Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge? 21-11-14 Jannecke Wiers-Jenssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge? 21-11-14 Jannecke Wiers-Jenssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge? 21-11-14 Jannecke Wiers-Jenssen

2 Hovedspørsmål Hvem er de utenlandske studentene i Norge? Hvorfor velger de Norge som studieland? Hvordan vurderer de utdanningstilbudet? Er det noen forhold de opplever som spesielt utfordrende? Er de integrert i studiemiljøet? Hvor mange ønsker å bli i Norge? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

3 Sterk vekst i antall utenlandske studenter 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

4 Norske studenter i utlandet og utenlandske studenter i Norge Kilde: Lånekassen og DBH 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

5 Veksten i antall studenter fra de største avsenderlandene Kilde: DBH 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

6 Bakgrunn for vekst i antall utenlandske studenter i Norge Økt vekt på internasjonalisering på ulike nivå –Internasjonale avtaler og reformer (Bolognaprosessen, Lisboakonvensjonen) –Økning i antall engelskspråklige programmer –«Internasjonalisering hjemme» Kvalitetsreformen –Endring i finansieringsmodell –Økt konkurranse mellom norske læresteder Fravær av studieavgifter Stipendordninger (Kvote-, nordområde-, ERASMUS-stipend etc.) Arbeidsinnvandring Teknologisk utvikling (nettstudier) PhD-utdanning: Lønn under arbeid 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

7 Typer studenter Hovedtyper Helgradsstudenter Delgradstudenter (delstudenter, utvekslingsstudenter) Kvotestudenter (fra U-land og Balkan) Andre programstudenter (NORDPLUS osv.) «Free movers» Fjernstudenter/nettstudenter Studenter som er bosatt i Norge fra før (arbeidsinnvandrere, flyktninger, familiegjenforente m.m.) 21-11-14 Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

8 Utenlandske studenters syn på å studere i Norge NIFU rapport 34/2014 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

9 Spørreundersøkelse til utenlandske studenter 2014 Innsamlingstidspunkt: April 2014 Målgruppe: utenlandske statsborgere som startet sin utdanning i Norge i 2013 eller vinteren 2014, og som fremdeles var studenter i Norge på undersøkelsestidspunktet Type undersøkelse: Elektronisk spørreskjema distribuert på e-post Oppslutning: 3216 respondenter = 40 prosent svar. Svarprosent varierer med landbakgrunn Innsamlet av SIU 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

10 Hvor kommer helgradstudentene fra? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

11 Hvor kommer delgradstudentene fra? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

12 Hvorfor studere i Norge? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

13 Til Norge for å studere eller av andre årsaker? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

14 Viktigste årsaker, helgrad Ingen studieavgifter Engelskspråklige programmer og kurs Fredelig og trygt samfunn Forbedre karrieremulighetene i Norge Forbedre karrieremuligheter i hjemlandet Forbedre karrieremuligheter i andre land Teknologisk avansert samfunn 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

15 Viktigste årsaker, delgrad Engelskspråklige programmer og kurs Forbedre karrieremuligheter i hjemlandet Uberørt natur Fredelig og trygt samfunn Forbedrede karrieremulighetene i andre land Teknologisk avansert samfunn Undervisningens rennommé 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

16 Valg av lærested, viktigste årsaker 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge? HELGRAD Program/kurs som tilbys Lokalisering av lærested Institusjonens fasiliteter Undervisningens rennommé Institusjonsprofil slik den framstår på internett DELGRAD Hjemmeinstitusjon har utvekslingsavtale med lærestedet Engelskspråklige programmer Program/kurs som tilbys Lokalisering av lærestedet Internasjonal campus

17 Vurdering av utdanningen 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

18 Vurdering av undervisning og veiledning Skala 1(misfornøyd) – 5(svært fornøyd) 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

19 Vurdering av studie- og læringsmiljø Skala 1(misfornøyd) – 5(svært fornøyd) 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

20 Vurdering av utdanningen - mønstre Studenter fra Afrika, Øst-Europa og Russland er mer fornøyd enn andre Studenter fra Nord-Amerika er mindre fornøyd enn andre, særlig når det gjelder tilbakemelding og veiledning Små forskjeller mellom helgrad- og delgradstudenter Små forskjeller mellom lærestedstyper, men studenter på private læresteder er litt mindre fornøyde Samfunnsfagstudenter generelt litt mindre fornøyd enn andre Utenlandske studenter mer fornøyd enn norske studenter 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

21 Utfordringer og integrasjon 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

22 Utfordringer ved å studer i Norge 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

23 Omgang med nordmenn på lærestedet 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

24 Omgang med nordmenn på fritiden 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

25 Framtid i Norge? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

26 Andel som vurderer å bli i Norge 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

27 Hva vil de gjøre om de blir i Norge? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

28 Hvorfor arbeide i Norge? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

29 Avslutning 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

30 Oppsummering Helgradstudentene kommer fra hele verden, delgradstudentene hovedsakelig fra Europa Viktigste årsaker til å studere i Norge er engelskspråklige programmer, fravær av studieavgifter og trekk ved natur og samfunn Utvekslingsavtaler avgjørende for valg av lærested Undervisnings- og læringsmiljø vurderes positivt Levekostnader og å bli kjent med nordmenn er utfordrende Begrenset kontakt mellom utenlandske og norske studenter Et flertall av gradstudentene vurderer å bli i Norge 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

31 Implikasjoner/punkter til refleksjon Lite kontakt mellom utenlandske og norske studenter –Begrenser utbyttet for utenlandske og norske studenter –Ikke tråd med målene for internasjonaliseringspolitikken –Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres? Mange ønsker å bli i Norge –Hvordan kan man tilrettelegge for at flere blir? –Hvilke implikasjoner har i så fall dette? 21-11-14Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

32 www.nifu.no jannecke@nifu.no


Laste ned ppt "Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge? 21-11-14 Jannecke Wiers-Jenssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google