Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK LÆRER MØTER DANSK SKOLE KLASSELEDELSE, TILBAKEMELDINGSKULTUR OG OBSERVASJON Ine Skog, Ida Bøhmer, Anders Sandvik og Aleksander B. Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK LÆRER MØTER DANSK SKOLE KLASSELEDELSE, TILBAKEMELDINGSKULTUR OG OBSERVASJON Ine Skog, Ida Bøhmer, Anders Sandvik og Aleksander B. Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK LÆRER MØTER DANSK SKOLE KLASSELEDELSE, TILBAKEMELDINGSKULTUR OG OBSERVASJON Ine Skog, Ida Bøhmer, Anders Sandvik og Aleksander B. Andersen

2 D ISPOSISJON Autoritet Generell klasseledelse Praktisk klasseledelse Tilbakemelding Oppsummering

3 A UTORITET

4 Institusjonsautoritet Faglig autoritet Personlig autoritet P ERSONLIG, FAGLIG OG INSTITUSJONSAUTORITET

5 V ARME OG KONTROLL Kontroll Varme Autoritativ Autoritær ForsømmendeEttergivende Nordahl 2012a: 31

6 F AGORIENTERING OG ELEVSENTRERING Nordahl 2012a: 32 Fagorientering Elevsentrering Faglig autoritet Faglig autoritær MaktesløsSymmetrisk forhold

7 K LASSELEDELSE

8 Læringskultur Motivasjon og forventning Struktur og regler Støttende relasjoner KLASSELEDELSE

9 P RAKTISK KLASSELEDELSE

10 S TRATEGISK OG SITUASJONSBESTEMT KLASSELEDELSE Strategisk klasseledelse Planlegging og forberedelse Utgangspunkt i forskning, erfaringer og elevene Situasjonsbestemt klasseledelse Møte med elevene Undervisning

11 G JENNOMFØRING AV UNDERVISNING Oppstart Overganger Avslutning

12 I NSTRUKSJONER, KONTROLL OG HÅNDHEVING AV REGLER Kollektive instruksjoner Kontroll over elevenes aktiviteter Håndheving av regler Håndtering av konflikter

13 T ILBAKEMELDING

14 O PPSUMMERING

15 Skaper han et positivt klima og læringsmiljø? Klarer læreren å etablere og bevare arbeidsro? Viser læreren evne til å motivere og engasjere elevene?

16 K ILDER Nordahl 2012 a: Dette vet vi om klasseledelse Nordahl mfl. 2012 b: Dette vet vi om vurderingspraksis Karlsen 2014: Tenk det! Hattie 2013: Synlig læring – for lærere http://www.youtube.com/watch?v=muGUfvwxqWshttp://www.youtube.com/watch?v=muGUfvwxqWs, 01.09.14 http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/, 03.09.14


Laste ned ppt "NORSK LÆRER MØTER DANSK SKOLE KLASSELEDELSE, TILBAKEMELDINGSKULTUR OG OBSERVASJON Ine Skog, Ida Bøhmer, Anders Sandvik og Aleksander B. Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google