Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra regional flyplass til global aktør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra regional flyplass til global aktør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra regional flyplass til global aktør
ProjectOsloRegion OSL – Oslo Lufthavn Fra regional flyplass til global aktør Knut Stabæk, markedssjef Avinor Trafikkutvikling

2 1998: OSL åpnet 8 oktober – «state of the art airport design».
To lange rullebaner med instrumenter for all-værs operasjoner Sentralt plassert Terminal God tilbringertransport – eget Flytog og gode veiforbindelser Plass til langsiktig utvikling NOK 12 milliarder

3 2017: Passasjer terminalen utvides. Byggetrinn 1 ferdig i april
2017: Passasjer terminalen utvides. Byggetrinn 1 ferdig i april. NOK 14 milliarder. Kapasitetsøkning for interkontinental trafikk (Non Schengen) og tredje rullebane planlegges

4 2014 - 16 års rute-utvikling 1998: 14 millioner passasjerer
underdekning av direkteruter til Europa og viktige oversjøiske markeder i forhold til CPH og ARN norsk næringsliv led under kostbare og dårlige reisemuligheter 2014: 24 millioner passasjerer tilnærmet samme rutetilbud til Europa som CPH og ARN Voksende marked for interkontinentale ruter

5 OSL i dag 2014 : 24 millioner passasjerer
Nest største flyplass i Skandinavia Raskest voksende hovedflyplass i Skandinavia tonn med flyfrakt Godt rutetilbud i Norge, Skandinavia og Europa – over 140 direkteruter Underdekket long-haul/ interkontinentalt rutetilbud

6 Antall passasjerer på CPH, OSL og ARN 1998-2013

7

8 Store positive lokale ringvirkninger
2013: arbeidsplasser på OSL Stor næringsetablering i flyplasskommunene Romerike – en av de raskest voksende regioner i Norge OSL er blitt en stor drivkraft/motor i næringsutviklingen på Østlandet

9 De neste 20 år: TØIs mest sannsynlige prognose: + 14 millioner pax.

10 Neste 20 år : Mulig å vokse utover prognosen og mer enn doble antall passasjerer – Gateway to Scandinavia

11 Fra hovedflyplass for Norge til Gateway to Scandinavia – hvorfor?
Fordi OSL kan OSL har plass i motsetning til mange andre Europeiske flyplasser OSL er gunstig lokalisert – nærmeste Nordiske hub til USA - Marked som kan vokses

12 Fra hovedflyplass for Norge til Gateway to Scandinavia – hvorfor?
Stor samfunnsnytte: Norsk næringsliv generelt, og reiselivet spesielt, vil få godt transport tilbud og økt konkurransekraft. Kortere og enklere reiser for virksomheter i Norge Bedre tiltrekningskraft på internasjonale virksomheter og arbeidskraft Bedre tilgjengelighet til Norges verdenskjente turistattraksjoner og stor mulighet for flere internasjonale møter, kurs og kongresser En ny interkontinental rute 5 dager i uka gir ca utenlandske turister ~ 2 mrd nok/kr for reiselivsnæring

13 Fra hovedflyplass for Norge til Gateway to Scandinavia – hvorfor?
Fordi det er lønnsomt for Avinor og våre partnere Langt bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur og tjenester på OSL

14 OSL - Gateway to Scandinavia
Vi forutsetter at OSL tilfredsstiller markedets behov for kapasitet og tjenester, og har konkurransedyktige økonomiske virkemidler Gateway to Scandinavia kan oppnås hvis OSL opprettholder eller styrker sin posisjon i i lokalmarkedet. OSL styrker sin posisjon som norsk hovedflyplass og tar tilbake trafikk som «lekker» ut til andre hubs i i Europa OSL øker markedsgrunnlaget fra Norge til også å inkludere Norden, Baltikum og deler av Nord Europa

15 Styrke lokalmarkedet på Østlandet/deler av Sverige
Forutsetninger: Lett å komme til OSL = kapasitet i tilbringersystemet. Kritiske forhold: Oslo tunnelen, kollektivfelt på E6 og sommer- parkering. Markedsføre OSL fortrinn i nærområdet : rutetilbud og service. Konkurransedyktige priser og avgifter.

16 2. Styrke og utvikle OSLs som norsk hovedflyplass – transfer til/fra Norge
Opprettholde og ta tilbake utenlands trafikk som nå går direkte fra andre Avinor flyplasser til utenlandske hubs: CPH, ARN, HEL, AMS, LHR, FRA Gjennomgående bagasje (one-stop-security) på plass fra sommeren 2015 Bedre transferprodukt , særlig på Non- Schengen Konkurransedyktige priser og avgifter

17 3. Øke markedet for interkontinentale ruter
Nye økonomiske virkemidler på OSL Markedstilpassede avgifter - gratis for transfer? Redusert avgift for store fly - ingen avgift på fly over 100 tonn MTOW? Bedre incentiver – markedsbidrag til flyselskapenes markedsføring, kampanjer mm. Mer aktiv markedsinnsats fra OSL og vertskapet – regionen og landet - Markedsføring i samarbeid med norske myndigheter og næringsliv

18 Internasjonal konkurranse
Oslo Lufthavn CPH Copenhagen Connected ARN Connect Sweden Helsinki/Finnair

19 Ruteutviklingsfond og markeds-samarbeid
Norsk modell for samarbeid Ruteutviklingsfond og markeds-samarbeid AVINOR NASJONALE OG REGIONAL ORGANISASJONER PRIVATE OG OFFENTLIGE AKTØRER OSL = Gateway to Scandinavia


Laste ned ppt "Fra regional flyplass til global aktør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google