Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ESS = Efficacy/Side-effect Score Et skåringssystem for oppfølging og behandling av pasienter Erlend Skraastad Vladimir Kuklin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ESS = Efficacy/Side-effect Score Et skåringssystem for oppfølging og behandling av pasienter Erlend Skraastad Vladimir Kuklin."— Utskrift av presentasjonen:

1 ESS = Efficacy/Side-effect Score Et skåringssystem for oppfølging og behandling av pasienter Erlend Skraastad Vladimir Kuklin

2 Smertetyper  Nociceptive (= påvisbar vevsskade)  Inflamma- toriske  Nevropatiske (sentrale og perifere)  Idiopatiske

3  30-40% av opererte pasienter ikke smertebehandlet godt  15-20% av alle kirurgiske pasienter utvikler kronisk smerte  Bivirkninger av smertebehandling o 30% uttalt kvalme o 20% oppkast o 24% uønsket sløvhet  30% behov for anestesilege tilsyn etter 1 time, 7-10% etter 8 timer o 16-17% av tilsynsbehov pga. bivirkninger etter 1 time, 50% etter 8 timer o Bivirkningsproblematikk øker etter 6 timer, men pasienter overføres typisk til sengepost uten monitorering Postoperativ smertebehandling, statistikk 3

4 Multimodal smertebehandling  Multimodal tilnærming er en forutsetning for å oppnå god smertelindring  Samtidig bruk av flere typer medikamenter og teknikker gir bedre effekt og færre bivirkninger

5 Smertebehandling med opioider Respirasjonsdepresjon Tretthet Hallusinasjon Søvnforstyrrelse Kvalme og oppkast Smertebehandling med opioider

6  Manglende ansvar for smertebehandling o Kirurg/anestesilege opptatt på operasjonsstue Ordinerer postoperativ smertebehandling, men får sjelden tilbakemeldinger Mangler monitoreringssystem og tid  Manglende rutiner og verktøy o Systematisk, kontinuerlig overvåking av pasientene på sykehus (pasientsikkerhet) Individuell behandling og kvalitetssikring Data for forskning og optimalisering o Objektive kriterier mangler Postoperativ smertebehandling, mangler 6

7  Benjamin (22) døde etter å ha brukket benet  Fikk for sterke medisiner – Davoud Rasti (23) døde  Jonas (24) var døden nær på akuttmottaket etter for mye smertestillende Manglende sikkerhetsnett: en samfunnsutfordring 7

8  Efficacy/Side-effect Score  ESS "vektstang" for å finne balanse mellom o god smertebehandling (effektivitet) o minimale bivirkninger av medisin (pasientsikkerhet)  Helsepersonell vurderer systematisk utviklingen av pasientens tilstand de første timene etter operasjon  Måler i hvilken grad pasienter mottar effektiv smertebehandling ESS adresserer mangler og sikkerhetsnett 8

9  5 faktorer summeres for å vurdere pasientens tilstand o Mental status o Kvalme og oppkast o Smerte i ro o Smerte i bevegelse o Generell tilstand  Skala fra 0 (til 60) o 0 er best o Høyere tall indikerer dårligere pasienttilstand ESS viser pasientens tilstand og grad av ubehag 9 Mental status Poeng Våken og klar 0 Våken, men påvirket. Vanskelig å kommunisere med pasienten. 5 Akutt forvirret, motorisk urolig, hallusinert, euforisk 10 Ikke kontaktbar 15 Kvalme og oppkast Ingen kvalme eller oppkast 0 Kvalme 5 Kvalme og oppkast 10 Smerte i ro Ingen smerter 0 Litt smerter (NRS 1-3) 1-3 Moderate smerter (NRS 4-6) 4-6 Sterke smerter (NRS 7-10) 7-10 Smerte ved bevegelse Ingen smerter 0 Litt smerter (NRS 1-3) 1-3 Moderate smerter (NRS 4-6) 4-6 Sterke smerter (NRS 7-10) 7-10 Generell tilstand Ingen anmerkninger 0 Noe ubehag (litt svimmelhet, litt kløe, uklart syn, treg vannlating) 5 Sterkt ubehag (uttalt svimmelhet, uttalt kløe, uro, urinretensjon, varme- /kuldefølelse, kaldsvette) 10 Akutt sirkulasjonsforstyrrelse (systolisk blodtrykk ≤80mmHg, hjertefrekvens ≤40/min eller  129/min) 15 Akutt respirasjonsforstyrrelse (pustebesvær/dyspnø, respirasjonsfrekvens ≤8/min eller >29/min, lange pustepauser, overfladisk respirasjon) 15 Poengsum/ESS

