Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tore Skandsen, IMTEC «Fra planer til gode mål og tiltak» 10. November 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tore Skandsen, IMTEC «Fra planer til gode mål og tiltak» 10. November 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tore Skandsen, IMTEC «Fra planer til gode mål og tiltak» 10. November 2014

2 Tore Skandsen, IMTEC «Veien» Line og Lasse: ledelse av læring for elevene Nå: ledelse av læring for lærerne På basis av å være datainformert(Jarl Inge) Nå : lage en plan på lærernes læring og forankring av denne prosessen Neste gang(Januar/februar) : forbedre planen for forankring av målene i egen avdeling og veiledning på denne planen ( både innhold av planen og trening på veiledning) 3. Mars: Hvordan skape og videreutvikle det profesjonelle lærende felleskapet( PLF). Louise Stoll.

3 Comfort zone Learning zone Panic zone Senninger (2000) When did you last learn something that took you out of your comfort zone?

4 Tore Skandsen, IMTEC Kompetanse

5 Tore Skandsen, IMTEC Mål «Fra planer til gode mål og tiltak» Hvordan sette opp gode mål og tiltak for egen avdeling/enhet - om gode målformuleringer Hvordan kan du som leder sørge for en solid forankring i avdelingen

6 Tore Skandsen, IMTEC På samlingen "Fra datastyrt til datainformert" i uke 41, ble alle deltakere presentert for følgende oppgave: 1. Gå sammen med andre fra din skole. Velg et utviklingsområde fra din egen skole. 2. Tenk at du skal forberede et lærende møte med oppfølging i etterkant. 3. Hvilke indikatorer og spørsmål er det viktig at lærerne/deltakerne forbereder seg på? 4. Start arbeidet med å designe en prosess bestående av disse indikatorene med tilhørende spørsmål og begrunnelser. Bruk prosessdesigneren hvis du føler du behersker den nok.

7 Tore Skandsen, IMTEC På samlingen "Fra datastyrt til datainformert" i uke 41, ble alle deltakere presentert for følgende oppgave: Denne oppgaven vil fungere som et bakteppe for både 10. november og samlingene i januar/februar der fokuset er på veiledningskompetanse. Til 10. november må alle ledergruppene ha valgt et utviklingsområde for egen skole (dvs. pkt. 1 i oppgaven) og ha tanker om "nå-situasjon" og "ønsket situasjon".

8 Tore Skandsen, IMTEC Fasene med resultater INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID Resultater

9 Tore Skandsen, IMTEC Eierens handlingerLederens handlingerDe ansattes handlinger i kvantitetDe ansattes handlinger i kvalitetElevenes handlinger i kvantitetElevenes handlinger i kvalitet

10 Tore Skandsen, IMTEC Innhold og organisering Nåværende arbeidsprosess Nåværende organisering Ny arbeidsprosess Ny organisering

11 Tore Skandsen, IMTEC Planverk Visjon Drift Utviklings plan Pedagogisk plattform

12 Tore Skandsen, IMTEC Ønsket situasjon

13 Tore Skandsen, IMTEC VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R) NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON IDEMYLDRING IDEVURDERING PLANER AVDELING/TEAMPLANER INDIVIDUELLE HANDLINGER

14 Tore Skandsen, IMTEC FASER I ET UTVIKLINGSARBEID Fase 1: Behov for forandring Fase 2: Mottakelighet Fase 3: Beskrivelse av utviklingsarbeidet Fase 4: Organisering Fase 5: Gjennomføring Fase 6: Evaluere/lære Fase 7: Avslutning

15 Tore Skandsen og Vibeke Mostad Stiftelsen IMTEC

16

17

18 Oktober 2013Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC FornyeForedle DELTA- modellen Forbedre.

19 Tore Skandsen, IMTEC Hva kan jeg gjøre for å forankre dette i organisasjonen for nå de målene som vi har laget. Lag en plan for dette arbeidet. Hvordan kan vi se at vi beveger oss mot målet Hvilke indikatorer kan vi bruke for å måle framgang Hjemmelekse

20 Tore Skandsen, IMTEC Eierforhold Motivasjon Forankring

21 Tore Skandsen, IMTEC Ønske å gjøre noe med utfordringen, ikke bare synes det ikke er bra Kan skje gjennom at man berører hjernen eller hjerte eller begge Hjernen berøres gjennom analyser og tolkninger Hjertet berøres gjennom opplevelse Uansett må ansatte involveres Motivasjon

22 Tore Skandsen, IMTEC Hvordan kan et personale berøres i hjertet ? Hvilke verdier representerer personalet ? Er det fagfokus ? Elevfokus ? Andre fokus ? Hjertet

23 Tore Skandsen, IMTEC Analyse er basis for endringen Analyse kan forgå på flere måter Hvor er våre kollegaer i endringsarbeidet ? Hva er det som hemmer eller fremmer vårt endringsarbeid ? Analyse på bakgrunn av ulike tilbakemeldinger som brukerundersøkelser og lignende. Hjernen

24 Tore Skandsen, IMTEC Motivasjonsmodell Hvorfor Tro på – Ønske det Hvordan Handling Kunnskap – vite om det

25 Tore Skandsen, IMTEC De som har vært passive kan skilles i tre årsaker: 1.de har ikke kunnskaper 2.de forstår ikke hvorfor 3.de vet ikke hvordan de skal gjøre det

26 Tore Skandsen, IMTEC Med denne bakgrunnen kan vi dele inn personalet i tre grupper : 1. De som er kommet langt i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. 2. De som er kommet et stykke på vei i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. 3. De som er kommet kort i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre.

27 Tore Skandsen, IMTEC Hvor er ditt personalet : 1. De som er kommet langt i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. 2. De som er kommet et stykke på vei i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. 3. De som er kommet kort i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre.

28 Tore Skandsen, IMTEC Motivasjon Hvorfor Tro på – Ønske det Hvordan Handling Kunn- skap – vite om det Tore Skandsen, 2013

29 Tore Skandsen, IMTEC Utfordring: Hva vil dere gjøre for å få andre til å få et eierforhold til det dere skal gjøre? Konkretiser

30 Tore Skandsen, IMTEC Hva kan jeg gjøre for å forankre dette i organisasjonen for nå de målene som vi har laget. Lag en plan for dette arbeidet. Hvordan kan vi se at vi beveger oss mot målet Hvilke indikatorer kan vi bruke for å måle framgang Hjemmelekse


Laste ned ppt "Tore Skandsen, IMTEC «Fra planer til gode mål og tiltak» 10. November 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google