Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur, frivillighet og aktivitet i Pleie- og omsorg 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur, frivillighet og aktivitet i Pleie- og omsorg 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur, frivillighet og aktivitet i Pleie- og omsorg 2012

2 Aktiv omsorg i Bærum kommune
Regjeringen legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. I St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, mening og mangfold legger Regjeringen opp til ”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi for framtidas omsorgstjenester. Dette er noe av det vi gjør i Bærum…

3 Aktiv aldring 2012 Sett i sammenheng med at det i 2012 var EU's år for ”Aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene”, har dette vært et gjennomgående tema i mange av de aktiviteter som er gjennomført i løpet av året i samarbeid med skoler og barnehager.

4 Den kulturelle spaserstokken
For året 2012 ble Bærum kommune innvilget kroner fra Kirke og kultur departementet (KUD). De innvilgede midler går uavkortet til kulturaktørene, og har bidratt til å styrke kulturtilbudet på institusjoner og boliger med service med 235 konserter/ forestillinger, foto/kunstutstillinger og en strandfestival. For året 2013 er det innvilget kroner fra Kulturdepartementet, og det er det foreløpig planlagt konserter, revyforestillinger, foredrag, samt kunst og fotoutstillinger.

5 Strandfestivalen 2012 Over 400 brukere fra omsorgstjenestene, var med på Strandfestivalen 2012 på Storøyodden! Frivillige, skoleelever fra Rud, barna fra Hundsund barnehage og ansatte i BK bidro til gjennomføringen..

6 Storøyodden 13. juni 2012

7 Kultur og helse seminar
I september 2012 ble det gjennomført et Kultur og helse seminar, med fokus på aktiv omsorg, kultur som virkemiddel i omsorgstjenestene. Ca 110 ansatte fra Pleie og omsorg, frivillige og kulturaktører deltok på seminaret.

8 Kultur og helse seminar Solbakken Bo- og behandlingssenter den 26
Kultur og helse seminar Solbakken Bo- og behandlingssenter den 26. sept kl 12:00 – 15:00 Gunnar Bjursell er professor i molekylærbiologi på Karolinska i Stockholm, og har forsket på hvordan kulturen både kan forebygge og bidra til raskere helbredelse. Bjursell tar oss med på en reise som gjennomgående og innsiktsfullt overbygger flere vitenskapsområder og er i svenske utdannings og forskningsmiljøer kjent for sin kreativitet og evne til å se muligheter og elegante løsninger. Gøy med gaming! – Spillteknologiprosjektet i Bærum kommune: Anne Berit Fossberg og Camilla Jørgensen presenterer hvordan dataspill kan gi brukere mulighet til å trene trygt og i et sosialt felles- skap. Nye spill som utvikles er tilpasset eldre, man bruker hele kroppen for å spille, og forskning viser at også hjernen fungerer bedre! Lisbeth Johansen Nordin er prosjektleder for Kirkens Bymisjon sitt prosjekt ”Gjemt, men ikke glemt”, der Ammerudhjemmet går nye veier for å øke beboernes livskvalitet. Prosjektgruppen finner frem til beboeres tidligere sosiale omgangskrets og inviterer dem på besøk. Et av resultatene: En av beboerne fikk besøk av 20 gamle venner! Påmelding: - innen 15. september

9 Røde Kors – besøkstjenesten
Besøkstjenesten har pr november 2012 totalt, 82 aktive frivillige, hvorav 51 er engasjert i oppdrag på 18 institusjoner (bbs og bms) for eldre. Besøkstjenesten har frivillige som betjener kiosktraller, en boktralle, har en- til en besøk, samt gruppe-aktiviteter på kommunens sykehjem og Boliger med service, i tillegg til at de besøker hjemmeboende.

10 Røde Kors - besøkshunder
Bærum Røde Kors har utvidet besøkstjenesten med firbente besøksvenner. Høsten 2011 startet de opp med kurs for frivillige besøksvenner som eier hunder. Ordningen innebefatter samarbeid med veterinær, som kvalitetssikrer ved å godkjenne hunder for besøk. I løpet av året 2012 har prosjektet bidratt til 10 besøksvenner med 11 hunder i aktivitet på 7 institusjoner og hos en hjemmeboende.   

11 Hundebesøk fra hundeklubben…
Asker og Bærum Berner Sennenhund Klubb, besøkte i 2012 Eikstunet og Østerås regelmessig med hunder. 10 hunder ble undersøkt og godkjent av veterinær for besøk på institusjoner i løpet av våren 2012. De trener også agility utenfor Østerås bbs, og beboere som er interessert kan også da få hilse på hundene

12 Leseombudsordningen fra Biblioteket
Det var i statusrapport fra biblioteket, høsten 2012, registrert 15 leseombud som leser for beboere på sykehjem og boliger med service i Bærum kommune. En av leseombudene leser på 4 institusjoner! Tiltaket er meget populært både hos frivillige og beboere, og bidrar til ekstra tilbud i forhold til aktivitets- grupper på sykehjem og Boliger med service.

13 Gutta … Lions, Kiwanis og Civitan er godt representert i forhold til samarbeidstiltak og har lange tradisjoner med dette. Disse organisasjonene bidrar sammenlagt med mange forskjellige tiltak på Bo- og behandlingssentre og Boliger med service. Dette i form av årstidsfester, kulturarrangementer, ledsager oppdrag, samt donasjoner til utstyr o.a.

14 Venneforeninger Det er 6 institusjoner og 2 Boliger med service som har venneforeninger. Venneforeningene er uavhengige foreninger hvis målsetting er å skape trivsel og glede for beboere, og de er viktige pådrivere i forhold til kultur, frivillighet og aktiviteter på tjenestestedene. Det blir lagt vekt på at ansatte ved tjenestestedene bistår venneforeningene i et samarbeid basert på felles målsetting.

15 Bo- og behandlingssentre 2007 – 2012 Aktiviteter og div samarbeidstiltak med bedrifter, skoler og frivillige org. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Frivillige org 40 46 56 44 49 Bedrifter 5 7 6 Skoler 14 18 19 26 23 27 Barnehager 17 21 15 Leseombud 16 20 Kulturarr. 290 425 445 596 643 597 Venneforening Aktivitetsgr 72 73 85 Kunstutstillinger 50 69 Utflukter pr år 207

16 Bo- og behandlingssentre 2007 – 2012

17 Boliger med service 2008 – 2012 Aktiviteter og div samarbeidstiltak med bedrifter, skoler og frivillige org. 2008 2009 2010 2011 2012 Frivillige org 6 11 10 13 Bedrifter Skoler 5 8 3 Barnehager 4 Leseombud Kulturarr. 52 87 127 120 181 Venneforeninger 1 2 Aktivitetsgr. 9 19 24 Kunstutstillinger 20 Utflukter pr år 15

18 Boliger med service

19 Noen nøkkeltall for 2012 Antall kultur- og sosiale arrangementer på bbs(597) og bms(181) er totalt 778 Samlet publikumsantall = ca Fra 2011 til 2012 har det vært en økning fra 92 til 109 aktivitetsgrupper som på forskjellige måter gir beboere muligheter for kultur, aktivitet og trivsel. Aktivitetsgruppene drives i regi av både ansatte og frivillige, og bidrar til et utvidet tilbud for våre beboere.


Laste ned ppt "Kultur, frivillighet og aktivitet i Pleie- og omsorg 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google