10 AvdelingKirurgisk inngrepNPR-nr.KjønnAlderVektHøydeASAAnkom st GynekologiskLaparoskopi/-tomi med salpingo- ooforektomi 150835Kvinne79 år59 kg154 cm215:15 Anestesi 15.TCI/TIVAAneste si notat TCI+LM.Anestesi varighet00:45 Anestesi 21.Plexus/ledningsanestesiAnestesilege calling5375 Pasient evalueringskriterierEvaluering av pasient per time inntil FaktorStatus beskrivelsePoeng16:1517:1518:1519:1520:1521:1522:1523:15 Mental statusVåken og klar0 Våken, men påvirket. Vanskelig å kommunisere med pasienten. 5 Akutt forvirret, motorisk urolig, hallusinert, euforisk 10 Ikke kontaktbar15 Kvalme og oppkastIngen kvalme eller oppkast0 10 Kvalme5 Kvalme og oppkast10 Smerte i roIngen smerter0 10 520000 Litt smerter (NRS 1-3)1-3 Moderate smerter (NRS 4-6)4-6 Sterke smerter (NRS 7-10)7-10 Smerte ved bevegelseIngen smerter0 10 523200 Litt smerter (NRS 1-3)1-3 Moderate smerter (NRS 4-6)4-6 Sterke smerter (NRS 7-10)7-10 Generell tilstandIngen anmerkninger0 5 Noe ubehag (litt svimmelhet, litt kløe, uklart syn, treg vannlating) 5 Sterkt ubehag (uttalt svimmelhet, uttalt kløe, uro, urinretensjon, varme-/kuldefølelse, kaldsvette) 10 Akutt sirkulasjonsforstyrrelse (systolisk blodtrykk ≤80mmHg, hjertefrekvens ≤40/min eller >129/min) 15 Akutt respirasjonsforstyrrelse (pustebesvær/dyspnø, respirasjonsfrekvens ≤8/min eller >29/min, lange pustepauser, overfladisk respirasjon) 15 ESS poengsum (Efficacy/Side-effect Score) Kontakt vakthavende anestesilege ved ESS≥10 202510431210 ≥20Ikke akseptabel status 15 - 19Svært lite tilfredsstillende 10 - 14Ikke tilfredsstillende 5 - 9Ganske tilfredsstillende status 0 - 4Helt tilfredsstillende status MobiliseringsgradFull mobilisering3 00000000 Sittende / til stol2 I seng1 Ingen mobilisering0 Medisiner mot smerte og kvalme, evt. kommentar PCA- pumpe 1mg/t m/morfi ninfusj on+bol us, etter 2t PCA- pumpe 1mg/t  ≥20 er ikke akseptabel status  ≥10 er grensen for anestesilegetilsyn  <10 er tilfredsstillende status ESS tolkning 10

11 Eksempel NRS smerte vs ESS score  Kvinne (79) o laparoskopi/-tomi med salpingo- ooforektomi o store smerter postoperativt  Smertestillende medikamenter o Pasientkontrollert analgesi (PCA) pumpe med morfininfusjon+bolus, 1mg/time o Startet etter to timer  God ESS etter 4 timer  Helt smertefri etter 6 timer  Men: ESS gikk opp igjen fordi pasienten ble svært kvalm og kastet opp kontinuerlig  ESS fanget opp tilstandsforverring, ikke NSR

12  Systematisk tilbakemelding om pasientens status/ubehag  Konsistent monitorering  Riktig responsnivå fra helsepersonell  Pasient tilfredshet og sikkerhet  Pasientstatus statistikk  Forenklede rutiner  Utviklingen av ESS er gjort med bidrag fra Den norske Legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ESScore adresserer sikkerhetsnett og behov 12

13 ESS brukere og verdiskapning Brukergrupper Pasientene som mottar behandling får størst utbytte Sykepleiere som behandler og evaluerer pasientens tilstand Anestesileger som foreskriver smertelindrende medisinering og balanserer virkning vs. bivirkninger Ansvarlige for rutiner og prosedyrer ved helseinstitusjonene Verdiskapning Alle brukerne har nytte av sikkerhetsnett som motvirker uønskede hendelser – samfunnsutfordringen økt pasientsikkerhet Pasientene mottar smertebehandling på riktig nivå, hverken for mye eller for lite Sykepleierne får et verktøy for systematisk pasientovervåking og beslutningsgrunnlag for å påkalle vakthavende anestesilege Anestesilegene får måleverktøy for virkning (effekt) og bivirkninger av smertebehandling (pasientsikkerhet) for optimalisering av individuell pasientbehandling og database for analyse og forskning Helseinstitusjonene får optimalisert ressursbruk ved systematisk overvåking og rettidig anestesilege mobilisering og kvalitetssikring 13


Laste ned ppt "ESS = Efficacy/Side-effect Score Et skåringssystem for oppfølging og behandling av pasienter Erlend Skraastad Vladimir Kuklin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google