Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomskveld 04.12.14 Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomskveld 04.12.14 Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomskveld 04.12.14 Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets

2 Agenda - Om idrettskretsen og ungdomsutvalget - Om ungdomsløftet i NIF

3 Om idrettskretsen spesielt og norsk idrett ( NIF) generelt TELEIDRETTEN – idrettsglede for alle (vedtatt på Idrettskretstinget 21.april 2012)

4 6. januar 2015 4© Norges Idrettsforbund Formål « Telemark idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn »

5 6. januar 2015 5© Norges Idrettsforbund Verdier Organisasjonsverdier Organisasjonens arbeid skal preges av: Frivillighet – Demokrati – Lojalitet og Likeverd Aktivitetsverdier All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene: Idrettsglede – Fellesskap – Helse og Ærlighet

6 6. januar 2015 6© Norges Idrettsforbund NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Idrettslaget Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Idrettsråd Fellesorgan for alle Idrettslag i en kommune Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i et fylke Gruppen forholder seg til særkretsen i idrettslige spørsmål IOC Int. særforbund Stat ( regjering/storting ) Fylkeskommune ”Stortingsbenken” Kommunen Organisasjon – norsk idrett Norsk idrett består av nesten 2 200 000 medlemskap og 12 000 idrettslag 416 idrettsråd

7 Norsk idrett – IDRETTSLAGET i fokus! IL Gruppe(r ) LagGren(er ) NIF IK SF IR SK

8 6. januar 2015 8© Norges Idrettsforbund Idrettskretsens basisoppgaver - Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten Oppfølging av NIFs lov overfor idrettsråd og idrettslag Opptak, endring og stryking av lag - Idrettspolitiske innsatsområder Fylkeskommune, regionale organer/etater og kommuner Styrke idrettens rolle Bedre idrettslagenes rammevilkår - Service og støtteoppgaver innenfor aktivitet, kompetanse og anleggsutvikling Kurs, kompetanseutvikling og veiledning - Informasjons- og opplysningsvirksomhet Verdier og verdiskapning Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett Polititattest Antidoping

9 Ungdomsidrett: et prioritert fokusområde..

10 6. januar 2015 10© Norges Idrettsforbund Hovedtrekk i NIFs ”Retningslinjer for ungdomsidrett” Aktivitet Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

11 6. januar 2015 11© Norges Idrettsforbund Hovedutfordring 1: En åpen og inkluderende idrett Mål: Styrke ungdomsidretten Norsk idrett skal utvikle seg videre som ansvarlig samfunnsaktør og bidra til å skape trygge og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn og unge. Idrettspolitisk dokument 2011-2015

12 6. januar 2015 12© Norges Idrettsforbund 1.2. Ungdomsidretten Mål: Idretten skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom, og sørge for at flere velger å være aktive innenfor organisert idrett, ved at: - Alle møter et inkluderende og variert aktivitetstilbud. - Alle får idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner. - Ungt lederskap og ansvar for eget idrettsmiljø blir prioritet.

13 6. januar 2015 13© Norges Idrettsforbund Telemark idrettskrets Handlingsplan 2012-2015 HOVEDUTFORDRING 1: En åpen og inkluderende idrett Mål: Styrke ungdomsidretten i Telemark Ungdom må få idrettslige muligheter ut i fra sine egne forutsetninger. Aktivitetsmønsteret er i stadig endring, og altfor mange forlater det organiserte aktivitetstilbudet. Det er en stor utfordring å møte ungdommen med et aktivitetstilbud som speiler interessene i den yngre generasjonen.

14 6. januar 2015 14© Norges Idrettsforbund Utvikling aktive medlemmer 6-19 år KvinnerMenn År6-12 år13-19 år% frafall6-12 år13-19 år% frafall 20095 9614 077-31,67 2635 363-26,15 20106 2864 264-32,167 9015 402-31,62 20116 3964 320-32,457 6265 312-30,34 20126 4174 146-35,397 7545 302-31,62 20136 2124 016-35,357 3234 674-36,17

15 6. januar 2015 15© Norges Idrettsforbund Kilde: Rapport Institutt for samfunnsforskning 2005 v/Ørnulf Seippel Utdrag svar fra ungdommen - listet opp etter prosentvis flest svar: (markert rødt er noe idretten selv har mulig til å gjøre noe med)  Fikk andre interesser på fritiden  Det var ikke gøy lenger  Måtte bruke mer tid på skole/utdanning  Flyttet  Måtte prioritere jobb  Laget hadde ikke noe godt tilbud til meg lenger  Idretten tok for mye tid  Måtte bruke mer tid på familie  Skadet  Fikk ikke nok tid til venner  Måtte velge mellom ulike idrettsaktiviteter  Dårlige trenere  Dårlige ledere  Idretten ble for alvorlig Begrunnelse for å slutte med idretten

16 Tiltak for å møte utfordringene - NIF: «Ungdomsløftet» -Telemark idrettskrets: Lederkurs for ungdom AktivSkole365 Ulike kursmoduler og temakvelder Ungdomssamlinger Idrettsskoler for ungdom Opprettelse av TIK Ungdomsutvalg

17 TIK Ungdomsutvalg Hva? Ungdomsutvalg bestående av 5- 10 medlemmer i fra 15-26 år. Leder, nestleder og styremedlemmer. Hvorfor? Ungdom må bli sett, hørt og tatt på alvor! Ungdom er fremtidens ledere og rollemodeller for andre unge!

18 Hva skal utvalget gjøre? Bistå eget- og andre idrettslag med rekruttering- og bevaring av ungdom. Være representanter for idrettsungdom i Telemark. Komme med innspill og forslag til idrettskretsens kursplan, hjemmeside, sosiale medier o.l. Avholde årlig ungdomssamling. Kobles opp i mot YOG 2016: fakkelseremoni o.l. Andre ting

19 Veien videre Guri Ramtoft fra kretsstyret og Loni Bjerkholt-Pedersen i fra administrasjonen er ansvarlige. Fyll ut interesseskjema og send til loni.pedersen@idrettsforbundet.no, innen 18.12.14! loni.pedersen@idrettsforbundet.no Guri og Loni vurderer søknader og gir beskjed i starten av januar 2015. Oppstart februar 2015- 6 møter frem mot idrettskretstinget 2016.


Laste ned ppt "Ungdomskveld 04.12.14 Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google