Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomskveld 04.12.14 Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomskveld 04.12.14 Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomskveld Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets

2 Agenda - Om idrettskretsen og ungdomsutvalget - Om ungdomsløftet i NIF

3 Om idrettskretsen spesielt og norsk idrett ( NIF) generelt TELEIDRETTEN – idrettsglede for alle (vedtatt på Idrettskretstinget 21.april 2012)

4 6. januar © Norges Idrettsforbund Formål « Telemark idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn »

5 6. januar © Norges Idrettsforbund Verdier Organisasjonsverdier Organisasjonens arbeid skal preges av: Frivillighet – Demokrati – Lojalitet og Likeverd Aktivitetsverdier All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene: Idrettsglede – Fellesskap – Helse og Ærlighet

6 6. januar © Norges Idrettsforbund NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Idrettslaget Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Idrettsråd Fellesorgan for alle Idrettslag i en kommune Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i et fylke Gruppen forholder seg til særkretsen i idrettslige spørsmål IOC Int. særforbund Stat ( regjering/storting ) Fylkeskommune ”Stortingsbenken” Kommunen Organisasjon – norsk idrett Norsk idrett består av nesten medlemskap og idrettslag 416 idrettsråd

7 Norsk idrett – IDRETTSLAGET i fokus! IL Gruppe(r ) LagGren(er ) NIF IK SF IR SK

8 6. januar © Norges Idrettsforbund Idrettskretsens basisoppgaver - Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten Oppfølging av NIFs lov overfor idrettsråd og idrettslag Opptak, endring og stryking av lag - Idrettspolitiske innsatsområder Fylkeskommune, regionale organer/etater og kommuner Styrke idrettens rolle Bedre idrettslagenes rammevilkår - Service og støtteoppgaver innenfor aktivitet, kompetanse og anleggsutvikling Kurs, kompetanseutvikling og veiledning - Informasjons- og opplysningsvirksomhet Verdier og verdiskapning Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett Polititattest Antidoping

9 Ungdomsidrett: et prioritert fokusområde..

10 6. januar © Norges Idrettsforbund Hovedtrekk i NIFs ”Retningslinjer for ungdomsidrett” Aktivitet Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

11 6. januar © Norges Idrettsforbund Hovedutfordring 1: En åpen og inkluderende idrett Mål: Styrke ungdomsidretten Norsk idrett skal utvikle seg videre som ansvarlig samfunnsaktør og bidra til å skape trygge og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn og unge. Idrettspolitisk dokument

12 6. januar © Norges Idrettsforbund 1.2. Ungdomsidretten Mål: Idretten skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom, og sørge for at flere velger å være aktive innenfor organisert idrett, ved at: - Alle møter et inkluderende og variert aktivitetstilbud. - Alle får idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner. - Ungt lederskap og ansvar for eget idrettsmiljø blir prioritet.

13 6. januar © Norges Idrettsforbund Telemark idrettskrets Handlingsplan HOVEDUTFORDRING 1: En åpen og inkluderende idrett Mål: Styrke ungdomsidretten i Telemark Ungdom må få idrettslige muligheter ut i fra sine egne forutsetninger. Aktivitetsmønsteret er i stadig endring, og altfor mange forlater det organiserte aktivitetstilbudet. Det er en stor utfordring å møte ungdommen med et aktivitetstilbud som speiler interessene i den yngre generasjonen.

14 6. januar © Norges Idrettsforbund Utvikling aktive medlemmer 6-19 år KvinnerMenn År6-12 år13-19 år% frafall6-12 år13-19 år% frafall , , , , , , , , , ,17

15 6. januar © Norges Idrettsforbund Kilde: Rapport Institutt for samfunnsforskning 2005 v/Ørnulf Seippel Utdrag svar fra ungdommen - listet opp etter prosentvis flest svar: (markert rødt er noe idretten selv har mulig til å gjøre noe med)  Fikk andre interesser på fritiden  Det var ikke gøy lenger  Måtte bruke mer tid på skole/utdanning  Flyttet  Måtte prioritere jobb  Laget hadde ikke noe godt tilbud til meg lenger  Idretten tok for mye tid  Måtte bruke mer tid på familie  Skadet  Fikk ikke nok tid til venner  Måtte velge mellom ulike idrettsaktiviteter  Dårlige trenere  Dårlige ledere  Idretten ble for alvorlig Begrunnelse for å slutte med idretten

16 Tiltak for å møte utfordringene - NIF: «Ungdomsløftet» -Telemark idrettskrets: Lederkurs for ungdom AktivSkole365 Ulike kursmoduler og temakvelder Ungdomssamlinger Idrettsskoler for ungdom Opprettelse av TIK Ungdomsutvalg

17 TIK Ungdomsutvalg Hva? Ungdomsutvalg bestående av medlemmer i fra år. Leder, nestleder og styremedlemmer. Hvorfor? Ungdom må bli sett, hørt og tatt på alvor! Ungdom er fremtidens ledere og rollemodeller for andre unge!

18 Hva skal utvalget gjøre? Bistå eget- og andre idrettslag med rekruttering- og bevaring av ungdom. Være representanter for idrettsungdom i Telemark. Komme med innspill og forslag til idrettskretsens kursplan, hjemmeside, sosiale medier o.l. Avholde årlig ungdomssamling. Kobles opp i mot YOG 2016: fakkelseremoni o.l. Andre ting

19 Veien videre Guri Ramtoft fra kretsstyret og Loni Bjerkholt-Pedersen i fra administrasjonen er ansvarlige. Fyll ut interesseskjema og send til innen ! Guri og Loni vurderer søknader og gir beskjed i starten av januar Oppstart februar møter frem mot idrettskretstinget 2016.


Laste ned ppt "Ungdomskveld 04.12.14 Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google