Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ruteplanarbeidet Punktlighetsseminar 2014 27. november 2014 JBV, Trafikk og markedsdivisjonen Jan Harald Dammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ruteplanarbeidet Punktlighetsseminar 2014 27. november 2014 JBV, Trafikk og markedsdivisjonen Jan Harald Dammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ruteplanarbeidet Punktlighetsseminar 2014 27. november 2014 JBV, Trafikk og markedsdivisjonen Jan Harald Dammen

2 Hvordan legges grunnlaget for en robust og punktlig ruteplan?

3 Planforutsetninger - rutebestillinger Oppstartsbrevet (hver rutetermin): God punktlighet og regularitet er viktige forutsetninger for at jernbanen skal få et godt omdømme. Grunnlaget for dette legges i planprosessen. Det understrekes derfor viktigheten av at alt materiale som spilles inn i planprosessen, og som skal danne grunnlag for uttegning av rutene, er riktig og kvalitetssikret.

4 Grunnlag planforutsetninger Innspill om endringer i infrastruktur, som ‣ Nye parseller / kryssingsspor ‣ Bortfall av spor Innspill fra banesjefene om permanente endringer i kjørehastighet og midlertidige kjøretidspåslag på grunn av arbeider. Innspill fra jernbaneforetakene om nytt materiell Evaluering av gjeldende ruteplan ‣ Innspill fra punktlighetsledere Oppdatere planverktøy ‣ Registrere endringer i infrastruktur ‣ Utarbeide nye kjøretidsberegninger

5 Rutetekniske planforutsetninger

6 Kjøretider Teoretisk kjøretid –Fast del ‣ Horisontal og vertikalprofil og hastighetsprofil (normal, +, K) –Variabel del ‣ Trekkaggregat, togslag, tilkoplet togvekt og toglengde, bremsegruppe (G, P, R), stoppmønster Grunntillegg ‣ Grunntillegget er et internasjonalt anbefalt kvalitetstillegg som per i dag hos oss er minimum 4%. Dette legges til teoretisk kjøretid. ‣ Skal kompensere for Midlertidig hastighetsnedsettelse av kort varighet Ulikt kjøremønster hos lokførere Andre mindre uforutsette hendelser i togframføringen

7 Kjøretider Driftstillegg –Markedsmessig opphold, personalbytte, ruteteknisk opphold, kjøring i avvikespor. Særtillegg –Kjøretidstillegg for banearbeider av lengre varighet på en bestemt strekning. Legges til enten som fast minutt-tillegg for alle togslag eller ved å foreta kjøretidsberegninger med basis i midlertidig hastighet. Markedstillegg –Ekstra kjøretidspåslag mot viktige trafikknutepunkter (benyttes ikke av oss) –Reguleringstid mot flaskehalser

8 Fastlagt ruteplan Fastlagt ruteplan er avtalen mellom Jernbaneverket og det enkelte togselskap om hva og hvordan dette skal utøve sin togproduksjon. Ruteplanen fastlegges med basis i kjente opplysninger fra Infrastruktur (internt JBV) og jernbaneforetakene. Fastlagt ruteplan er robust, men har ikke rom for større forstyrrelser.

9 Produksjonstekniske planforutsetninger Fastleggingsdokumentet (hver rutetermin) Basis for de produksjonstekniske planforutsetningene er aggregattype, materielltype, togvekt og lengde. Togselskapene meddeles i egen ekspedisjon en oversikt over de planforutsetninger som er lagt til grunn for det bestilte ruteopplegget. Oversikten viser trekkraft og materiell som minst kreves samt toglengde og evt. togvekt som ikke må overskrides for at togene skal kunne få en rutemessig framføring. Lengdebegrensninger, for persontogene angitt i aksler og for godstogene i meter, kan i noen grad skyldes kryssingssporenes lengde ved planlagte kryssinger eller andre lokale forhold som tilsier begrensninger.

10 Prioriteringsregler Fastleggingsdokumentet (hver rutetermin) God punktlighet og regularitet er viktige forutsetninger for Jernbaneverkets og jernbaneforetakenes omdømme og økonomi, i tillegg til å være en viktig forutsetning for optimal kapasitetsutnyttelse. En avgjørende forutsetning for god punktlighet er at avtalte planforutsetninger overholdes. Som hovedprinsipp gjelder: ‣ Tog i rute skal beholde sitt tildelte ruteleie. Med tog i rute menes at toget kjører innenfor kritisk forsinkelse på strekningen.

11 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ruteplanarbeidet Punktlighetsseminar 2014 27. november 2014 JBV, Trafikk og markedsdivisjonen Jan Harald Dammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google