Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaping i SMB-sektor: Kan regnskapsføreren bli en utviklingspartner for SMB? Enhanced value creation in the SME-sector: Strengthening the impact of.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaping i SMB-sektor: Kan regnskapsføreren bli en utviklingspartner for SMB? Enhanced value creation in the SME-sector: Strengthening the impact of."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaping i SMB-sektor: Kan regnskapsføreren bli en utviklingspartner for SMB? Enhanced value creation in the SME-sector: Strengthening the impact of authorised accountants Erik Døving SNF/NHH PULS-samling 29. april 2003

2 Bakgrunn Forskning viser at SMB investerer mindre i kompetanseutvikling Tid Rutiner Kjennskap til kompetansemarkedet Økonomi – lite attraktivt for konsulentselskaper Flere offentlige forsøk på å stimulere SMB for eksempel FRAM-programmet

3 Årsaker til overføringsvansker Kort relasjonsvarighet Leverandør fremfor partner Lav nærhet til kunden Middels tillit Lav forståelse av lokale koder og språk Standard verktøy fremfor lokal ”mekking”

4 Hva med regnskapsbyråene? Regelmessige leveranser av regnskapstjenester til SMB  høy tillit. 4 av 10 SMB benytter byråene som rådgiver –lønnsomhetsskapende tiltak –skatterådgivning –investeringsanalyse –rådgivning om overskuddsdisponering. SMB betaler mer for rådgivning enn regnskap.

5 Regnskapsføreren som utviklingspartner for SMB. Prosjektplan: 2002-2004 Del I (år 1 og 2) Tilbudssiden Intervjuer i innovative byråer – dvs. byråer som alt er utviklingspartnere for SMB Survey av et betydelig utvalg av NARFs medlemmer  prototypiske byråer Etterspørselssiden Hvordan lærer SMB og av hvem? Samspillet mellom byrå og SMB

6 Del II (2004) Del II (år 3) Dersom et betydelig potensial avdekkes  utdanningstilbud hvis hensikt er å realisere dette potensialet. Nettverksbasert Modulbasert En ny rolleforståelse: fra regnskapsfører til utviklingspartner.

7 Organisering Utføres ved SNF/NHH –Paul Gooderham, prof./forskningssjef (prosjektleder) –Anita Tobiassen, forsker –Odd Nordhaug, professor –Erik Døving, forsker, dr.oecon. Samarbeid med –NARF og 7 av NARFs medlemmer –SINTEF (Bjørn-Emil Madsen) –Open University Business School

8 Dagens situasjon: regnskapsbyråer Rådgivningstjenester som andel av omsetning (n=210) % av omsetning % av byråer 0-5 36 ”de tradisjonelle” 6-1030 11-15 12 ”de eksperimenterende” 16-20 8 21-25 4 26-30 5 31> 5 ”de innovative” 100

9 Dagens situasjon: regnskapsbyråer De ”innovative” versus de ”tradisjonelle” Begge har mesteparten av sin virksomhet innrettet mot bedrifter med 10 eller < ansatte. Begge er små: de aller fleste har under 4 årsverk. De ”innovative” har en bevisst strategi. I tillegg til rådgivning om skatt yter de ”innovative” mange andre rådgivningstjenester (ca. 10 ulike tjenester per byrå). Strategisk planlegging og styrearbeid.

10 Dagens situasjon: regnskapsbyråer Men – få ”innovative” gir råd om: markedsføring/salg IKT I forhold til rådgivning satser de fleste ”innovative” på å utvikle breddekompetanse på tvers av de fleste bransjer: få har en bransjespesifikk spesialisering.

11 Dagens situasjon: SMB Hvilke faktorer medfører kjøp av rådgivningstjenester? Antall ansatte Bransje/Næring Øverste timepris for rådgivningstjenester Graden av konkurranse Bedriftens oppfatning av: i) deres kompetanse innen regnskapsføring ii) deres dyktighet på generelle rådgivningstjenester Bedriftens interesse for at byrået skal selge inn rådgivningstjenester


Laste ned ppt "Verdiskaping i SMB-sektor: Kan regnskapsføreren bli en utviklingspartner for SMB? Enhanced value creation in the SME-sector: Strengthening the impact of."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google