Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» VELKOMMEN TIL TANNHELSETJENESTEN! KOMMUNIKASJON PÅ TANNKLINIKKEN EVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» VELKOMMEN TIL TANNHELSETJENESTEN! KOMMUNIKASJON PÅ TANNKLINIKKEN EVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» VELKOMMEN TIL TANNHELSETJENESTEN! KOMMUNIKASJON PÅ TANNKLINIKKEN EVA RYDGREN KRONA OVERTANNPLEIER BFK TANNHELSE

2 Hvorfor filmprosjekt? ›Zendiumpris for samarbeidsprosjekt med barneavdelingen og habiliteringsenteret ved Drammen sykehus i 2011 ›Ønsket å bruke prispengene til forbedring av pasientmottak ›Utfordringer Avtale med helsestasjoner og sykehus om henvisning før fylte tre år Når foreldre kontaktet enkelte klinikker, fikk de beskjed om at de ville få innkalling når de ble tre….. Enkelte foreldre føler seg avvist i telefonen Noen syntes de fikk for dårlig oppfølging Kunnskap om lovverk Pasientrettigheter Taushetsplikt Helsepersonells ansvar

3 Ønsket å lage undervisnings-/veiledningsfilm, men hva og hvordan?

4 Samarbeid med Norsk Form ›Privat stiftelse etablert på initiativ fra Kulturdepartementet i 1997. Norsk Form arbeider aktivt for å bedre menneskers livskvalitet og hverdag gjennom design og arkitektur ›Norsk Forms formålsparagraf ›Stiftelsen Norsk Form skal i et bredt samfunnsmessig perspektiv øke forståelsen for arkitektur og design ›Stiftelsen skal arbeide for kvalitet og nytenkning i utviklingen av omgivelser og produkter ›Stiftelsen skal arbeide for å styrke faglig og tverrfaglig samarbeid, formidle kunnskap og gi råd overfor publikum, fagfolk, myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner

5 Norsk Form ›Noen eksempler:Noen eksempler: Film: Design mot skolefrafall Podcast fra Designfrokost: Tjenestedesign i offentlig sektor Podcast fra Designfrokost: Tjenestedesign i offentlig sektor Design med forankring i forskning DiaHelse: Utvikling av lærings- og treningstilbud for kvinner som har eller står i fare for å få diabetes 2 DiaHelse: Utvikling av lærings- og treningstilbud for kvinner som har eller står i fare for å få diabetes 2 Trygg og informert fra A til Å: Et bedre tilbud til pasienter ved Oslo legevakt Trygg og informert fra A til Å: Et bedre tilbud til pasienter ved Oslo legevakt

6 Norsk Form

7 Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester ›En tjeneste av god kvalitet setter pasient og bruker i sentrum ›Pasienten og brukerens behov og forventninger skal være utgangspunkt for beslutninger og tiltak ›Se tjenestetilbudet fra pasientens perspektiv ›Brukerorientering utfordrer den tradisjonelle behandlerrollen ved at pasienter og behandlere blir mer likeverdige

8 Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester ›God kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell ›Tilbakemeldinger fra pasienter og brukere peker på informasjon og kommunikasjon som viktige forbedringsområder. Dette gjenspeiles også i henvendelser til pasient- og brukerombudene og i tilsynssaker ›God kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell bidrar også til bedre resultater av behandlingen og bedre helse for pasienten. God kommunikasjon skaper tillit, økt forståelse og motiverer pasienter til å gjennomføre behandling. God kommunikasjon er også av avgjørende betydning for å unngå uønskede hendelser og feil ›God kommunikasjon kan læres, og opplæring i kommunikasjon skal være en del av alle helse- og sosialfaglige utdanninger. Minst like viktig er det med systematisk veiledning og oppfølging etter avsluttet utdanning. På dette området bør det gjøres en større innsats

9 Kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon….

10 Utfordringer For tannhelsepersonell blir konsultasjoner og behandlingsseanser rutine – for pasientene er det "engangsopplevelse" Vi kan ha en dårlig dag på jobb – men har ikke lov til å vise det! I Norge er pasientene utstyrt med Europas sterkeste pasient- og brukerrettigheter Myndighetene er opptatt av brukervalg Vi må gjøre oss fortjent til å bli valgt!

11 Kommunikasjon er ikke enkelt, men alle smiler på samme språk! Mauricio Pavez

12 Gjennomføring av filmprosjekt ›Finansiert med prispenger fra Zendiumprisen og støtte fra Helsedirektoratet ›Prosjektgruppe som har bearbeidet ideen og utarbeidet manus: Fylkestannlege Berit Binde Professor i atferdsfag UiO, Tiril Willumsen Daglig leder Norsk Tannvern, Bente Stuveseth Prosjektkoordinator Eline Juel Bjørkevik Overtannpleier Eva Rydgren Krona ›Regi og produksjon Catapult filmselskap, Drammen ›Skuespillere fra Krokstadelva tannklinikk++

13 Filmer ›5 ulike situasjoner ›Situasjoner som forekommer på tannklinikkene ›Ikke prøvd å gjøre situasjonene spesielt positive eller negative ›Skuespillerne følger manus ›Skal være utgangspunkt for refleksjon og diskusjon

14 Film 1 - Venterom Dårlig/uklar informasjon Taushetsplikt Mottakelse og kommunikasjon Uenighet om timeavtale Brukerperspektiv

15 Film 2 - Motiverende samtale/intervju (MI) Lite interessert 15-åring kommer til tannpleier Kommunikasjonsmetode MI Brukerperspektiv Mestring Lovverk – melding til 15 åring?

16 Film 3 - Bekymret mor - har sønn med sjeldent syndrom Mor kommer på tannklinikken pga. sønn med sjeldent syndrom Mottakelse og kommunikasjon Tannlegen vet lite om syndromet Brukerperspektiv

17 Film 4 - "Jeg må rekke toget!" Dame med demens i rullestol kommer på tannklinikken sammen med pleier Mottakelse og kommunikasjon Informasjon – helseskjema og medisinliste Forflytning Tilrettelegging Behandlingssituasjon Brukerperspektiv

18 Film 5 - "Jeg vil ikke!" Engstelig/motvillig barn med mor som presser på for å få gjennomført behandling Tannlege som prøver å motivere for behandling Kommunikasjon barn - tannlege - mor

19 Bruk av filmene ›Velg en av situasjonene som skal diskuteres på klinikkmøter eller distriktsmøter Filmen kjøres til utfordring kommer, tekstplakat viser refleksjonsspørsmål, stopp filmen for at to og to kan diskutere utfordringen i noen minutter Situasjonen spilles ferdig, og en fagperson snakker om utfordring/problemstilling Avsluttes med en tekstplakat med forslag til diskusjon Del inn i grupper på forhånd, sett av tid til diskusjon og oppsummering ›Hensikt Reflektere over egen praksis, bli bevisst på hvordan vi opptrer/oppfører oss, samt bli bevisst på lovverk Diskuter (og bli enige om) hvordan dere mener pasientene skal få en best mulig "engangsopplevelse" på deres klinikk/i deres distrikt

20 Hvor finner dere filmene? ›Nettsidene til: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst www.tkost.no Norsk Tannvern www.tannvern.no Lenke fra nettsiden til Buskerud fylkeskommune

21


Laste ned ppt "Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» VELKOMMEN TIL TANNHELSETJENESTEN! KOMMUNIKASJON PÅ TANNKLINIKKEN EVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google