Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av KEene Presentasjon på FORNY Forum i Tromsø 20 april 2004 Torjus Bolkesjø Telemarksforsking-Bø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av KEene Presentasjon på FORNY Forum i Tromsø 20 april 2004 Torjus Bolkesjø Telemarksforsking-Bø."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Evaluering av KEene Presentasjon på FORNY Forum i Tromsø 20 april 2004 Torjus Bolkesjø Telemarksforsking-Bø

3 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø FORNYs MÅL 1. Å øke verdiskaping ved å kommersialisere kunnskapsintensive forretningsidéer med stort verdiskapingspotensial 2. Å bidra til å endre holdninger og adferd i FoU-miljøene slik at søk etter kommersialiseringsmuligheter blir en integrert og prioritert oppgave i forskningsaktivitetene

4 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Evalueringen omfatter de 6 KEene som har vært med fra starten Campus Kjeller Forskningsparken i Oslo Bioparken på Ås FORNY Vest Leiv Eiriksson Nyskaping NorInnova

5 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Sentrale problemstillinger er: I hvilken grad kompenserer ordningen for ulike typer av markedssvikt? Hvilke resultater oppnås, og hvilken betydning har KE for det? Kompetanse og tjenestekvalitet? Hvordan kan ordningen for forbedres?

6 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Følgende tas opp i denne presentasjonen Litt om evalueringen Antall kommersialiseringer Ordningens addisjonalitet Egenskaper ved bedriftene som etableres Om verdiskaping og verdiskapingsbegrepet Kompetanse og tjenestekvalitet Konklusjoner og anbefalinger Avsluttende problemstillinger

7 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø VIKTIGE FORUTSETNINGER VED VURDERING AV KEene/FORNY KEene er del av et større innovasjonssystem Kommersialisering av forsknings- baserte nyskapinger tar lang tid ”Det er ikke mulig å lage endelig resultatliste etter 10 km i en 50 km”

8 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø INFORMASJONS- GRUNNLAG Statistikk fra KEene og FORNY-sekretariatet Personlige intervjuer (KE, NFR/SND) (14) og telefonintervjuer, nøkkelinformanter (universiteter/investormiljø) (8) Telefonintervjuer idehavere: 140 godkjente Spørreskjema til KE: 22 svar Regnskapsdata 1996-2002 -163 Skriftlig informasjon

9 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø ADDISJONALITET (Differansen mellom faktisk og kontrafaktisk utvikling) Prosjektaddisjonaliteten er høy 50% av forskerne sier at støtten fra KE var av avgjørende betydning for etablering av virksomheten 42% Ikke avgjørende, men positiv betydning 8% Ingen betydning

10 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø ADDISJONALITET Ordningen har relativt høy addisjonalitet for: –”Middels” omsetning (1-3 mill kr) –Bedriftsetabl. høyere enn lisensavtaler –Kommers. med høy innovasjonsgrad –Kommers. med høyt risikonivå –Kommers. som lykkes økonomisk

11 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Kommersialiseringer i de enkelte KE

12 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Antall kommersialiseringer 1995-2003

13 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø

14 Kommersialiseringer i ulike FoU-miljøer 1995- 2002. Prosent av total

15 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø BEDRIFTENE I FORNY Sterk konsentrasjon til vertskommunene for KEene 40% innen IKT, 20% innen biotek Størrelse i 2002: 43% hadde 0 og 1 årsverk, 22% hadde 5 årsverk og mer. Totalt antall årsverk 500-700. Omsetning i 2002: 33% hadde 1 mill og mer Resultat: 25% med positivt resultat Investeringer t.o.m 2003: Totalt 1,2 milliarder

16 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø

17 INNOVASJONSGRAD Helt nytt produkt/tjeneste77% Helt nytt internasjonalt65% Produktet er patentert 36%

18 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Omsetning og resultat i 2002

19 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Gruppering av bedrifter Potensielle vekstforetak16 Levebrødsforetak 7 Null-foretak10 Døende foretak13 Særtilfeller 4 Nye foretak (under fem år) 113

20 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Gjennomsnittlig omsetning etter leveår

21 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Gjennomsnittlig resultat etter leveår

22 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Andel av bedriftene med overskudd i 2002 etter etableringsår 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0% (4) 27% (11) 31% (16) 18% (22) 25% (20) 24% (25) 29% (34) 24% (17)

23 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø

24 ”VERDISKAPING” I MILL kr UT FRA ULIKE DEFINISJONER

25 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Ordningens effektivitet

26 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Anbefaling - verdiskapingsbegrepet Benytt nasjonalregnskapets verdiskapingsbegrep Synliggjør i tillegg: –Verdien av solgte bedrifter –Verdien av målrettede investeringer –Inntekter av lisensavtaler

27 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø NOEN ANDRE NØKKELTALL FORNY-midler pr komm til KE kr 869 000 Ressursbruk pr årsverk, mellom 110 og 200 000 kroner.

