Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway"— Utskrift av presentasjonen:

1 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Innovation Relay Centre Norway Hans Jørgen Flor – Prosjektleder og Nasjonal Koordinator

2 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Innhold Bakgrunn IRC Nettverk Hovedmål Hovedoppgaver 4.1. Del oppgaver 5. IRC Norge 5.1. Organisering 5.2. Finansiering 5.3. Oppgaver 5.4. Tilbud til SMB og norske FOU institutter 5.5. Suksesshistorier

3 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Bakgrunn Svakhet i utnyttelsen av FOU resultatene i EU på 1990 tallet USA og Japan var dyktigere til å nå markedene I USA og Japan var det bedre kontakt mellom FOU og SMB EU etablerte et nettverk for overføring av innovative teknologier fra FOU til SMB Dette nettverket har i løpet av 10 år utviklet seg til EUs Innovation Relay Centres

4 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
IRC Nettverket 33 land 71 IRC 240 organisasjoner (FOU institutter, Forskningsparker, Innovasjonssentra, Handelskamre osv) ca 1200 IRC rådgivere 4 års kontrakter (april 2004 – mars 2008) 14 Tematiske Grupper IRC Secretariat (Intasoft International) ansvarlig for drift og utvikling av IRC Nettverket

5 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway

6 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway

7 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Hovedmål Øke Europeiske bedrifters konkurransekraft ved å styrke deres teknologiske og innovative plattform ”Enhance European Business Competitiveness by strengthening technology and the innovation base of Europe’s SMEs”

8 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Hovedoppgaver Fremme transnasjonal teknologioverføring mellom Europeiske SMB – TTT avtaler (Transnational Technology Transfer) Fremme transnasjonal spredning og utnyttelse av resultater fra Europeisk FOU Finne Partnere – FOU prosjekter eller Innovasjonsprosjekter

9 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Del oppgaver – TTT avtaler Bedriftsbesøk, identifikasjon av teknologibehov, identifikasjon av teknologi som kan tilbys det Europeiske markedet Utarbeidelse av TO (Technology Offer) eller TR (Technology Request) Søke etter partnere i IRC Nettverket Bringe sammen bedriftene Assistere ved forhandlinger om inngåelse av TTT avtaler (Transnational Technology Transfer Agreements)

10 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Del oppgaver – Spredning og utnyttelse av FOU resultater Identifisere FOU resultater egnet for spredning og utnyttelse (samarbeide mellom IRC Sekretariatet og Innovation Cells FP6) Utarbeidelse av plan for spredning og utnyttelse Identifisere egnede markeder for spredning og utnyttelse Fremme FOU resultatene gjennom IRC nettverket til SMB som Technology Offers (TO) Bistand til SMB under deltagelse på Brokerage Events Assistanse under forhandlinger

11 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Del oppgaver – hvordan finne partnere BBS systemet (Bulletin Board System) Passord beskyttet web side. Teknologiprofiler (TO,TR) utveksles via web siden. Profilene lagres i en søkbar database. Spredning av FOU resultat (TO) samtidig til alle i IRC nettverket AMT tjenesten (Automatic Matching Tool) Bedriftene kan legge inn i en database sine teknologibehov eller teknologitilbud uttrykt ved spesielle teknologiske søkeord. Bedriften vil motta per epost all trafikk i databasen som matcher de innlagte spesielle teknologiske søkeordene Organisering av Events TT brokerage events, SME trade missions, Investment fora, deltagelse på teknologi messer i Europa IRC Tematiske Grupper - TG ”Industrial clusters” av IRC dannet for å tilby faglig støtte til SMB innenfor spesielle sektorer

12 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
List of Thematic Groups AEROSPACE – Bjørn Lukkedal SINTEF, medlem AGROFOOD – Arvid Landås MATFORSK, medlem AUTOMOTIVE – Leif Estensen SINTEF, medlem   BIOTECHNOLOGY – Geir Lorentzen NORUT, medlem ENVIRONMENT – Kjell Molven RF, medlem FISH TECHNOLOGY – John Arne Bjørgen, medlem   ICT Thematic Group – Per Schjølberg-Henriksen SINTEF, observatør MARINE SPECIAL INTEREST – Hans Jørgen Flor SINTEF, observatør MATERIALS  - Bjørn Lukkedal SINTEF, observatør  MEDICAL TECHNOLOGY – Terje Bakken SINTEF, medlem Nano & Microtechnology – Per Schjølberg-Henriksen SINTEF, medlem RENEWABLE ENERGY  - Hans Jørgen Flor SINTEF, medlem  TEXTILES - Dag Lothe CMR, observatør WOOD Special Interest Group – Dag Lothe CMR, medlem

