Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Multiconsult.no Informasjonsmøte Øyvind Høvding. multiconsult.no 2 Gassverktomten Flere mindre undersøkelser på 1990- tallet Svært omfattende undersøkelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Multiconsult.no Informasjonsmøte Øyvind Høvding. multiconsult.no 2 Gassverktomten Flere mindre undersøkelser på 1990- tallet Svært omfattende undersøkelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 multiconsult.no Informasjonsmøte Øyvind Høvding

2 multiconsult.no 2 Gassverktomten Flere mindre undersøkelser på 1990- tallet Svært omfattende undersøkelser i 2004-2005 Utfyllingshistorikk Kartlegging av løsmassetykkelse/lagdeling og vannstand Jordprøver 25 overvåkingsbrønner Prøver av sediment i sjø Matematisk modellering av spredning Passive prøvetakere i sjø Detaljerte undersøkelser i tiltaksområdet i 2011-2014

3 multiconsult.no 3 Konklusjon av undersøkelsene Store deler av området er svært sterkt forurenset av miljøgiften PAH. Ingen spredning av betydning til sjø

4 multiconsult.no 4

5 5 Her er problemet…

6 multiconsult.no 6 Om miljøgiftene Ufarlige for mennesker og dyr i små konsentrasjoner eller med kort eksponering Svært skadelig ved høye konsentrasjoner OG/ELLER lang tids eksponering ­ Langtidsvirkning  Kreftfremkallende  Giftig for vannlevende organismer ­ Korttidsvirkning  Hodepine  Mageproblemer  Giftig ­ Eksponeringsveier for mennesker  Avgassing (innånding)  Hudkontakt (støv)  Anriking i næringskjeden  Barn er mer utsatt enn voksne

7 multiconsult.no 7 Vilkår i tillatelsen 1.Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med utarbeidet tiltaksplan 2.Det skal dokumenteres at byggegropen ikke inneholder forurensede masser før rene masser blir tilført 3.Pga. lukt skal sterkt forurensede masser transporteres via sjø 4.Månedlige rapporter og sluttrapport

8 multiconsult.no 8 Tiltak i anleggsfasen Alle løsmassene skal graves opp, og leveres til godkjente mottak Lensevann Spesielt verneutstyr for arbeidere Arbeidet utføres i en kald periode Kortest mulig anleggsperiode Vanntett kasse rundt hele byggegropen Systematisk graving Oppfølging av miljøgeolog – prøvetaking og overvåking Gassmålinger før – under - etter

9 multiconsult.no 9 Utfordringer for beboere/forbipasserende Støy Støv Avgassing/Lukt ­ Ubehagelig, men IKKE helsefarlig  Svært høy fortynning i luft  Kort eksponeringstid  Svært høye sikkerhetsmarginer i beregningene ­ Ikke eksplosjonsfarlig KONKLUSJON Ingen spesielle forholdsregler er nødvendig

10 multiconsult.no 10


Laste ned ppt "Multiconsult.no Informasjonsmøte Øyvind Høvding. multiconsult.no 2 Gassverktomten Flere mindre undersøkelser på 1990- tallet Svært omfattende undersøkelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google