Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomskveld Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomskveld Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomskveld 04.12.14 Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets
Loni Bjerkholt-Pedersen Idrett- og utdanningskonsulent Telemark idrettskrets

2 Agenda - Om idrettskretsen og ungdomsutvalget - Om ungdomsløftet i NIF

3 Om idrettskretsen spesielt og norsk idrett ( NIF) generelt
TELEIDRETTEN – idrettsglede for alle (vedtatt på Idrettskretstinget 21.april 2012)

4 Formål « Telemark idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn »

5 Verdier Aktivitetsverdier Organisasjonsverdier
Organisasjonens arbeid skal preges av: Frivillighet – Demokrati – Lojalitet og Likeverd Aktivitetsverdier All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene: Idrettsglede – Fellesskap – Helse og Ærlighet

6 Stat (regjering/storting)
Organisasjon – norsk idrett IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune ”Stortingsbenken” Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i et fylke Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Kommunen Idrettsråd Fellesorgan for alle Idrettslag i en kommune Norsk idrett består av nesten medlemskap og idrettslag 416 idrettsråd Idrettslaget Gruppen forholder seg til særkretsen i idrettslige spørsmål Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget

7 Norsk idrett – IDRETTSLAGET i fokus!
IL Gruppe(r) Lag Gren(er) NIF IK SF IR SK Her har vi naturlig satt idrettslaget i sentrum. Uten idrettslag hadde det heller ikke vært behov for de andre organisasjonsleddene. Se for øvrig tekst og vurderinger i forrige bilde.

8 Idrettskretsens basisoppgaver
- Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten Oppfølging av NIFs lov overfor idrettsråd og idrettslag Opptak, endring og stryking av lag - Idrettspolitiske innsatsområder Fylkeskommune, regionale organer/etater og kommuner Styrke idrettens rolle Bedre idrettslagenes rammevilkår - Service og støtteoppgaver innenfor aktivitet, kompetanse og anleggsutvikling Kurs , kompetanseutvikling og veiledning - Informasjons- og opplysningsvirksomhet Verdier og verdiskapning Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett Polititattest Antidoping

9 Ungdomsidrett: et prioritert fokusområde..

10 Hovedtrekk i NIFs ”Retningslinjer for ungdomsidrett”
Aktivitet Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett. Dette betyr: Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil. De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål. De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e) Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov Særforbundene bør vurdere å videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover)

11 Hovedutfordring 1: En åpen og inkluderende idrett
Idrettspolitisk dokument Hovedutfordring 1: En åpen og inkluderende idrett Mål: Styrke ungdomsidretten Norsk idrett skal utvikle seg videre som ansvarlig samfunnsaktør og bidra til å skape trygge og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn og unge. Ungdom må få idrettslige muligheter ut i fra sine egne forutsetninger. Aktivitetsmønsteret er i stadig endring, og altfor mange forlater det organiserte aktivitetstilbudet. Det er en stor utfordring å møte ungdommen med et aktivitetstilbud som speiler interessene i den yngre generasjonen. Et samfunn er i stadig utvikling og stiller store krav til idrettens evne til fornyelse, evne å lære av de gode eksemplene og samarbeide på tvers. De aktive må møtes av ledere og trenere med god kompetanse og et solid verdigrunnlag. Et kompetanseløft er nødvendig. Norsk idrett må ha fokus på å utvikle ungt lederskap og invitere ungdommen til å ta ansvar for eget idrettsmiljø. Gjennom aktiv involvering, skal ungdommene oppleve fellesskapet, idrettsgleden og verdien av frivillig arbeid.

12 1.2. Ungdomsidretten Mål: Idretten skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom, og sørge for at flere velger å være aktive innenfor organisert idrett, ved at: - Alle møter et inkluderende og variert aktivitetstilbud. - Alle får idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner. - Ungt lederskap og ansvar for eget idrettsmiljø blir prioritet.

13 Telemark idrettskrets Handlingsplan 2012-2015
HOVEDUTFORDRING 1: En åpen og inkluderende idrett Mål: Styrke ungdomsidretten i Telemark Ungdom må få idrettslige muligheter ut i fra sine egne forutsetninger. Aktivitetsmønsteret er i stadig endring, og altfor mange forlater det organiserte aktivitetstilbudet. Det er en stor utfordring å møte ungdommen med et aktivitetstilbud som speiler interessene i den yngre generasjonen.

14 Utvikling aktive medlemmer 6-19 år
Kvinner Menn År 6-12 år 13-19 år % frafall 2009 5 961 4 077 -31,6 7 263 5 363 -26,15 2010 6 286 4 264 -32,16 7 901 5 402 -31,62 2011 6 396 4 320 -32,45 7 626 5 312 -30,34 2012 6 417 4 146 -35,39 7 754 5 302 2013 6 212 4 016 -35,35 7 323 4 674 -36,17

15 Begrunnelse for å slutte med idretten
Kilde: Rapport Institutt for samfunnsforskning v/Ørnulf Seippel Utdrag svar fra ungdommen - listet opp etter prosentvis flest svar: (markert rødt er noe idretten selv har mulig til å gjøre noe med) Fikk andre interesser på fritiden Det var ikke gøy lenger Måtte bruke mer tid på skole/utdanning Flyttet Måtte prioritere jobb Laget hadde ikke noe godt tilbud til meg lenger Idretten tok for mye tid Måtte bruke mer tid på familie Skadet Fikk ikke nok tid til venner Måtte velge mellom ulike idrettsaktiviteter Dårlige trenere Dårlige ledere Idretten ble for alvorlig

16 Tiltak for å møte utfordringene
- NIF: «Ungdomsløftet» Telemark idrettskrets: Lederkurs for ungdom AktivSkole365 Ulike kursmoduler og temakvelder Ungdomssamlinger Idrettsskoler for ungdom Opprettelse av TIK Ungdomsutvalg

17 TIK Ungdomsutvalg Hva? Hvorfor?
Ungdomsutvalg bestående av medlemmer i fra år. Leder, nestleder og styremedlemmer. Hvorfor? Ungdom må bli sett, hørt og tatt på alvor! Ungdom er fremtidens ledere og rollemodeller for andre unge!

18 Hva skal utvalget gjøre?
Bistå eget- og andre idrettslag med rekruttering- og bevaring av ungdom. Være representanter for idrettsungdom i Telemark. Komme med innspill og forslag til idrettskretsens kursplan, hjemmeside, sosiale medier o.l. Avholde årlig ungdomssamling. Kobles opp i mot YOG 2016: fakkelseremoni o.l. Andre ting

19 Veien videre Guri Ramtoft fra kretsstyret og Loni Bjerkholt-Pedersen i fra administrasjonen er ansvarlige. Fyll ut interesseskjema og send til innen ! Guri og Loni vurderer søknader og gir beskjed i starten av januar 2015. Oppstart februar møter frem mot idrettskretstinget 2016.


Laste ned ppt "Ungdomskveld Tema: Ungdomsarbeid i Telemark idrettskrets"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google