13 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Organisering IRC Norge - Etablert i 1995 Styringsgruppe bestående av : Konserndirektør Tor Ulleberg, SINTEF Teknologi og Samfunn Direktør Kåre Netland, RF - Rogalandsforskning Adm.dir. Hans Roar Sørheim, CMR Adm.dir. Wiktor Sørensen, NORUT Adm.dir. Hogne Vik, MATFORSK – Leder Styringsgruppen Inger Midtkandal, Forskningsrådet – observatør Eivind Ingdahl, Innovasjon Norge - observatør Hans Jørgen Flor, Prosjektleder og Nasjonal Koordinator, SINTEF Kari Rønning, Prosjektsekretær, SINTEF Bjørn Lukkedal, SINTEF John Arne Bjørgen, SINTEF Leif Estensen, SINTEF Terje Bakken, SINTEF Per Schjølberg-Henriksen, SINTEF Arvid Landås, MATFORSK Kjell Molven, RF-Rogalandsforskning Dag Lothe, CMR Geir Lorentzen, NORUT Gruppen

14 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway

15 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Oppgaver IRC Norge Jfr pkt 4.1. Informasjonsmøter om 6.RP Informasjonsmøter om Gate2Growth, IPR Helpdesk, CORDIS Arrangere norske SMB deltagelser på store Europeiske Teknologimesser Arrangere nasjonale Work Shops og Brokerage Events Henvise SMB til EU Forskningsinfo Samarbeide med EUREKA og ESA

16 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Tilbud til SMB og norske FOU institutter Søk etter FOU partnere / Innovasjons partnere i IRC nettverket Søk etter FOU partnere via ”European Partner Search Association” Technology Audit (Teknologianalyse) Identifisering av teknologibehov eller bedrifts spesifikk teknologi som kan tilbys Europeisk Partner Technology Watch (Teknologiovervåking) Et opplegg tilpasset den enkelte bedrift for oppfølging og overvåking av nye teknologier på det Europeiske markedet IRC Forum Norge Et medlemsbasert Forum for Norske SMB som ønsker bistand til å etablere teknologioverføringsavtaler med Europeiske Partnere AMT (Automatic Matching Tool) Utarbeidelse, spredning og oppfølging av TO og TR

17 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Tilbud til SMB og norske FOU institutter Fakturerbare IRC Tjenester : IRC Forum Norge – 5000 NOK per år per bedrift Teknologianalyse – Skatte FUNN finansiert Teknologiovervåkning – Skatte FUNN finansiert Utarbeidelse og oppfølging av TO – 5000 NOK per TO Utarbeidelse og oppfølging av TR – 5000 NOK per TR Partner søk FOU prosjekter – 2500 NOK per søk Partner søk Innovasjonsprosjekter – 2500 NOK per søk Innovasjons prosjekter etter avtale med bedriften

18 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Public website

19 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway
Rosenborg Bakery in Trondheim has succeeded where others in the same industry have failed - to make “English” quality toast. Lately import of toast to Norway has substantially increased. Rosenborg aims to conquer a large part of the home market. To day English quality toast, white and brown type, is found in all the shops in the Rosenborg chain of bakeries. The toast produced by Rosenborg is a result of a few years of strategic planning - new product for vacant production capacity. First stop on the way was the cooperation with Norwegian Food Research Institute and TEFT. TEFT is a national programme to encourage SMEs to access research as the basis for innovation. TEFT collaborates closely with IRC Norway in finding the best solutions for the SMEs. The next step on the road was to find the right expertise in England. IRC Norway sent out a targeted technology request to 5 IRCs in the UK. The response came from South West of England Regional Development Agency. Mr. Andrew Bates at the South West did an excellent job of finding the companies and institutes with the needed expertise - he paved the road. As a result, Rosenborg Bakery made technology transfer agreements with 4 separate organisations, one institute and 3 companies. Production Manager Frode Knutsen at Rosenborg Bakery AS in Trondheim is able to offer his customers “English” quality toast - a product Norwegian bakers have not been able to deliver before now. During his stay in England, Rosenborg’s Production Manager was able to study production processes in different bakeries of the same size as Rosenborg. Friendly English bakers even gave recipes to their colleague from Norway. Trial production of toast based on English recipe at Rosenborg resulted in a quality toast satisfying the most choosy expert. The Production Manager is of the opinion that a great part of his success comes as a result of the assistance from the Norwegian Food Research Institute, TEFT and the IRC network. Rosenborg Bakery is now ready to conquer customers like ready sandwich producers, large food chains, hotels and restaurants.


Laste ned ppt "IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google