Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med forebyggende helsearbeid og effekter av tiltak i bydel Bydelsoverlege Siri Seterelv, Bydel Grorud 12.Nov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med forebyggende helsearbeid og effekter av tiltak i bydel Bydelsoverlege Siri Seterelv, Bydel Grorud 12.Nov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med forebyggende helsearbeid og effekter av tiltak i bydel Bydelsoverlege Siri Seterelv, Bydel Grorud 12.Nov

2

3 Oslo kommune, store ulikheter i levekår

4 Økte forskjeller i dødelighet mellom utdanningsgrupper.

5 5 Andel med høy utdanning

6 Oslos største folkehelseutfordring: Sosial ulikhet i helse…

7 Hvordan løfter vi på riktig side av gradienten?

8 Bydel Groruds mange utfordringer: Høy forekomst av hjerte-kar sykdommer Høy forekomst av inaktivitet Høy forkomst av overvekt Høy forekomst av diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes

9 Bydel Romsås – 1990-årene “versting” i media og nasjonale helsepolitiske dokumenter 1995: Bydel med: Lavest middelinntekt og utdanningsnivå Høyest andel enslige forsørgere Kortest forventet levealder for kvinner i Oslo 25% “ikke-vestlige”, høyt i 1990-årene Dødelighetsrater hjerte- og karsykdom 3x Vindern (Levealdersforskjell Oslos bydeler - menn:12 år, kvinner 7 år)

10 MoRo-prosjektet: Mosjon på Romsås 2000: Helseundersøkelse alder 30-67 år Kontrollbydel Furuset 2003: Helseundersøkelse Intervensjon for å fremme fysisk aktivitet hos inaktive Intervensjonbydel Romsås Kontrollbydel Furuset Intervensjonsbydel Romsås N=2950 (48%) N=1776 (67%) Begge bydeler hadde høy dødelighet og lav forventet levealder

11 Teoribasert intervensjon på flere nivåer - Hovedkomponenter – ”orkestrering” og ”skreddertilpasning” Befolkningsrettede tiltak Høyrisikorettede tiltak Utebelysning, måking, strøing,folkesti

12

13 Intervensjonen – hovedresultater etter 3 år Andel inaktive ble redusert med 25% (fra 40 til 30%) Andel av befolkningen som gikk opp i vekt redusert med 50% Resultatene var uavhengig av utdanning og etnisitet! Positive effekter også på blodtrykk og lipider Flere sluttet å røyke Ekstra sterk effekt i høyrisikogruppen Targeting physical activity in a low socioeconomic status population: observations from the Norwegian 'Romsås in Motion' study. Jenum AK, Lorentzen CA, Ommundsen Y. Br J Sports Med. 2009 Jan;43(1):64-9. Epub 2008 Oct 16. Prosjektet inne i EU databaser, WHO, Cochrane

14 Fig 2b Change in physical activity (stages of change, 1-5), intervention vs control InterventionControl p=0.024 for change intervention vs control

15

16 Høyrisiko-strategi Lav risiko Middels risiko Høy risiko Antall Intervensjons- grense Høy- risiko strategi

17 Populasjons- strategi: Påvirke alle Antall Populasjons strategi Lav risiko Middels risiko Høy risiko

18 Forebyggingens paradoks En høy-risikostrategi kan være effektiv for individet, men har begrenset effekt i populasjonen En populasjons-strategi har liten effekt på hvert individ, men kan være meget effektiv i populasjonen

19 Rekruttering, en evig utfordring….

20 Medfinansiering og forebygging Hva lønner seg på kort sikt? Og på lang sikt?

21 Takk for meg!


Laste ned ppt "Erfaringer med forebyggende helsearbeid og effekter av tiltak i bydel Bydelsoverlege Siri Seterelv, Bydel Grorud 12.Nov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google