Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plansamarbeidet torsdag 5. desember 2013 Gro Martnes Leder, Spikkestadbanen Pendlerforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plansamarbeidet torsdag 5. desember 2013 Gro Martnes Leder, Spikkestadbanen Pendlerforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plansamarbeidet torsdag 5. desember 2013 Gro Martnes Leder, Spikkestadbanen Pendlerforening

2 Spikkestadbanen - Bakgrunn

3 Spikkestadbanen – tallfakta Spikkestadbanen har 2300 passasjerer i døgnet (2008), 780 000 årsdøgnreisende. – 70-90% pendlere – Spikkestad til Bondivann Vestfoldbanen hadde i samme periode 1,2 mill årsdøgnsreisende.

4 Heggedal og Spikkestad Knutepunktsutvikling Asker – Bondivann stasjon – Bondistranda boliger – Heggedal – øke fra 5000 til 10 000 innbyggere Oslo&Akershus scenario 30 000 innbyggere i Heggedal i 2030? Røyken – Hallenskog – 800-1000 tomter – Flyttet Spikkestad stasjon – øke sentrum med 500-1000 leiligheter JBV, Fylkeskommuner og kommuner investerer 500-800 millioner i ombygging/flytting av stasjoner Hva skjer i Ruteplan 2012 ?

5

6

7 NSB – Konsekvenser på befolkningsveksten Tidsreisekart – 45 min fra Oslo S Spikkestad (44km) er nå 55 min fra Oslo S – like langt som: – Sande 50 min (60 km) – Vestfossen 55 min (67km) Heggedal (30km) er nå 45 minutter fra Oslo S – Mjøndalen 45 min (56km) – Rygge 49 min (65 km)

8 Hallenskog stasjon nedlagt uten konsekvensutredning... Ikke mulig å opprette busstilbud der

9 Brukerundersøkelse viser: Stor overgang fra tog til bil 33% av tidl. togreisende kjører nå bil – til Asker eller bestemmelsested.... på allerede overbelastet Røykenvei og E18

10 Hallenskog – Da NSB snudde

11 Hva skjer med lokaltogtilbudet i Oslo-regionen når InterCity skal ha kvartersrute (NTP) og Flytoget vil ha seks avganger fra Lysaker? 70% av togreisene i Norge skjer i Stor-Oslo/sentrale Østland Og det er her befolkningsveksten skal komme.

12

13 Plansamarbeid

14 Manglende sammenheng? NSBs konserndirektør Isaksen sa det samme – ruteplanen må sees i sammenheng med lokale og regionale planer for by- og stedsutvikling. Slik er det ikke idag. Når kommunene satser på knutepunktutvikling, må det følge med en forpliktelse fra transportlevrandør (SD/Ruter/fylket) om å levere et attraktivt kollektivtilbud. Man må sørge for at kollektivtilbudet er mer attraktivt enn å bruke egen bil.

15 Har vi alternativer? Spikkestadbanen Pendlerforening har knyttet til seg profesjonell ruteplanleggerkompetanse som har utarbeidet flere alternative ruteplaner. Med 20 min grunnfrekvens på lokalstrekningene kan man få 10 min frekvens på enkeltstrekninger i rush. Kan tilfredstille behovet bedre dersom man ønsker å utvikle bl.a. Lillestrøm til en større by. Fullt mulig å få 8 knutepunktstoppende tog pr time – hele døgnet. Heggedal kan få halvtimes frekvens knutepunktstoppende tog – uten investeringer, kun ny ruteplan/andre prioriteringer.

16 Østlandsstjerna En gylden mulighet til miljøvennlig kollektivtrafikk på eksisterende spor

17


Laste ned ppt "Plansamarbeidet torsdag 5. desember 2013 Gro Martnes Leder, Spikkestadbanen Pendlerforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google