Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO LUFTHAVN AS ProjectOsloRegion 4.11. 2014 OSL – Oslo Lufthavn Fra regional flyplass til global aktør Knut Stabæk, markedssjef Avinor Trafikkutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO LUFTHAVN AS ProjectOsloRegion 4.11. 2014 OSL – Oslo Lufthavn Fra regional flyplass til global aktør Knut Stabæk, markedssjef Avinor Trafikkutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO LUFTHAVN AS ProjectOsloRegion 4.11. 2014 OSL – Oslo Lufthavn Fra regional flyplass til global aktør Knut Stabæk, markedssjef Avinor Trafikkutvikling

2 OSLO LUFTHAVN AS 1998: OSL åpnet 8 oktober – «state of the art airport design». To lange rullebaner med instrumenter for all-værs operasjoner Sentralt plassert Terminal God tilbringertransport – eget Flytog og gode veiforbindelser Plass til langsiktig utvikling NOK 12 milliarder

3 OSLO LUFTHAVN AS 2017: Passasjer terminalen utvides. Byggetrinn 1 ferdig i april. NOK 14 milliarder. Kapasitetsøkning for interkontinental trafikk (Non Schengen) og tredje rullebane planlegges

4 OSLO LUFTHAVN AS 2014 - 16 års rute-utvikling 1998: 14 millioner passasjerer underdekning av direkteruter til Europa og viktige oversjøiske markeder i forhold til CPH og ARN norsk næringsliv led under kostbare og dårlige reisemuligheter 2014: 24 millioner passasjerer tilnærmet samme rutetilbud til Europa som CPH og ARN Voksende marked for interkontinentale ruter

5 OSLO LUFTHAVN AS OSL i dag 2014 : 24 millioner passasjerer Nest største flyplass i Skandinavia Raskest voksende hovedflyplass i Skandinavia 200 000 tonn med flyfrakt Godt rutetilbud i Norge, Skandinavia og Europa – over 140 direkteruter Underdekket long-haul/ interkontinentalt rutetilbud

6 OSLO LUFTHAVN AS Antall passasjerer på CPH, OSL og ARN 1998-2013

7 OSLO LUFTHAVN AS

8 Store positive lokale ringvirkninger 2013: 15 000 arbeidsplasser på OSL Stor næringsetablering i flyplasskommunene Romerike – en av de raskest voksende regioner i Norge OSL er blitt en stor drivkraft/motor i næringsutviklingen på Østlandet

9 OSLO LUFTHAVN AS De neste 20 år: TØIs mest sannsynlige prognose: + 14 millioner pax.

10 OSLO LUFTHAVN AS Neste 20 år : Mulig å vokse utover prognosen og mer enn doble antall passasjerer – Gateway to Scandinavia

11 OSLO LUFTHAVN AS Fra hovedflyplass for Norge til Gateway to Scandinavia – hvorfor? Fordi OSL kan OSL har plass i motsetning til mange andre Europeiske flyplasser OSL er gunstig lokalisert – nærmeste Nordiske hub til USA - Marked som kan vokses

12 OSLO LUFTHAVN AS Fra hovedflyplass for Norge til Gateway to Scandinavia – hvorfor? Stor samfunnsnytte: Norsk næringsliv generelt, og reiselivet spesielt, vil få godt transport tilbud og økt konkurransekraft. Kortere og enklere reiser for virksomheter i Norge Bedre tiltrekningskraft på internasjonale virksomheter og arbeidskraft Bedre tilgjengelighet til Norges verdenskjente turistattraksjoner og stor mulighet for flere internasjonale møter, kurs og kongresser En ny interkontinental rute 5 dager i uka gir ca 20 000 utenlandske turister ~ 2 mrd nok/kr for reiselivsnæring

13 OSLO LUFTHAVN AS Fra hovedflyplass for Norge til Gateway to Scandinavia – hvorfor? Fordi det er lønnsomt for Avinor og våre partnere Langt bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur og tjenester på OSL

14 OSLO LUFTHAVN AS OSL - Gateway to Scandinavia Vi forutsetter at OSL tilfredsstiller markedets behov for kapasitet og tjenester, og har konkurransedyktige økonomiske virkemidler Gateway to Scandinavia kan oppnås hvis 1.OSL opprettholder eller styrker sin posisjon i i lokalmarkedet. 2.OSL styrker sin posisjon som norsk hovedflyplass og tar tilbake trafikk som «lekker» ut til andre hubs i i Europa 3.OSL øker markedsgrunnlaget fra Norge til også å inkludere Norden, Baltikum og deler av Nord Europa 2014 2034

15 OSLO LUFTHAVN AS 1.Styrke lokalmarkedet på Østlandet/deler av Sverige Forutsetninger: Lett å komme til OSL = kapasitet i tilbringersystemet. Kritiske forhold: Oslo tunnelen, kollektivfelt på E6 og sommer- parkering. Markedsføre OSL fortrinn i nærområdet : rutetilbud og service. Konkurransedyktige priser og avgifter.

16 OSLO LUFTHAVN AS 2. Styrke og utvikle OSLs som norsk hovedflyplass – transfer til/fra Norge Opprettholde og ta tilbake utenlands trafikk som nå går direkte fra andre Avinor flyplasser til utenlandske hubs: CPH, ARN, HEL, AMS, LHR, FRA Gjennomgående bagasje (one-stop-security) på plass fra sommeren 2015 Bedre transferprodukt, særlig på Non- Schengen Konkurransedyktige priser og avgifter

17 OSLO LUFTHAVN AS 3. Øke markedet for interkontinentale ruter Nye økonomiske virkemidler på OSL Markedstilpassede avgifter - gratis for transfer? Redusert avgift for store fly - ingen avgift på fly over 100 tonn MTOW? Bedre incentiver – markedsbidrag til flyselskapenes markedsføring, kampanjer mm. Mer aktiv markedsinnsats fra OSL og vertskapet – regionen og landet - Markedsføring i samarbeid med norske myndigheter og næringsliv

18 OSLO LUFTHAVN AS Internasjonal konkurranse Oslo Lufthavn CPH Copenhagen Connected ARN Connect Sweden Helsinki/Finnair

19 OSLO LUFTHAVN AS Ruteutvikli ngsfond og markeds- samarbeid AVINOR NASJONALE OG REGIONAL ORGANISASJONER PRIVATE OG OFFENTLIGE AKTØRER Norsk modell for samarbeid OSL = Gateway to Scandinavia


Laste ned ppt "OSLO LUFTHAVN AS ProjectOsloRegion 4.11. 2014 OSL – Oslo Lufthavn Fra regional flyplass til global aktør Knut Stabæk, markedssjef Avinor Trafikkutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google