Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltagerforum NorStella 13. april 2011 Faglig program Obligatorisk efaktura til det offentlige – hva er status? v/ Hvordan øke sjøtransportens konkurranseevne?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltagerforum NorStella 13. april 2011 Faglig program Obligatorisk efaktura til det offentlige – hva er status? v/ Hvordan øke sjøtransportens konkurranseevne?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Deltagerforum NorStella 13. april 2011 Faglig program Obligatorisk efaktura til det offentlige – hva er status? v/ Hvordan øke sjøtransportens konkurranseevne? v/Geir Berg, Sitma Hva er nytt i nye leveringsbetingelser – Incoterms 2010 v/ Olav Hermansen, NorStella Generalforsamling (Deltagerforum) Valg av ordstyrer Valg av referenter Fremleggelse av Årsberetning for 2010 Fremleggelse av revidert årsregnskap 2010 Fremleggelse av budsjett for 2011 Beslutte styrets godtgjørelse Valgkomiteens innstilling til nytt styre Valg av valgkomitee Valg av revisor Eventuelt

3 Revidert årsregnskap 2010 Samlede inntekter 5 663 000 Samlede driftsutgifter 5 335 000 Overskudd på driften 328 000 Renteinntekter 124 000 Overskudd 452 000 Stiftelseskapital 200 000 Disponibel egenkapital 3 800 000

4 Årsberetning 2010 NorStellas visjon: Næringsliv og offentlig sektor skal få større verdiskapning ved bruk av elektronisk samhandling og harmoniserte forretningsprosesser NorStellas mål: Flest mulige private og offentlige virksomhet skal kunne samhandle i et sømløst, sikkert teknologisk miljø NorStellas strategi for 2010: Fokus på forskningsbaserte prosjekter hvor anvendelse av teknologiske standarder og harmoniserte forretningsprosesser er sentralt Mål for 2010 Levere resultater fra FINT-prosjektet i samsvar med mål og budsjett Etablere NorStella som sentral aktør med ansvar for Samhandlingsarenaen i Semicolon II-prosjektet Være pro-aktiv ved implementering av ny standard for efaktura Informere næringslivet om nye leveringsbetingelser - Incoterms 2010

5 Oppnådde resultater 2010 Regnskapsresultat i overkant av budsjettert Fortsatt arbeidet med å sikre NorStella langsiktige inntekter fra forskningsprosjekter FINT Semicolon 3 nye initiativ i samarbeid med ITS Innledet samarbeid med NAV om utvikling av reg/rep for transportbransjen (teknologisamarbeid) Forsterket vår posisjon som sentral aktør og pådriver for utbredelse av efaktura Fortsatt nettverksbygging med særlig fokus på faggrupper for Internasjonal handelsforenkling, eID og elektronisk samhandling Bidratt til omorganisering og effektivisering av UN/CEFACT Flyttet inn i nye lokaler i Grenseveien 92 med resultat vesentlig reduserte driftskostnader husleie- og møtelokale) Disponibel egenkapital på 3,8 mill gir handlingsrom for økte aktiviteter i årene fremover

6 Mål for 2011 Etablere 3 nye forskningsprosjekter Innenfor sjøtransport Semantikk i andre områder enn offentlig sektor RFID i transportbransjen Etablere felles arena for Utstedere og Mottagere av efaktura og meldingsformidlere og ERP-leverandører Mål – større og hurtigere utbredelse av efaktura Etablere nye samarbeidsrelasjoner med andre aktører, spesielt ITS Norge Fokus på bedriftsinterne rådgivningstjenester internasjonal handel


Laste ned ppt "Deltagerforum NorStella 13. april 2011 Faglig program Obligatorisk efaktura til det offentlige – hva er status? v/ Hvordan øke sjøtransportens konkurranseevne?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google