Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Myra skole – foreldremøter Høsten 2011 Informasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Myra skole – foreldremøter Høsten 2011 Informasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Myra skole – foreldremøter Høsten 2011 Informasjon

2 Myra skole – foreldremøter
Informasjon om: Representanter til FAU Orientering SFO/leksehjelp Utviklingsarbeid/prosjekt Skolebrosjyren/hjemmesiden

3 Myra skole – foreldremøter
Representanter til FAU Det er klassekontaktene som sitter i FAU Det skal velges en representant og en vararepresentant fra hver gruppe på trinnet. I 1. trinn velges representanten for ett år og vararepresentanten for to år. Vararepresentanten rykker opp som representant neste skoleår. Vi ønsker ikke at foreldre er klassekontakt for flere trinn samtidig.

4 Myra skole – foreldremøter
2. Orientering SFO/leksehjelp SFO: Åpningstider: – 80 barn Leksehjelp: Tirsdag: Tirsdag: Onsdag: Ansvar for leksehjelp: Magny Andersen, Camilla Andersen og Odd Ivar Hjelmeland

5 Myra skole – foreldremøter
2. Utviklingsarbeid/prosjekt Olweus: Program mot mobbing og antisosial atferd. Personalet er fortsatt i en opplæringsperiode (18 måneder) Hva skolen er i ferd med å innarbeide: Felles definisjon av hva mobbing er Felles framgangsmåte i mobbesaker Felles vaktsystem Felles system for observasjon Felles ukas fokus Klassemøter 1 time i uka på alle trinn

6 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing.
MYRA SKOLE VÅREN 2011 Spørreundersøkelsen om mobbing ble tatt i mai 2010 og i juni 2011 Det var samtlige elever fra 3,4,5,6 og 7 trinn som tok undersøkelsen. Grunnen til at 1 og 2 trinn ikke var med, var at undersøkelsen inneholdt mye tekst og mange vanskelige ord. Undersøkelsen ble gjennomført slik at alle var anonymisert, ingen hadde mulighet til å se hva andre svarte, og lærer hadde heller ingen mulighet til å se på svarene til elevene. Nå har vi sammenlignet svarene fra 2010 og 2011 for å se hvilken effekt arbeidet med Olweus programmet har hatt.

7 Definisjon av mobbing (Dan Olweus)
Ikke all uakseptabel adferd er mobbing. Det vil være elementer av ubalanse i maktforholdet. Det er vanskelig å forsvare seg. Definisjonen omfatter både direkte angrep og indirekte mobbing. Det betyr at en person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

8 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Når vi skal lese diagrammene er de rød søylene for 2010 og de blå søylene er for Alle tall er gitt i prosent. Vi har tatt ut de mest sentrale spørsmålene i undersøkelsen. Første spørsmål er: Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke mobbet: ,4%, 2011 – 77,4% En sjelden gang: 2010 – 23,9%, 2011 – 16,4% 2-3 ganger i måneden: 2010 – 3,5%, 2011 – 2,7% 1 gang i uka: 2010 – 5,6%, 2011 – 1,4% Flere ganger i uka: ,5% , 2011 – 2,1%

9 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Andre elever har holdt meg utenfor eller oversett meg fullstendig. Ikke hendt: 2010 – 69,5%, 2011 – 80% En sjelden gang: ,3% – 10,3% 2-3 ganger i måneden: 2010 – 2,8%, 2011 – 3,4% 1 gang i uka: 2010 – 3,5%, 2011 – 2,8% Flere ganger i uka: 2010 – 2,8% – 3,4%

10 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Er du blitt mobbet av gutter eller jenter? Av 1 jente: 2010 – 12,9%, 2011 – 9,1% Av 1 gutt: 2010 – 16,1%, 2011 – 18,2% Av flere gutter: 2010 – 38,7%, 2011 – 31,8% Både gutter og jenter: 2010 – 32,3%, 2011 – 40,9%

11 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor er du blitt mobbet?
Ute: 2010 – 26,9%, 2011 – 39,4% I gangen: 2010 – 19,2%, 2011 – 15,2% Klasserommet: ,7%, ,3% Gymsalen: 2010 – 5,8%, 2011 – 18,2% Skoleveien: 2010 – 19,2%, 2011 – 21,2% Beregningsgrunnlag: de som er blitt mobbet ”en sjelden gang” eller mer.

