Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7. Xunzi (Hsün-tzu), menneskenaturen og konfusianismen Pensum: Graham 235-267 Ching 72-84 Sommer 63-70.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7. Xunzi (Hsün-tzu), menneskenaturen og konfusianismen Pensum: Graham 235-267 Ching 72-84 Sommer 63-70."— Utskrift av presentasjonen:

1 7. Xunzi (Hsün-tzu), menneskenaturen og konfusianismen Pensum: Graham 235-267 Ching 72-84 Sommer 63-70

2 Tradisjonen etter Mengzi var på ingen måte rettlinjet. Det var mange motsetninger ru’er (konfusianere) imellom og det var mange likhetstrekk mellom ru’enes og andre ”skolers” dogmer.

3 Xunzi låner argumenter fra andre - Korrigering av navn (sofistene) - Fremheving av de dyktige (mohistene) - Sparing i utgifter (mohistene) - Omtanke for alle (mohistene) - Samfunnet må styret med lover og straffer (legalistene)

4 Xunzis legalistiske disipler: Han Fei 韩非 Li Si 李斯

5 Arven etter Xunzi -Tidlig konfusianisme -Kosmologi under Han

6 Xunzi (ca. 313-238 fvt) Xunzi 荀子 Xun Qing 荀卿

7 Boka Xunzi

8 Himmel - religiøs? Himmel tian 天 Energi/kraft qi 气 Veien dao 道 Mønster li 理

9 Kosmologiens betydning For Mengzi fikk mennesket sin natur og sine idealer gitt fra Himmelen. For Xunzi er menneskets en del av den kosmologiske sammenheng, men har sin egen ”vilje” og lager sitt eget ”mønster”.

10 Menneskets essens qing 情 representerer våre preferanser som like/hate, glede/sorg osv. Essensen er det i mennesket som er autentisk, altså våre følelser.

11 Mønster av relasjoner li 理 Himmelen styrer naturens mønster Menneskets mønster utgår fra mennesket selv

12 Den edle mann junzi 君子 er den som former menneskets mønster for handlinger (men dette mønster finnes latent)

13 Fem relasjoner wulun 五伦 - hersker-minister - far-sønn - mann-kone - eldre bror-yngre bror - venner imellom

14 Menneskets natur ”Naturen er ond” Xing’e 性恶

15 Xunzi, Zhengming: Å like eller ikke like, å føle glede ved noe eller sinne mot noe, tristhet og oppstemthet, som alt kommer fra vår natur, kalles for det autentiske i oss (qing 情 ). Når det autentiske i oss er slik, så gjør hjertet valg på dets vegne og dette kalles å tenke. Vår natur er den tendens vi har i oss fra Himmelen, det autentiske i oss er stoffet i vår natur, våre behov er responsen fra det autentiske i oss.

16 Xunzi, Xing’e Menneskets natur er ond. Det gode i mennesket er påtatt (wei 伪 ). Nå er det slik at mennesket fra fødselen har en forkjærlighet for profitt (li 利 ) i seg. Det følger denne. Derfor er det slik at strid og tilrivelse av fordeler fødes, og høflighet og tilbakeholdenhet går tapt. Fra fødselen har det sjalusi og hat i seg. Det følger dette. Derfor er det slik at skader og tap fødes, og lojalitet (zhong 忠 ) og troverdighet (xin 信 ) går tapt. Fra fødselen har det lyster i øyet og øret, samt en forkjærlighet for kvinnelig skjønnhet og musikk i seg. Det følger dette. Derfor er det slik at overtredelser og kaos fødes, og ritene (li 礼 ) og rettskaffenhet (yi 义 ), kultivering (wen 文 ) og mønstre (li 理 ) går tapt. Derfor er det at hvis man fortaper seg i den menneskelige natur, hvis man følger det autentiske (qing 情 ) i mennesket, vil man nødvendigvis begynne å strides og tilkjempe seg fordeler, bevege seg ut på den vei hvor ens tilmålte plass overtredes og hvor mønstre ødelegges, og ende opp på den kriminelle vei.

17 Xunzi, Xing’e (forts.) Derfor må det skje en forvandling med lærere og rette standarder (fa 法 ), en rettledning med ritene og rettskaffenhet. Deretter kan man begynne med høflighet og tilbakeholdenhet, man kan komme i overenstemmelse med det kultiverte og mønstrene, og man kan vende tilbake til det som er ordnet (zhi 治 ). Sett ut fra dette, blir det klart at menneskets natur er ond og at det gode er påtatt.

18 Gode modeller fa 法

19 Rettskaffenhet og ritualer yi 义 og li 礼 oppfunnet av vise menn tilhører ikke menneskets natur

20 Mennesket søker å bli godt fordi dets natur er ond på samme måte som det som mangler noe søker å fylles slik kan mennesket omvandle sin natur gjennom trening og praksis

21 Mulighet og evne ke 可 neng 能 har mennesket i seg for å praktisere Rettskaffenhet og Ritualer

22 Er Xunzi uenig med Mengzi?

23 Tomhet, stillhet og åndelig klarsyn xu 虚 jing 静 shen 神

24 Tenkning gjennom korrelasjoner yin og yang 阴阳 Fem faser wuxing 五行

25 Ritene li 礼

26 Foreldrekjærlighet xiao 孝 (eller: foreldreærbødighet)

27 Musikk yue 乐

28 Navnsetting ming 名

29 En hvit hest ER en hest


Laste ned ppt "7. Xunzi (Hsün-tzu), menneskenaturen og konfusianismen Pensum: Graham 235-267 Ching 72-84 Sommer 63-70."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google