Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Myra skole – foreldremøter Høsten 2011 Informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Myra skole – foreldremøter Høsten 2011 Informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Myra skole – foreldremøter Høsten 2011 Informasjon

2 2 Myra skole – foreldremøter Informasjon om: 1.Representanter til FAU 2.Orientering SFO/leksehjelp 3.Utviklingsarbeid/prosjekt 4.Skolebrosjyren/hjemmesiden

3 3 Myra skole – foreldremøter 1.Representanter til FAU Det er klassekontaktene som sitter i FAU Det skal velges en representant og en vararepresentant fra hver gruppe på trinnet. I 1. trinn velges representanten for ett år og vararepresentanten for to år. Vararepresentanten rykker opp som representant neste skoleår. Vi ønsker ikke at foreldre er klassekontakt for flere trinn samtidig.

4 4 Myra skole – foreldremøter 2. Orientering SFO/leksehjelp SFO: Åpningstider: 07.15-08.30 – 13.00-16.30 80 barn Leksehjelp: Tirsdag: 13.00-14.00 Tirsdag: 14.00-15.00 Onsdag: 30.30-14.30 Ansvar for leksehjelp: Magny Andersen, Camilla Andersen og Odd Ivar Hjelmeland

5 5 Myra skole – foreldremøter 2. Utviklingsarbeid/prosjekt Olweus: Program mot mobbing og antisosial atferd. Personalet er fortsatt i en opplæringsperiode (18 måneder) Hva skolen er i ferd med å innarbeide: -Felles definisjon av hva mobbing er -Felles framgangsmåte i mobbesaker -Felles vaktsystem -Felles system for observasjon -Felles ukas fokus -Klassemøter 1 time i uka på alle trinn

6 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. MYRA SKOLE VÅREN 2011

7 Definisjon av mobbing (Dan Olweus)  Ikke all uakseptabel adferd er mobbing. Det vil være elementer av ubalanse i maktforholdet. Det er vanskelig å forsvare seg. Definisjonen omfatter både direkte angrep og indirekte mobbing.  Det betyr at en person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. 7

8 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 8

9 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Andre elever har holdt meg utenfor eller oversett meg fullstendig. 9

10 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Er du blitt mobbet av gutter eller jenter? 10

11 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor er du blitt mobbet? 11

12 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte prøver andre elever å gjøre noe for å stoppe det når en elev blir mobbet på skolen? 12

13 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte har du selv vært med på å mobbe en annen elev på skolen de siste månedene? 13

14 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Kunne du tenke deg å være med på å mobbe en elev du ikke liker? 14

15 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte føler du deg redd for å bli mobbet av andre på skolen? 15

16 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor mye synes du klassestyreren din har gjort for å motarbeide mobbing i klassen de siste månedene? 16

17 Resultater for Olweus spørreskjema om mobbing. Hvor ofte prøver lærerne eller de andre voksne på skolen å gjøre noe for å stoppe det når en elev blir mobbet på skolen? 17

18 18 Myra skole – foreldremøter Vurdering for læring: -Vurdering for læring dreier seg i bunn og grunn om lærers undervisningspraksis. -Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem -Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen -Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg -Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

19 19 Myra skole – foreldremøter Leseprosjektet: -LUS – nivå -Lesekurs -Satsning på bibliotek

20 20 Myra skole – foreldremøter ”Tidlig hjelp er god hjelp”: -Satsning på lese- og skriveopplæring -Kartlegging -Ekstra oppfølging blir satt inn tidlig

21 Myra skole – foreldremøter Fritt valg:”10 årssatsingen for likestilling på Sørlandet” -”Gutter og omsorgsrollen” Skal settes i gang i høst. Gruppa skal planlegge aktiviteter på SFO sammen med to voksne. Aktivitetene skal dokumenteres (foto), redigeres og presenteres. FLL (First Lego League) Vi skal delta i FLL med to grupper i høst. Vi ser det som viktig at det er både jenter og gutter i gruppene 21

22 Myra skole – foreldremøter  Partnerskole UIA : Vi tar imot studenter både høst- og vårhalvåret skoleåret 2011/12 Dette skoleåret er Kirsten Gabrielsen og Line Stiansen øvingslærere. Studentene skal være på 6. og 7. trinn 22

23 Myra skole – foreldremøter -Mer informasjon: skolebrosjyren/hjemmesiden -Minner om hvor viktig det er med et godt samarbeid – positiv omtale av hverandre – skole/hjem – hjem/skole -Viktigheten av å være til stede på skolen. Vi får mange søknader om å få fri utenom skoleferien og fridager 23


Laste ned ppt "1 Myra skole – foreldremøter Høsten 2011 Informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google