactions. Climate driven changes in marine ecosystems.

20 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 20 Hvordan skal vi møte disse utfordringene – Og hvilke? Geopolitiske, store industriambisjoner, klimaendringer, miljø, ressursforvaltning, næringsutvikling og den menneskelige dimensjon: Demografi, urfolksrettigheter, kultur og samfunn Arbeid, helse, levekår og kjønn Utdanning, forskning, kompetanse Politikkutvikling, demokrati, institusjoner Dvs. nordområdeutfordringene

21 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 21 Framtiden i nord – Også urfolk Økonomisk, miljømessig og politisk sikkerhet er nøkkelkomponent til sosial velferd – Gjelder alle mennesker – Også urfolk: Våre samfunn står overfor store framtidige endringer, uansett om vi forbereder oss eller ikke Den menneskelige dimensjon er hittil undervurdert og underkommunisert i nordområdearbeidet Etterslep i politikkfokus og strukturelle endringer på dette i nord – Politikerne snakker om det de kan fra før → Svarer kun delvis på morgendagens utfordringer → Ungdom og fagfolk forlater nord

22 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 22 Framtiden - Helseutfordringer 12.int. kongress for sirkumpolar helse i 2003 - Helse: Mental, fysisk og sosial velferd, og ikke bare fravær av sykdom og ulike helsesvakheter → kulturell og sosial praksis blir nødvendige tilleggsfaktorer Helse og velvære i Arktis - Tre drivende trender: 1: Økte problemer mht. mental helse, rus, vold og selvmord, men lokalt engasjement → mindre selvmord 2: Økt deltakelse lokalt i helseforskning – tradisjonell mat 3: Bruk av ny teknologi viktig for helsestell og service AHRD (Arctic Human Development Report) 2004: www.svs.iswww.svs.is

23 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 23 Organisatoriske samiske håndgrep Árran (Tysfjord), Internasjonalt reindriftssenter, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Nordisk Samisk Institutt, Samisk Høgskole (alle Kautokeino) og Samisk næringssenter (Tana) har inngått en avtale om samarbeid og nettverk for nordområdearbeid: Samle kompetanse for i fellesskap å møte nordområdeut- fordringer – samtidig egne spesialområder Árran er nettverkets koordinator Prosjekt i Arve Johnsens ”Barents 2020” - Nr.10: ”Ressursene i nord og urfolk” – Nettverket prosjektleder

24 Tromsø 01.11. 2006 Nordområdene - Urfolk og helse - Sven-Roald Nystø 24 Samiske institusjoners nordområde- nettverk – Prinsipiell plattform - Urfolk Bli integrert som en tverrsektoriell dimensjon - Omtales særskilt om nødvendig – Sentrale elementer er likeverd, partnerskap og likestilling mellom kjønn Tradisjonelle kunnskaper integreres i kunnskapsutvikling og forvaltning – Redusere konsekvenser av – og øke tilpasningskapasitet for samfunnsendringer - Klima Tilrettelegge – Urfolkene selv ut fra egne vurderinger kan gjøre nytte av de muligheter framtidig industri gir, samtidig som tradisjonelle næringer, kulturer, språk og samfunn sikres og utvikles på en bærekraftig måte Utvinningsindustrien utvikler egne urfolksstandarder som en del av selskapenes samfunnsmessige forpliktelser (Corporate Social Responsibilities)


Laste ned ppt "Nordområdesatsingen – Framtiden for urfolk og helse i et grenseoverskridende perspektiv - Av Sven-Roald Nystø Spesialrådgiver, Árran Foredrag på Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google