Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smart spesialisering Møte med politisk samordningsgruppe (PSG) Regionplan Agder 20. November 2014 Roger Normann og Ann Camilla Schulze-Krogh VRI = Virkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smart spesialisering Møte med politisk samordningsgruppe (PSG) Regionplan Agder 20. November 2014 Roger Normann og Ann Camilla Schulze-Krogh VRI = Virkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smart spesialisering Møte med politisk samordningsgruppe (PSG) Regionplan Agder 20. November 2014 Roger Normann og Ann Camilla Schulze-Krogh VRI = Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Agder er støttet av Norges Forskningsråd, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Innovasjon Norge.

2 Agenda Bakgrunn for smart spesialisering på Agder
Hva er smart spesialisering Relevansen for Agder Hvordan – Smart spesialisering som metode for å nå målene i Regionplan Agder Kort om VRI og hvorfor vi står her i dag. Agenda

3 Bakgrunn for smart spesialisering i EU
Reform av EUs regionalpolitikk og bruk av strukturfondsmidlene Ny generasjon forsknings- og utviklingsstrategier Større koordinering mellom politikkområder Utadvendt og samarbeidsorientert Research and Innovation strategies for smart specialization – RIS 3 for kort er på godt norsk Forskning og utvikling og innovasjonsstrategier FoUoI. Utgangspunktet for arbeidet med disse strategiene i Europa er at Regionpolitikken skal reformeres i den neste 7 års perioden. Strukturfondmidlene utgjør 1/3 av EUs budsjett. Spørsmålene som nå stilles er hvordan er disse pengene blitt brukt, og hvilke erfaringer og kompetanse som er bygget opp. EU ser at det er mangel på koordinering mellom bruken av de regionale/nasjonale midlene og strukturfondmidler. Regionene har kopiert hverandre mht hva de har brukt midlene på, uten å ta hensyn til regionale forskjeller eller fortrinn. Det er økt fokus på at pengene skal investeres for å gi noen helt konkrete resultater. Fra og med nå skal alle land og regioner, bruke minst 50 % av strukturfondmidlene til FoU, SMBs konkurransekraft, energieffektivisering og IKT tilgang. Men før midlene tildeles vil EU vite hvordan de skal brukes. Alle må utvikle en FoUoI strategi for smart specialization som sier noe om hvor de skal satse i årene fremover. RIS3 plattformen er en helpdesk for å bistå regionene i å utvikle innovasjonstrategier. 145 regioner, 14 EU land og to regioner utenfor EU har registrert seg.

4 Hva er smart spesialisering
Utvikle nye spesialiseringer (ikke styrke gamle) Forsterke koblinger og mobilitet Tverrsektoriell Kunnskapsbasert Samarbeidsorientert (bottom up) Fleksibel og gjennomførbar Utadvendt (globalt perspektiv) Kunnskapsflyt FoUoI stratergier er ikke noe nytt verken I Europeisk eller norsk sammenheng. Men for å kunne sammenligne og styrke innsatsen mot blant annet FoU og bedrifters kompetanskraft så har EU utviklet en mal for hvordan disse smart spesialiseringsstrategien skal utvikles. Smart spesialisering er et «Europeisk kvalitetssikringssystem» for regionale utviklingsplaner! De skal være kunnskapsbasert, samarbeidsorinterte, fleksible og gjennomførbare. Strategiene skal ta inn over seg globale konkurransefortrinn, utfordringer og muligheter og ikke minst sikre kunnskapsflyt over regions-og landegrenser. Strategiene skal mobiliserer på tvers av forvaltningsnivå og gjerne på tvers av grenser for å oppnå en kritisk masse nødvendig for spesialiseringen. (Kilde: DG Research and innovation)

5 Kunnskap, samarbeid nedenfra og opp
Politikk Regionale innovasjonsstrategier for smart spesialisering Internasjonal læring & samarbeid Analyse & forskning Roger Hvordan Metoden Praksis, offentlige og private virksomheter

6 Fremvoksende næringer
Roger Gjennom å analysere relasjoner mellom bedrifter, bransjer og strukturer i økonomien, vil en kunne identifisere hvor nye innovasjoner eller bransjer/sektorer kan oppstå, og også hvor det kan oppfordres til bedriftsetablering. Det handler om prioriteringer som er er tverrsektorielle “bli best på noe og ikke nesten best I mye”. Strategiene skal mobiliserer på tvers av forvaltningsnivå og gjerne på tvers av grenser for å oppnå en kritisk masse nødvendig for spesialiseringen. Stikkord: related variety & entreprenrieural discoveries. Spill-over effekter. (1) rise of new industries: industries have a higher probability to enter a region when these are technologically related to existing industries in a region (2) fall of existing industries: industries have lower probability to exit a region when these are technologically related to existing industries in a region Kilde:  Neffke, F. Henning, M., & Boschma, R. (2011). How Do Regions Diversify over Time? Industry Relatedness and the Development of New Growth Paths in Regions. Economic Geography, 87(3),

7 Hva er relevansen for Agder?
Roger Det regionale bildet (mini-Norge –region sør, sårbar for internasjonale endringer) Grunnlaget for politikken endrer seg (Får mindre ressurser i en tid hvor omstilling endrer seg) Reduksjon og dreining av regionale midler. I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslås regionale utviklingsmidler redusert med om lag 230 millioner kr. Disse midlene er sentrale og viktige for at målene i RPA skal nås. Vi må hente midler utenfra.. Internasjonal endring (hva er smart spesialisering) Forskning (Boschma) Stikkord: to-delt økonomi + Rogers foiler Kilde: Forslag til budsjett og økonomiplan for 2015 AAFK

8 Relevansen for Agder Ressurser, nettverk og kompetanse til Agder
Mer midler til FoU Mer interregionalt samarbeid om FoU og regional utvikling RIS 3 viktig i fht Interreg RIS 3 viktig i fht H2020 Økt synlighet internasjonalt Økt legitimitet Hindrer «Lock-in» Camilla Regjeringen har satt seg som mål å hente hjem 2 % av alle midlene overført til EU for at vi skal delta i internasjonale programmer. Dette er en økning på 60 %. Vårt mål er at vi gjennom å utvikle en smart spesialiseringsstrategi etter EUs mal: Synliggjør våre fortrinn Styrker vår legitimitet som potensiell samarbeidspartner Og vår deltakelse i eksisterende nettverk Og på den måten bidra til verdiskaping og vekst i egen region. Ikke noe krav for norske regioner, men kan øke legitimitet og synlighet som styrker uttelling og deltakelse i internasjonale programmer. Regionale myndigheter må eie strategien og prosessen VRI kan bidra til å legge til rette (VRI samhandling og VRI forskning) Målet er at en slik strategi vil bidra til å styrke samarbeid mellom regionale, nasjonale og internasjonale FoU miljø, myndigheter og bedrifter. Kilde: RIS 3 plattform EU

9 Hvordan gjør vi det på Agder
Prioritere og allokere ressurser Politikk EUs RIS 3 Platform Peer review Interreg prosjekt Handlings-programmet Behov: «Related variety» -analyse Internasjonal Læring & samarbeid VINN-planen Analyse & forskning Roger & Camilla VINN-planen Praksis, offentlige og private virksomheter Produktivitet, innovasjon, arbeidskraft.


Laste ned ppt "Smart spesialisering Møte med politisk samordningsgruppe (PSG) Regionplan Agder 20. November 2014 Roger Normann og Ann Camilla Schulze-Krogh VRI = Virkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google