12 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte prøver andre elever å gjøre noe for å stoppe det når en elev blir mobbet på skolen? Nesten aldri: 2010 – 16,7%, 2011 – 8,3% En sjelden gang: 2010 – 19,7%, 2011 – 13,6% Av og til: 2010 – 37,9%, 2011 – 43,9% Ofte: 2010 – 12,9%, 2011 – 18,9% Nesten alltid: 2010 – 12,9%, 2011 – 15,2%

13 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte har du selv vært med på å mobbe en annen elev på skolen de siste månedene? Ikke mobbet andre: ,8%, 2011 – 86,5% En sjelden gang: ,4%, 2011 – 12,1% 2-3 ganger i måneden: 2010 – 4,3%, 2011 – 0,7% 1 gang i uka: ,4%, 2011 – 0,7%

14 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Kunne du tenke deg å være med på å mobbe en elev du ikke liker? Ja: 2010 – 0,7%, 2011 – 1,4% Kanskje: 2010 – 7,1%, 2011 – 0,7% Usikker: 2010 – 9,9%, 2011 – 5,1% Nei, tror ikke det: 2010 – 9,9%, 2011 – 3,6% Nei: 2010 – 72,4%, 2011 – 89,1%

15 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte føler du deg redd for å bli mobbet av andre på skolen? Aldri: 2010 – 50,7%, 2011 – 60,7% Sjelden: ,4%, 2011 – 17,9% Av og til: 2010 – 13,4%, 2011 – 11,4% Ganske ofte: 2010 – 4,9%, 2011 – 5% Veldig ofte: 2010 – 5,6%, 2011 – 2,9%

16 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor mye synes du klassestyreren din har gjort for å motarbeide mobbing i klassen de siste månedene? Lite eller ingenting: 2010 – 17,8%, 2011 – 5,8% Ganske lite: ,1%, 2011 – 5,8% En del: 2010 – 18,5%, 2011 – 12,3% Ganske mye: 2010 – 28,1%, 2011 – 26,1% Mye: 2010 – 21,5%, 2011 – 50%

17 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing
Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte prøver lærerne eller de andre voksne på skolen å gjøre noe for å stoppe det når en elev blir mobbet på skolen? Nesten aldri: 2010 – 6,7%, 2011 – 2,9% En sjelden gang: 2010 – 9,6%, 2011 – 5,7% Av og til: 2010 – 19,3%, 2011 – 9,3% Ofte: 2010 – 24,4%, 2011 – 27,9% Alltid: 2010 – 40%, 2011 – 54,3%

18 Myra skole – foreldremøter
Vurdering for læring: Vurdering for læring dreier seg i bunn og grunn om lærers undervisningspraksis. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

19 Myra skole – foreldremøter
Leseprosjektet: LUS – nivå Lesekurs Satsning på bibliotek

20 Myra skole – foreldremøter
”Tidlig hjelp er god hjelp”: Satsning på lese- og skriveopplæring Kartlegging Ekstra oppfølging blir satt inn tidlig

21 Myra skole – foreldremøter
Fritt valg:”10 årssatsingen for likestilling på Sørlandet” -”Gutter og omsorgsrollen” Skal settes i gang i høst. Gruppa skal planlegge aktiviteter på SFO sammen med to voksne. Aktivitetene skal dokumenteres (foto), redigeres og presenteres. FLL (First Lego League) Vi skal delta i FLL med to grupper i høst. Vi ser det som viktig at det er både jenter og gutter i gruppene

22 Myra skole – foreldremøter
Partnerskole UIA: Vi tar imot studenter både høst- og vårhalvåret skoleåret 2011/12 Dette skoleåret er Kirsten Gabrielsen og Line Stiansen øvingslærere. Studentene skal være på 6. og 7. trinn

23 Myra skole – foreldremøter
Mer informasjon: skolebrosjyren/hjemmesiden Minner om hvor viktig det er med et godt samarbeid – positiv omtale av hverandre – skole/hjem – hjem/skole Viktigheten av å være til stede på skolen. Vi får mange søknader om å få fri utenom skoleferien og fridager


Laste ned ppt "Myra skole – foreldremøter Høsten 2011 Informasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google