Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Øyvind Høvding.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Øyvind Høvding."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Øyvind Høvding

2 Gassverktomten Flere mindre undersøkelser på 1990-tallet
Svært omfattende undersøkelser i Utfyllingshistorikk Kartlegging av løsmassetykkelse/lagdeling og vannstand Jordprøver 25 overvåkingsbrønner Prøver av sediment i sjø Matematisk modellering av spredning Passive prøvetakere i sjø Detaljerte undersøkelser i tiltaksområdet i

3 Konklusjon av undersøkelsene
Store deler av området er svært sterkt forurenset av miljøgiften PAH. Ingen spredning av betydning til sjø

4

5 Her er problemet…

6 Om miljøgiftene Ufarlige for mennesker og dyr i små konsentrasjoner eller med kort eksponering Svært skadelig ved høye konsentrasjoner OG/ELLER lang tids eksponering Langtidsvirkning Kreftfremkallende Giftig for vannlevende organismer Korttidsvirkning Hodepine Mageproblemer Giftig Eksponeringsveier for mennesker Avgassing (innånding) Hudkontakt (støv) Anriking i næringskjeden Barn er mer utsatt enn voksne

7 Vilkår i tillatelsen Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med utarbeidet tiltaksplan Det skal dokumenteres at byggegropen ikke inneholder forurensede masser før rene masser blir tilført Pga. lukt skal sterkt forurensede masser transporteres via sjø Månedlige rapporter og sluttrapport

8 Tiltak i anleggsfasen Alle løsmassene skal graves opp, og leveres til godkjente mottak Lensevann Spesielt verneutstyr for arbeidere Arbeidet utføres i en kald periode Kortest mulig anleggsperiode Vanntett kasse rundt hele byggegropen Systematisk graving Oppfølging av miljøgeolog – prøvetaking og overvåking Gassmålinger før – under - etter

9 Utfordringer for beboere/forbipasserende
Støy Støv Avgassing/Lukt Ubehagelig, men IKKE helsefarlig Svært høy fortynning i luft Kort eksponeringstid Svært høye sikkerhetsmarginer i beregningene Ikke eksplosjonsfarlig KONKLUSJON Ingen spesielle forholdsregler er nødvendig

10


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Øyvind Høvding."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google