Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger
Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning

2 Å vokse opp med funksjonshemming. 1998-2012

3 Utgangspunkt I – idealer og realiteter
Politiske mål Familier med funksjonshemmede barn skal ha samme mulighet til å leve et selvstendig og aktivt liv, og å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv på lik linje med andre (Statsråd Høibråten 2005) Politiske utviklingslinjer fra 1960-åra «Ny» arbeidsdeling mellom familien og det offentlige En vanlig familie? Samliv og skilsmisse, arbeidsdeltakelse, økonomi Erfaringer med hjelpeapparatet Inkludering/ integrering Idealer og realiteter? Nye former for segregering Utvikling gjennom oppveksten?

4 Utgangspunkt II - livsløp
Livsløpsperspektivet: Kohort (children of the integration years) Trajectories, transitions and turning points Studien: Barn født Fysisk, utviklingshemming/lærevansker, sammensatte funksjonsvansker 661 familier: 630 spørreskjema, 31 intervju Fem faser: 4-6 år (1999), 8-10 år (2003), år (2006), år (2009), år (2012)

5 Som andre familier Familiestruktur

6 Familiestruktur Skilsmisserate
Noe færre skilsmisser – lim eller tvang? Gjelder alderen opp til 8-10 år Ingen forskjell etter grad og type funksjonsnedsettelse Flere formaliserer samlivet tidlig

7 Andel som bor med begge foreldrene

8 Familiestruktur Skilsmisserate Gjengifte Søksen – omtrent som andre
Noe færre skilsmisser – lim eller tvang? Gjelder alderen opp til 8-10 år Ingen forskjell etter grad og type funksjonsnedsettelse Flere formaliserer samlivet tidlig Gjengifte Som andre til barnet er 8-10 år Deretter økt sjanse for å forbli alene Søksen – omtrent som andre Litt flere enebarn Barnefordeling ved samlivsbrudd – som andre Far mer på banen om en skilles når barnet er over 7-8 år – trolig mer enn i andre familier

9 Nesten som andre familier
Sysselsetting

10 Sysselsetting Mor jobber nesten like ofte som i andre familier
Men ikke før barna er i skolealder Og hun jobber klart oftere deltid hele oppveksten

11 Mor i jobb?

12 Sysselsetting Mor jobber nesten like ofte som i andre familier
Men ikke før barna er i skolealder Og hun jobber klart oftere deltid hele oppveksten Om mor jobber, er avhengig av hennes utdanning Hvor mye, handler om barnets grad av funksjonsnedsettelse Far jobber som andre fedre, men mindre overtid Mange foretar tilpasninger: Jobb med mindre reising Blir selvstendig næringsdrivende Tar utdanning

13 Ikke som andre familier
Deltakelse Betalingsvansker

14 Annen deltakelse, gjennomsnitt antall ganger siste år, barns alder 14-16 år

15 Betalingsvansker, prosent vansker med løpende utgifter ofte eller av og til

16 Erfaringer med hjelpeapparatet
Kampen med hjelpeapparatet?

17 To bilder Første bilde: rimelig fornøyd med tilbudet man har
Andre bilde: sterkt kritisk til hva en må igjennom før tilbudet er på plass Stor forskjell på prosess og resultat «Det tyngste er ikke å ha en funksjonshemmet unge, det tyngste er den kampen en må ha med hjelpeapparatet. Det er det veldig mange som sier» far, førskolebarn

18 Første møte Forskjell på det som avdekkes straks og det som tar tid
Blandete erfaringer, men Vente og se (bli tatt på alvor) Ivaretakelse (formidling av diagnosen) Informasjon (hva og når, gitt og mottatt) Etterlatt i et ingenmannsland «Da sa legen at han kom til å bli ganske psykisk og fysisk funksjonshemmet, og så ble vi sendt hjem. Rett og slett» Mor, fireåring med sammensatte vansker

19 De neste møtene - oppsummering
Informasjon («de gjemmer heller reglene») Fragmentering – flerhodet troll Ekstraomganger (nei i første instans) Vilkårlighet – personavhengighet Mistenksomhet Ny erklæring på Down syndrom Å måtte tegne et negativt bilde av barnet Minoritetsfamilier: forsterker de vanlige vanskene

20 Men etter som en blir mer kjent?
Stadig nye milepæler (stadige overganger) Skolen Behov endrer seg Mange vedtak av kort varighet Omorganiseringer Fra novise til ekspert - eller resignert? Nye koordineringstiltak: IP Så jeg gjør det selv, for å si det sånn (mor, 17-åring) 11% enig i at IP har medført et mer helhetlig og koordinert tilbud

21 Eller veien ut av jevnaldermiljøet
Inkludering I skolen Eller veien ut av jevnaldermiljøet

22 Andel med tilknytning til vanlig klasse

23 Nærmere om veien ut Til spesialenheter – avhenger av:
Type funksjonsnedsettelse Grad av funksjonsnedsettelse Kommunestørrelse/ østlandet Spesialpedagogikken Men ikke assistenter Skjer ved formelle overganger Den lille segregeringen Synkende deltakelse i klasserommet mellom overgangene

24 Konsekvenser for sosial deltakelse
Påvirkes klart av klasseromsdeltakelse De som er på vanlig skole, og mye i klassen, deltar mest med jevnaldrende Både skole og fritid De som er på vanlig skole, men lite i klassen, deltar minst med jevnaldrende Fritida blir mer med andre funksjonshemmete gjennom oppveksten

25 Fritt valg? To forklaringer på økningen: Foreldre forteller:
Foreldrene ønsker det De presses ut: Direkte – anbefales å finne et alternativ Indirekte – det gjøres ikke nok for å tilrettelegge for mangfold Foreldre forteller: Barnehagen: Ikke noe tema Skolen – broket bilde Nærskolen negativ (har ikke noe å tilby) Negative erfaringer – nærskolen urealistisk Minoritetsfamilier Gått for langt eller for kort?

26 Integreringsgenerasjonen?
Ble det en studie av de som vokste opp etter de store integreringsreformene? eller en studie av de som vokste opp under “stillheten etterpå”? Hva kjennetegner den? Nye utdanningspolitiske signaler Fra inkludering til prestasjon I skyggen av Pisa-undersøkelsene? Å balansere prestasjonskrav og inkluderingsmål vanskeligere? Mange av funnene peker mer i retning av “stillheten etterpå” enn ambisjonene fra 1990-åra

27 Takk for meg Tøssebro og Wendelborg (red.):
Oppvekst med funksjonshemming, Gyldendal akademisk, 2014


Laste ned ppt "Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google