Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 12 24.11.14. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program Jusens vei fra Roma til Ås Gjennomgang av praktisk oppgave 12 ++ Presentasjon av aktuelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 12 24.11.14. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program Jusens vei fra Roma til Ås Gjennomgang av praktisk oppgave 12 ++ Presentasjon av aktuelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 12 24.11.14

2 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program Jusens vei fra Roma til Ås Gjennomgang av praktisk oppgave 12 ++ Presentasjon av aktuelle jusemner i 2015 JUS 102, 103, 104, 201, 220. Orientering om eksamen

3 Jusens vei fra Roma til Ås

4 Ca 250 f.kr: Offentlige lover og domstoler Regler gjør styring og avansert handels- virksomhet mulig.

5 476 e.kr: Vestromerriket opphører Juridisk kunnskap forvitrer i vest. 527 – 565: Justinian regjerer Bysants i øst Vil gjenopprette rikets storhet ved å samle den juridiske kunnskapen Corpus Juris Civilis med Digesta blir lov i 533

6 1088: Corpus Juris Civilis granskes i Italia Verdens første universitet startes i Bologna. Kirken trenger juridisk metodikk. Romersk avtalerett følger med.

7 1274: Magnus Lagabøtes landslov trer i kraft i Norge. Lovteknikken ble importert fra kontinentet, og inneholdt mye romersk inspirasjon.

8 Mørketid og ny dag: Pest og danskestyre må gi slipp. Norge blir atter selvstendig og videreutvikler sitt rettssystem i 1814. Christian Falsen er sorenskriver i Ås og skriver Norges grunnlov.

9

10

11

12

13 Moderne tid: Utvandrede jurister fra Oslo skaper på grunnlag av romersk rettstradisjon en ny generasjon rettskyndige samfunnsbyggere i Ås

14 Praktisk oppgave 12

15 Andre oppgaver repetisjon

16 Informasjon om eksamen og neste semester

17 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Eksamen i JUS100 Mandag 8. desember kl 0900 - 1230 Tre oppgaver som teller likt To teori og en praktisk Tillatte hjelpemidler: -Norges Lover Pass på at den ikke inneholder ulovlige notater – se fagsidene for detaljer om dette -Vanlige skrivesaker -Generelle ordlister kan brukes Til og fra andre språk er helt greit Ikke med synonymordlister Ikke fagordlister som ”Juridisk leksikon”

18 Steinar Taubøll - JUS100 UMB JUS201 som valgfag neste høst? Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett Nyttig for de fleste Alle som skal forholde seg til stat og kommune Alle som skal arbeide i stat og kommune Samme bøker som JUS100

19 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Forretningsjus JUS102 og JUS103 JUS102 i vårparallell -Kjøpsrett, kontraktsinngåelse og avtaletolkning, opprettelse og styring av selskaper ++ -Nyttig for alle - både privat og på jobb JUS103 i januarblokk -Pengekrav, inkasso, konkurs, økokrim -For alle som kommer i nærheten av penger

20 Steinar Taubøll - JUS100 UMB JUS104 ?? Spesielt laget for dem som tok JUS102 i 2013 og 2014. -Disse kan få bygget på til en kombinasjon som tilsvarer JUS103 + JUS102 (versjon 2015 og 2006-2012). -Sentale temaer: avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, erstatningsrett. -Emnet har ikke egen undervisning. Eksamen holdes kun i januarblokk 2015.

21 Steinar Taubøll - JUS100 UMB JUS220 Miljørett Du lærer om: -plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, jordloven, friluftsloven m. fl. -Går i høstparallellen. Det er en stor fordel å ta JUS201 (Forvaltningsrett) før eller samtididig med JUS220. -Kan bygges videre med JUS320 (Plan- og bygningsrett) som går i vårparallell.

22


Laste ned ppt "JUS100 Dag 12 24.11.14. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program Jusens vei fra Roma til Ås Gjennomgang av praktisk oppgave 12 ++ Presentasjon av aktuelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google