Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Punktlighetsseminar 2014 Jorunn Halkjær, seksjon punktlighet, JBV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Punktlighetsseminar 2014 Jorunn Halkjær, seksjon punktlighet, JBV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Punktlighetsseminar 2014 Jorunn Halkjær, seksjon punktlighet, JBV
Punktlighet i rushtrafikken i Oslo-området Et samarbeid mellom Flytoget, NSB og Jernbaneverket Punktlighetsseminar 2014 Jorunn Halkjær, seksjon punktlighet, JBV

2 Bakgrunn og forberedelser
Drammen Brakerøya Lier Asker Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheatret Oslo S Lillestrøm Leirsund Frogner Lindeberg Kløfta Jessheim Nordby Hauerseter Dal Bakgrunn: Punktligheten i rush i Oslo-området under målet på 90 %. Avgrensing: Fokus på Drammen- og Hovedbanen. Etter innledende analyser ble det dannet fire undergrupper som analyserte følgende hovedårsaker: Feil på materiell, kode 81 i TIOS Stasjonsopphold, kode 84 i TIOS Sikringsanlegg, kode 2 i TIOS Trafikkavvikling, kode 7 i TIOS

3 Dybdeanalyse Dybdeanalyser ble gjort på merknadsfeltet til årsaker i TIOS. Undergruppen Feil ved sikringsanlegg (kode 2 i TIOS) analyserte informasjon i Banedata. Undergruppen Feil ved sikringsanlegg (kode 2 i TIOS) hadde møter med fagmiljøet Signal i Jernbaneverket. Her fikk man belyst utfordringer og ønsker fagmiljøet har.

4 Feil på materiell (kode 81 i TIOS)
Bedre punktligheten fra verksted med formalisering av hvem som følger opp og stiller krav fra NSB. Nye møtearenaer for samhandling er etablert. Ny kontrakt med Mantena for vedlikehold av materiell. Pr. nå er dagens avtale videreført. Ny avtale er utformet.

5 Stasjonsopphold (kode 84 i TIOS)
Få merknader gjør oppfølging vanskelig Togleder skriver i merknadsfeltet når togleder vet årsaken. NSB jobber langsiktig mot togpersonalet for å få opp innmeldingen til togleder. Av eller påstigning av rullestol er største årsak (med merknad i TIOS)

6 Stasjonsopphold (kode 84 i TIOS)
Gjennomgang av antall Handicap-ramper og plassering. NSB ser på plassering av rullestorrampe samtidig som de er på befaring i forbindelse med plassering av toglengdeskilt. Det er få steder behov for endring er avdekket. NSB innfører rutiner som gir konduktørene mulighet til å få hjelp. Informasjon om mulighet til å få hjelp med rullestol på de stasjonene hvor det er kundeveiledere er sendt ut. Det er testet med gode resultater på Oslo S og er under vurdering.

7 Sikringsanlegg (kode 2 i TIOS)
Denne koden benyttes hvis togleder/txp ikke får stilt signal. I denne analysen ble også Banedata benyttet. Det kan være feil i signalanlegget (faget signal). Det kan være feil i under- eller overbygning (faget linjen). Største forsinkelsene kommer fra: Kortslutning på sporfelt. Sporveksel/sporsperre ikke i kontroll. Ingen registreringer viste til teknisk feil i sikringsanlegg.

8 Sikringsanlegg (kode 2 i TIOS)
Montere flere magneter ved limskjøter Det er på noen spesielt utsatte steder satt på magneter ved limskjøt for å hindre at metallspon forårsaker belegg og signalstopp. 12 magneter er montert ved limskjøter i Drammen-området (Brakerøya). Økt visitasjon av utsatte sporveksler Jernbaneverket har fokus på enkelte veksler. De følges opp ekstra. I vintersesongen har de visitasjon hver dag. Overvåke sporfelt og sporveksler Jernbaneverket skal etablere en overvåkingssentral. Arbeidet har akkurat startet. Jernbaneverket planlegger å starte overvåkingen av sporfelt og sporveksler høsten 2015.

9 Trafikkavvikling (kode 7 i TIOS)
For å få et bedre grunnlag ble analysen gjennomført på forsinkelser fra hele landet. Primærårsakene bak Trafikkavvikling er «Bane», «Sikringsanlegg» og «Feil ved materiell». Forhold som går på selve trafikkavviklingen, som kø og prioriteringer. Trafikkavvikling vil også reduseres når forsinkelser grunnet andre årsaker reduseres. Fordeling av følgeforsinkelser pga Trafikkavvikling

10 Trafikkavvikling (kode 7 i TIOS)
Banefeil fremstår som en større forsinkelsesårsak enn først antatt, og må derfor analyseres nærmere. Analyser viser at 66 % av årsaker registrert under Bane (kode 1 i TIOS) er saktekjøringer. Gjennomsnittlig forsinkelse er 5 minutter. Innarbeide saktekjøringer som pågår over lengre tid i ruteplan. Infrastruktur og Ruteplan vil begge være gjensidig oppmerksomme på å få saktekjøringer inn i ruteplan. Infrastruktur og Ruteplan vil begge være gjensidig oppmerksomme på endringer i ruteplan som vil medføre varig endring av kryssinger.

11 Trafikkavvikling (kode 7 i TIOS)
Ruteplan: Optimere slakk, kjøretider og stasjonsopphold. NSB gjør analyser basert på GPS-data for ruteplan over hele strekningen et tog kjører. Funn legges frem for Ruteplan i JBV etter behov. Gjennomgå prioriteringsreglene for trafikkstyringen. I samarbeid JBV, Flytoget og CN har NSB ledet en gruppe som har gått igjennom prioriteringsreglene for trafikkstyring. Den anbefaler å opprettholde dagens prioriteringer. Innføre støtteverktøy for toglederne for å hjelpe dem i prioriteringen. Det er gjennomført et vellykket forskningsprosjekt på sentralen i Stavanger. Denne typen verktøy vil være integrert i det nye togstyringssystemet Train Management System (TMS)

12 Videre arbeid Tiltakene følges opp i linjen.
Status følges opp i SSK-møtene i hht årshjulet. Det arbeides videre med nye funn som kom frem. Ta i bruk oppfølgingsverktøy til å følge med på konsekvens for fremtidige planlagte saktekjøringer. I samarbeid med SINTEF og Infrastruktur lete etter saktekjøringer som er gjengangere.


Laste ned ppt "Punktlighetsseminar 2014 Jorunn Halkjær, seksjon punktlighet, JBV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google