Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til åpent møte om Torstrands framtid! Grendehuset, 3. mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til åpent møte om Torstrands framtid! Grendehuset, 3. mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til åpent møte om Torstrands framtid! Grendehuset, 3. mai 2011

2 HVORFOR DETTE MØTET? I september er det kommunevalg … Hvilke miljøbelastninger på Torstrand bør det gjøres noe med? Hva må til for å få utvikla et godt og spennende bomiljø her? Hvordan skal framtidas Torstrand se ut, helt konkret? Hvordan kommer vi dit vi vil? Saker det ”brenner mest for”: Hva gjør vi?

3 Shell-tomta og Felleskjøpet Ikke før er vi kvitt Shell-tankene, før det planlegges en koloss av ei mølle. Den skal bli hele 33 m høy, og strekke seg helt bak der FK- butikken lå.

4 Shell-tomta og Felleskjøpet Disse blir vi nok ikke kvitt - eller ? Forestill deg grøntarealer, benker, gang- og sykkelvei, og mange glade barn og voksne …

5 Her blir mennesker og biler små …

6 Klibrødfabrikken Ikke akkurat noen perle i strandområdet … Det må da gå an å få fjerna den NÅ?

7 Lekeplassen innenfor Strandgata og Colbjørnsens gate Lite benytta som lekeplass En parklunge for eldre mennesker i stedet? Vi har sett på modeller fra Sverige om hvordan slike kan utformes.

8 Lekeplassen på Torstrands torg Benyttes mye. Det har vært en del dugnad, men plassen mangler gjerde og apparater. Den skal være ferdigstilt før sommeren.

9 En glad dugnadsgjeng våren 2010!

10 Torstrandsriviera’n Ei flott strand, men her kan mye gjøres for å forskjønne området. Skinnet bedrar, dessverre. Toalettet er særdeles udelikat på innsida.

11 Planlagt utbygging på deler av Alfred-tomta Boligutbygging kan utvikle området Store ledige arealer Et viktig punkt: utkjøring fra området

12 Næring og industri er viktig, men like viktig er det at mennesker kan trives!

13 Kommentar unødvendig …

14 Bilkøer er ingen naturlov, de er menneskeskapte!

15 Noen ubehagelige fakta Mellom 13000 og 16000 biler i døgnet, litt avhengig av strekninger. (Minstekravet for bygging av firefeltsvei går ved 10000 biler per døgn!) Svevestøv og forurensning –kan gi vesentlig større risiko for at barn utvikler astma Støy –kan gi sterke helseplager og stjele år av folks liv Nærmere to tusen unge er på skoler og idrettsanlegg i nærheten av denne veien hver eneste dag. Ingen ville i dag finne på å legge en så sterkt trafikkert vei rett gjennom et bo-, handle- og skoleområde!

16 Trafikken - en hovedsak for velet siden 70-tallet Fartsgrense på 30 km i indre sone på Torstrand på 80-tallet Storstilt underskriftsaksjon i 1993, som endte opp i en kommunedelplan for tunnel øst-vest i 1996 Hospital- og Strandgata stengt for tungtrafikken i 1997. Det tok 8 år fra vi starta opp arbeidet. Torstrand-tunnelen kom inn i Nasjonal transportplan via behandling i fylket og Statens vegvesen, som en del av den såkalte Vestfoldpakka i forbindelse med E18-utbygging Ofret i politisk hestehandel ved inngangen til 2-tusentallet

17 Utviklinga etter år 2000 Mange forsøk på å få torstrandstunnel og øst-vest-forbindelsen på agendaen igjen – møter, brev, deltakelse i prosjektgrupper, debattinnlegg, demonstrasjoner osv. 2007: Samtlige partier hadde ett eller annet om øst-vest- forbindelsen gjennom byen eller om torstrandstrafikken i programmene de gikk til valg på. Ingenting har skjedd. 2008: Detaljert forslag til strakstiltak fra velet fremmet for politikerne og enstemmig vedtatt (interpellasjon) i kommunestyret. Lite har skjedd. 2011: Hele femten år er gått siden kommunedelplanen om tunnel ble vedtatt i 1996. Er det ikke på tide å erkjenne at byutvikling handler om mer enn prestisjefylte byggeprosjekter, og at partiene nå må samle seg om en trafikkløsning til byens beste?

18 Torstrand - et godt sted å være Hva må til for at vi skal lykkes?


Laste ned ppt "Velkommen til åpent møte om Torstrands framtid! Grendehuset, 3. mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google