28 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Mer vellykket teknologisk enn økonomisk 37% mener at kommersialiseringen har vært økonomisk vellykket. (Mest vellykka offshore/industri og Camp Kjeller) 75% mener at kommersialiseringene har vært teknisk vellykket (Mest vellykka biotek og FPO) 76% ser positivt eller svært positivt på framtidsutsiktene.(Mest positivt offshore/industri og Forny Vest. Minst positivt biotek)

29 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø KE, egen KOMPETANSEVURDERING GOD/SVÆRT GOD –Prosjektvurdering –Utarb forr planer –Bransjekunnskap –Idebeskyttelse –Finansiering K- prosess –Etabl kontakt i norsk nær.livet MIDDELS/GOD –Internasj kontakt –Finansiering tidligfase –Oppretting av günderteam –Konseptuering

30 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø FORSKERNES VURDERING AV KVALITETEN PÅ BISTAND I KE Svært god = 511,9% 440,7% 328,1% 211,9% Svært dårlig =1 7,4%

31 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø

32 Andre vurderinger av kompetanse Det er etablert for mange levebrødsforetak Forretningsplanene ikke gode nok; Mangel på konseptuering og urealistiske finansieringsplaner For lite samarbeid med andre kompetansetilbydere Kontakten med næringslivet er for dårlig

33 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Hvilken kompetanseprofil? Generalist/gjennomføringskompetanse og/eller spesialistkompetanse? Forsker- og/eller markedskompetanse? Regionalt forankret kompetanse og/eller spesialisert nasjonal spisskompetanse? Fast ansatte eller innleie?

34 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø FORNY-midler 1995-2004

35 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Infrastrukturmidler 2000-2003. 1000 kr

36 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø HOVEDKONKLUSJON Kommersialiseringsenhetenes (KEenes) virksomhet har høy addisjonalitet med hensyn til de gjennomførte kommersialiseringene, og har bidratt til å kompensere for markedssvikt av ulike slag. Verdiskapingen er større enn de offentlige virkemidlene som er satt inn i ordningen, og verdiskaping og sysselsetting som kan relateres til ordningen, øker for hvert år. Samtidig som ordningen har mange positive trekk, finnes det også klare forbedringspunkter.

37 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø Anbefalinger KE KEene bør - Være mer selektive i hvilke ideer/prosjekter som velges ut for kommersialisering I større grad terminere dårlige prosjekter undervegs i prosessen Forbedre markedskompetansen og kontakten med næringslivet Etablere bedre kontakt med investormiljøer Være mer bevisste på hva de har god og mindre god kompetanse på, og i større grad benytte ekstern kompetanse ved behov

38 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø ANBEFALINGER FOR FORNY SOM PROGRAM(1) Også i framtida utnytte ressursene som er bygd opp i KEene over 10 år Klargjøre hvilke miljøer som har forutsetninger til å levere ideer med stort potensial Utforme infrastrukturmidlene på en måte som gjør at ideer/prosjekter som framstilles for kommersialisering får best mulig kvalitet Stille midler til rådighet for verifisering av produkter og teknologier Være åpen for å gi prosjektmidler til nye kommersialiseringsaktører

39 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø ANBEFALINGER FOR FORNY SOM PROGRAM (2) Utvikle incentiver som belønner utløsning av tidligkapital fra private såkorn- og ventureinvestorer Utvikle incentiver som belønner samarbeid med næringslivet Bidra til at det utvikles spisskompetanse på internasjonalisering innenfor utvalgte satsingsområder Benytte det samme verdiskapingsbegrepet som i nasjonalregnskapet Med bakgrunn i denne evalueringen bygge opp en dokumentasjons-database.

40 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø BETYDNING AV NÆRHET MELLOM KE OG FoU-miljø Stor grad av nærhet mellom KE og forskningsmiljøer Kommersialisering innenfor eller utenfor FoU-miljøene? Betydning for motivasjon til å kommersialisere? Hvor stort bør miljøet være? Kritisk masse?

41 FORNY Forum Tromsø 20 april 2004. Evaluering av KE - Torjus Bolkesjø, Telemarksforsking-Bø MANGLENDE NÆRINGSMESSIG INFRASTRUKTUR Strategi for manglende næringsmiljø? Er det mulig å bygge opp næringsmiljøer med utgangspunkt i topp forskermiljøer?


Laste ned ppt "Evaluering av KEene Presentasjon på FORNY Forum i Tromsø 20 april 2004 Torjus Bolkesjø Telemarksforsking-Bø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google