Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdraget  Initiativtakere: Oslo kommune og samarbeidsalliansen Osloregionen  Prosjektarbeidet startet fur jul i fjor.  Arbeidet utføres av Osloregionens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdraget  Initiativtakere: Oslo kommune og samarbeidsalliansen Osloregionen  Prosjektarbeidet startet fur jul i fjor.  Arbeidet utføres av Osloregionens."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oppdraget  Initiativtakere: Oslo kommune og samarbeidsalliansen Osloregionen  Prosjektarbeidet startet fur jul i fjor.  Arbeidet utføres av Osloregionens sekretariat og Oslo Business region (eid av Oslo kommune)  Har engasjert Kreab Gavin Andersen/SAHR, Gambit Hill & Knowlton og Geelmuden Kiese  Skal utarbeide:  tydelig og forankret strategi med handlingsplan for internasjonalt profileringsarbeid  modell for organisering og finansiering av profileringsaktiviteter  privat-offentlig partnerskap rundt internasjonal profilering og posisjonering av Osloregionen internasjonalt  Strategiarbeidet fullføres 1. kvartal 2015 2

3 Utgangspunkt 3  En av de beste storbyregionene i verden  Den raskest voksende hovedstadsregionen i Europa  Lite kunnskap om Oslo og Osloregionen internasjonalt - kunnskapsgap  Kunnskapsgapet reduserer utviklingsmulighetene i fremtiden

4 Oslo vurderes ikke som et attraktivt sted å lokalisere ny næringsvirksomhet ”Best city to locate business today”: 1. London 2. Paris 3. Frankfurt …. 16. Stockholm 25. København 31. Helsingfors 34. Oslo (33 i 2009) 35. Bucuresti 36. Athen Kilde: Cushman & Wakefield (2010) 4

5 Cities in motion index 2014  Oslo er nr. 10 på listen over verdens «smarteste byer».  Ikke alle byer har det omdømme de fortjener…. 5

6 6  På overflaten går mye bra i dag  Men; i fremtiden må vi skape ny vekst med basis i våre styrker, innenfor nye rammebetingelser  Vi har et gunstig utgangspunkt akkurat nå!

7 Viktig for Osloregionen 7  Tiltrekke talenter  Tiltrekke investeringer  Styrke muligheter ved internasjonalt arbeid  Tiltrekke turister og besøkende  Regionalt stolthet og identitet

8 Overordnet mål: Styrke Osloregionens internasjonale posisjon Nåsituasjon Ønsket posisjon Osloregionen er i utvikling Endring skaper muligheter - potensialet skal realiseres Mål: Positiv og målrettet utvikling i regionen Metode: Samarbeid, deltakelse og felles engasjement Substans Felles forståelse

9 Suksesskriterier for profileringsprosjektet 9  Ærlig og troverdig: Bli bedre til å vise frem det vi faktisk er bra på  Involvere: Inkludere alle relevante aktører i utarbeidelsen av prosjektet  Tydelig: Budskapsplattform som er tilstrekkelig omforent og tilstrekkelig spiss.  Konsistent: Etablere et organisatorisk og økonomisk grunnlag som gjør det mulig å gjennomføre et langsiktig profileringsarbeid.  Bygge allianse: Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, reiseliv, kunnskapsinstitusjoner, mm.  Ikke logo eller slagord: Fokus på innhold og prosess

10 10 Spørre viktige aktører og befolkningen  Faglig basert oversikt over de viktigste aktørene med antatt interesse i en sterk internasjonal posisjon for Osloregionen  Supplert med spesifikk kunnskap om viktige identitetsbærere i regionen  Og lokal kunnskap i ulike deler av regionen om viktige aktører som må inkluderes

11 Involveringsprosess ”Alle” ”Interessenter” ”Movers and shakers” Studentkonkurranse Questback Sosiale medier Konferanser Workshops Dybdeintervjuer

12 Hva skjer videre?  Strategien vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2015  Fortsette å bygge nettverk og allianser  Forsiktig start i 2015  Hvis alt går etter planen: Organisasjonsmodell og finansieringsmodell operativ fra fra 2016

13 Følg oss:  www.projectosloregion.no  #projectosloregion  Facebook/projectosloregion


Laste ned ppt "Oppdraget  Initiativtakere: Oslo kommune og samarbeidsalliansen Osloregionen  Prosjektarbeidet startet fur jul i fjor.  Arbeidet utføres av Osloregionens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google