Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Fra planer til gode mål og tiltak»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Fra planer til gode mål og tiltak»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Fra planer til gode mål og tiltak»
10. November 2014 Tore Skandsen, IMTEC

2 «Veien» Line og Lasse: ledelse av læring for elevene
Nå: ledelse av læring for lærerne På basis av å være datainformert(Jarl Inge) Nå : lage en plan på lærernes læring og forankring av denne prosessen Neste gang(Januar/februar) : forbedre planen for forankring av målene i egen avdeling og veiledning på denne planen ( både innhold av planen og trening på veiledning) 3. Mars: Hvordan skape og videreutvikle det profesjonelle lærende felleskapet( PLF). Louise Stoll. Tore Skandsen, IMTEC

3 Panic zone Learning zone
When did you last learn something that took you out of your comfort zone? Learning zone Comfort zone Senninger (2000)

4 Kompetanse Tore Skandsen, IMTEC

5 Mål «Fra planer til gode mål og tiltak»
Hvordan sette opp gode mål og tiltak for egen avdeling/enhet - om gode målformuleringer Hvordan kan du som leder sørge for en solid forankring i avdelingen Tore Skandsen, IMTEC

6 På samlingen "Fra datastyrt til datainformert" i uke 41, ble alle deltakere presentert for følgende oppgave: 1.       Gå sammen med andre fra din skole. Velg et utviklingsområde fra din egen skole. 2.       Tenk at du skal forberede et lærende møte med oppfølging i etterkant. 3.       Hvilke indikatorer og spørsmål er det viktig at lærerne/deltakerne forbereder seg på? 4.       Start arbeidet med å designe en prosess bestående av disse indikatorene med tilhørende spørsmål og begrunnelser. Bruk prosessdesigneren hvis du føler du behersker den nok. Tore Skandsen, IMTEC

7 På samlingen "Fra datastyrt til datainformert" i uke 41, ble alle deltakere presentert for følgende oppgave: Denne oppgaven vil fungere som et bakteppe for både 10. november og samlingene i januar/februar der fokuset er på veiledningskompetanse. Til 10. november må alle ledergruppene ha valgt et utviklingsområde for egen skole (dvs. pkt. 1 i oppgaven) og ha tanker om "nå-situasjon" og "ønsket situasjon". Tore Skandsen, IMTEC

8 Fasene med resultater Resultater TID INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN-
TERING INITIERING TID Tore Skandsen, IMTEC

9 Tore Skandsen, IMTEC Eierens handlinger Lederens handlinger
De ansattes handlinger i kvantitet De ansattes handlinger i kvalitet Elevenes handlinger i kvantitet Elevenes handlinger i kvalitet Tore Skandsen, IMTEC

10 Innhold og organisering
Nåværende arbeidsprosess Nåværende organisering Ny arbeidsprosess Ny organisering Tore Skandsen, IMTEC

11 Planverk Visjon Utviklings Drift plan Pedagogisk plattform
Tore Skandsen, IMTEC

12 Ønsket situasjon Tore Skandsen, IMTEC

13 VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R)
NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON IDEMYLDRING IDEVURDERING PLANER AVDELING/TEAMPLANER INDIVIDUELLE HANDLINGER Tore Skandsen, IMTEC

14 FASER I ET UTVIKLINGSARBEID
Fase 1: Behov for forandring Fase 2: Mottakelighet Fase 3: Beskrivelse av utviklingsarbeidet Fase 4: Organisering Fase 5: Gjennomføring Fase 6: Evaluere/lære Fase 7: Avslutning Tore Skandsen, IMTEC

15 Tore Skandsen og Vibeke Mostad Stiftelsen IMTEC

16 Tore Skandsen og Vibeke Mostad Stiftelsen IMTEC

17 Tore Skandsen og Vibeke Mostad Stiftelsen IMTEC

18 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC
. Fornye Foredle DELTA-modellen Forbedre Oktober 2013 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC

19 Hjemmelekse Hva kan jeg gjøre for å forankre dette i organisasjonen for nå de målene som vi har laget. Lag en plan for dette arbeidet. Hvordan kan vi se at vi beveger oss mot målet Hvilke indikatorer kan vi bruke for å måle framgang Tore Skandsen, IMTEC

20 Forankring Eierforhold Motivasjon Tore Skandsen, IMTEC

21 Motivasjon Ønske å gjøre noe med utfordringen, ikke bare synes det ikke er bra Kan skje gjennom at man berører hjernen eller hjerte eller begge Hjernen berøres gjennom analyser og tolkninger Hjertet berøres gjennom opplevelse Uansett må ansatte involveres Tore Skandsen, IMTEC

22 Hjertet Hvordan kan et personale berøres i hjertet ?
Hvilke verdier representerer personalet ? Er det fagfokus ? Elevfokus ? Andre fokus ? Tore Skandsen, IMTEC

23 Hjernen Analyse er basis for endringen
Analyse kan forgå på flere måter Hvor er våre kollegaer i endringsarbeidet ? Hva er det som hemmer eller fremmer vårt endringsarbeid ? Analyse på bakgrunn av ulike tilbakemeldinger som brukerundersøkelser og lignende. Tore Skandsen, IMTEC

24 Motivasjonsmodell Hvorfor Tro på –Ønske det Kunnskap – vite om det
Hvordan Handling Kunnskap – vite om det Tore Skandsen, IMTEC

25 De som har vært passive kan skilles i tre årsaker:
de har ikke kunnskaper de forstår ikke hvorfor de vet ikke hvordan de skal gjøre det Tore Skandsen, IMTEC

26 Med denne bakgrunnen kan vi dele inn personalet i tre grupper:
De som er kommet langt i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. De som er kommet et stykke på vei i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. De som er kommet kort i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. Tore Skandsen, IMTEC

27 Hvor er ditt personalet:
De som er kommet langt i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. De som er kommet et stykke på vei i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. De som er kommet kort i sin praksisutvikling på realiseringen av det vi skal gjøre. Tore Skandsen, IMTEC

28 Motivasjon Hvordan Handling Hvorfor Kunn-skap – vite om det
Tro på –Ønske det Hvordan Handling Kunn-skap – vite om det Tore Skandsen, 2013 Tore Skandsen, IMTEC

29 Utfordring: Hva vil dere gjøre for å få andre til å få et eierforhold til det dere skal gjøre? Konkretiser Tore Skandsen, IMTEC

30 Hjemmelekse Hva kan jeg gjøre for å forankre dette i organisasjonen for nå de målene som vi har laget. Lag en plan for dette arbeidet. Hvordan kan vi se at vi beveger oss mot målet Hvilke indikatorer kan vi bruke for å måle framgang Tore Skandsen, IMTEC


Laste ned ppt "«Fra planer til gode mål og tiltak»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google