Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gapet mellom behov og tilbud om læreplasser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gapet mellom behov og tilbud om læreplasser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gapet mellom behov og tilbud om læreplasser
PSG v/ Bernt Skutlaberg

2 Lærlingløftet 2015 Udir. har i dag formelt invitert Agderfylkene og Troms til å være med i prosjektet Lærlingløftet 2015 Finansieres av Udir. Pilotprosjekt i Østfold – gode resultater Gjennomføres i februar – april Hjelp av kommunikasjonsbyrået Siste Skrik til å utvikle lokale tiltak, bl.a. radiospotter og annet informasjonsmateriell ”Speed dating” – yrkesfagelever møter lærebedrifter Med mer

3 Andel av arbeidsstyrken med ulike utdanningsnivå, framskrevet til 2030 (siste nøkkeltakksrapport fra KS – september 2014) Mastergrad Bachelorgrad Fagkompetanse på vgo nivå Videregående allmenne fag Grunnskole

4 Andel av arbeidsstyrken med ulike utdanningsnivå, framskrevet til 2013 (siste nøkkeltakksrapport fra KS – september 2014) Betydelig underskudd på fagkompetanse med videregående nivå På de fleste fagområder blir det overskudd av arbeidskraft med høyere utdanning I 2030 vil det være et underskudd på arbeidstakere med fagkompetanse med fagbrev innen tekniske fag

5 Tilbud og etterspørsel etter teknisk fagkompetanse på nivå vgo, framskrevet til 2030 (siste nøkkeltakksrapport fra KS – september 2014)

6 Andel søkere til yrkesfag går ned
Landsbasis: 2004: 55 % 2010: 51 % 2011: 51 % 2012: 51 % 2013: 50 % 2014: 50 % Aust-Agder: 2004: 65 % 2010: 57 % 2011: 56 % 2012: 56 % 2013: 56 % 2014: 50 % Vest-Agder: 2004: ? 2010: 58 % 2011: 57 % 2012: 58 % 2013: 57 % 2014:

7 Overganger - andel med normal progresjon

8 Ligger litt under landsgjennomsnittet for yrkesfag – over for studieforberedende
Utdanningsprogram med overvekt av jenter har størst frafall i forhold til nasjonalt nivå

9 Ikke ordinær progresjon
Alt. opplæringsløp – planlagt grunnkompetanse Ikke ordinær progresjon (Nasjonale tall i parentes)

10 Lærekontrakter i Aust-Agder i 2014
654 primærsøkere 458 av disse har ungdomsrett 100 flere ift 2013 – hovedsakelig voksne 378 lærekontrakter er inngått 270 med ungdomsrett 108 med voksenrett (30) eller ikke rett (78)

11

12 Lærekontrakter i Aust-Agder i 2014
63 søkere med vg3 fagopplærings i skole 39 ordinært løp 24 med grunnkompetanse som mål Telles disse med, øker prosenten fra 59 til 74

13 Lærekontrakter i Aust-Agder i 2014
Flest søkere til helse- og oppvekstfag – kun 56 % har fått lærekontrakt teknikk og industriell produksjon – 65 % med kontrakt bygg- og anleggsteknikk – 74 % med kontrakt

14 Grunnskolepoeng våren 2008:
-Aust-Agder: 38,5 -Nasjonalt: 39,7

15

16

17 Utfordringsbildet PTF (prosjekt til fordypning) må utnyttes bedre for å skaffe læreplasser Som offentlige aktører må vi ta større felles ansvar for det 13-årige skoleløpet Må være konkrete i felles forpliktelser Flere læreplasser - både offentlige og private Kommunene, fylkeskommunene og regional stat har et særlig ansvar i lavkonjunkturtider Høyne statusen til yrkesfag For elevenes skyld må vi nå begynne å framsnakke vg3 fagopplæring i skole

18 Overganger - kjønnsfordelt, yrkesfag, alle trinn, 2013

19 Ungdata Region Sør En fjerdedel av elevene på Vg1 sliter psykisk. Og jentene sliter mest.

20

21 Nord Trøndelag Kilde: OTTO/Udir


Laste ned ppt "Gapet mellom behov og tilbud om læreplasser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google