Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lyd Pensum: Lydisolerende skillevegger Lydisolerende etasjeskiller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lyd Pensum: Lydisolerende skillevegger Lydisolerende etasjeskiller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lyd Pensum: Lydisolerende skillevegger Lydisolerende etasjeskiller
Andre områder: Romakustikk Isolering mot utendørs støy

2 Lyd og lydtrykk (-styrke)
Lyd er definert som trykkforandring (i luft) Trykkforandring gir bølgebevegelse mot ørets trommehinne Trykkvariasjoner må være hurtige (minst 20 ganger pr. sekund) for at øret skal oppfatte lyd Lydstyrke eller lydtrykket er den effektive trykkforskjellen (i Pa) fra det normale lufttrykket

3 Lydtrykk i desibel, dB Det svakeste lydtrykket vi kan oppfatte (høregrensen) er omkring 0,00002 Pa Et effektivt lydtrykk på 20 Pa gir smertefornemmelser i øret (smertegrensen) Ørets følsomhetsområde er meget stort, øret tåler 1 million ganger mer lyd enn ved høregrensen 20 Pa / 0,00002 Pa = 1 million Måleenhet i Pa er derfor uhensiktsmessig Det brukes en logaritmisk enhet, desibel (dB), som angir et lydnivå i forhold til lydtrykket ved høregrensen Høregrensen: 0 dB Smertegrensen: 120 dB

4 Eksempel lydtrykknivå

5 Frekvens Antall trykkvariasjon (svingninger) pr. sekund kalles frekvens. Enheten for frekvens er Hertz (Hz). Menneskets høreområde er fra ca. 20 Hz til opp mot Hz. Lavfrekvent lyd (langsomme trykkvariasjoner) gir lave toner, bass Høyfrekvent lyd (hurtige trykkvariasjoner) gir høye eller lyse toner, diskant

6 Frekvens, forts. Med økende alder avtar evnen å oppfatte høye frekvenser Lavfrekvent lyd høres dårligere enn høyfrekvent lyd Lavfrekvent lyd må derfor ha høyere lydtrykknivå for at øret skal oppfatte lyden De fleste lydkilder er sammensatt av mange frekvenser og lydtrykknivåer (frekvensbånd) Det er derfor vanlig å angi lydnivået som et veid middeltall: dB(A)

7 Etterklangstid Når en lydkilde slås av, tar det tid før all lyd dør ut
Etterklangstiden i sekunder angir hvor lang tid det tar før trykknivået er sunket med 60 dB I vanlige beboelsesrom er etterklangtiden omkring 0,5 sekunder I store steinkirker eller lignende er etterklangstiden opp til 5 –10 sekunder

8 Lydabsorpsjon Etterklangstiden er avhengig av lydabsorpsjonsegenskapene for overflater Harde glatte flater, (betongoverflater, glass) absorberer lite lyd Porøse materialer (mineralull, tekstiler) absorberer det meste av lydenergien

9 Lydisolasjon Luftlydisolasjon
Begrensning av luftlyd som går gjennom konstruksjonen Trinnlydnivå Begrensning av lyd som går gjennom etasjeskiller ved gangtrafikk

10 Luftlydisolasjon Når en lydbølge treffer en veggflate, blir noe av lyden reflektert, og noe går gjennom Veggen blir satt i svingninger og fører lyden videre Differansen mellom lydtrykknivå i senderrom og mottakerrom kalles lydreduksjonstallet R’ (dB) R’w er veid, feltmålt lydreduksjonstall for flere frekvensbånd

11 Trinnlydnivå Trinnlyd oppstår når gangtrafikk setter etasjeskilleren i svingninger Svingninger gir lydavstråling til rommet under Et spesielt hammerapparat er internasjonalt standardisert og brukes som lydkilde ved kontroll L’n,w er veid, normalisert trinnlydnivå

12 Viktige momenter Det stilles ikke krav til skillekonstruksjonene internt i en og samme boenhet, men det anbefales med lydisolerende tiltak God lydisolering med lette trekonstruksjoner kun med dobbelte konstruksjoner Flytende golv gir god trinnlydisolasjon Flanketransmisjon har stor betydning Lufttetthet er svært viktig Vinduenes lydisolerende egenskap avgjørende mot utendørs støy

13 Krav til trinnlydnivå og luftlydreduksjon
TEK §8-4 Lydforhold og vibrasjoner NS 8175 Lydforhold i bygninger, Lydklasser for ulike bygningstyper Forenklet oppstilling se

14 Definisjoner og terminologi for luftlydsisolasjon og trinnlydnivå
Betegnelse Terminologi Symbol Enhet Luftlydsisolasjon Reduksjonstall (laboratorium) R dB Veid reduksjonstall (laboratorium) Rw Reduksjonstall (feltmålt) R’ Veid reduksjonstall ((feltmålt)) R’w Trinnlydnivå Trinlydnivå (laboratorium) Ln Veid trinnlydnivå (laboratorium) Ln,w Trinnlydnivå ((feltmålt)) L’n Veid trinnlydvivå ((feltmålt)) L’n,w

15 Krav luftlydisolasjon i boliger iht. NS 8175
Finn en konstruksjon i byggdetaljblad eller datablad fra leverandør som har R’w større enn kravet

16 Krav trinnlydnivå boliger iht. NS 8175
Finn en konstruksjon i byggdetaljblad eller datablad fra leverandør som har L’n,w mindre enn kravet

17 Produktinformasjon www.norgips.no www.spenncon.no www.glava.no ...

18 Flanketransmisjon For detaljer se byggdetaljblad Lydisolasjonsegenskaper til lette innervegger

19 Byggdetaljblader 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag
Lydisolerende tunge etasjeskillere Skillevegg mellom rekkehusboliger Lydisolasjonsegenskaper til tunge innervegger Lydisolasjonsegenskaper til lette innervegger Lydisolasjonsegenskaper til yttervegger

20 Utdypende byggdetaljblader
Romakustikk og lydisolering. Grunnbegreper Støy i rom og foran fasade. Grenseverdier for lydnivå Isolering mot utendørs støy - Beregningsmetode Lydisolering av gjennomføringer


Laste ned ppt "Lyd Pensum: Lydisolerende skillevegger Lydisolerende etasjeskiller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google