Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, Sømna 2. mars 2011

2 FUNNKe Regional kompetanseorganisasjon som: –Koordinerer utbredelse av elektronisk meldingsutveksling til pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, helsestasjoner i kommunene og til spesialisthelsetjenesten –Bistår kommune med å søke tilskudd

3 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Tilknytning helsenett med PLO-tjenesten og helsestasjoner Elektronisk meldingsutveksling FUNNKe skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

4 Målsetting: Husholde godt med de knappeste ressursene (høyproduktive fagfolk)

5 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 På vegne av region nord søkte vi om 8 mill hvert år i 3 år. –til kompetanseorganisasjon –til hovedsamarbeidskommuner –til helseforetakene Vi har fått 7,5 pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill.

6

7 Samhandlingsreformen

8 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet Flere satsingsområder innenfor helse –Meldingsløftet i kommunene –E resept –Kjernejournal –Helseregistre –Din side

9 Meldingsutveksling Fastleger –Helseforetak - basismeldinger Henvisninger, epikriser, labsvar, rtgsvar –NAV –apotek Pleie-og omsorg –Fastleger - dialogmeldinger –Helseforetak - basismeldinger Helsestasjoner –Helseforetak - basismeldinger

10 Prosjekt FUNNKe Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene (2010-11) i region nord Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 kommuner i 2011 FUNNKe vil ha med alle 88 kommuner i 2011-2013

11 Kompetanseorganisasjonen Hilde Gaard prosjektleder, NST fra 1.3.2011 Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST Gro Wangensteen, Samhandlingskoordinator UNN HF Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT Hovedsamarbeidskommunene –9 kommuner i 2011, 8 kommuner i 2012?

12 Hovedsamarbeidskommuner i FUNNKe Troms-Ofoten –Tromsø Kommune, Line Nordgård PL –Lenvik Kommune, Mona Pedersen PL –Harstad Kommune, Roger Rasmussen PL –Nordreisa Kommune- PL –Dyrøy Kommune- Karl Johan Olsen PL –Narvik Kommune- Anders Løvold PL Finnmark –Alta Kommune- Hege Stenbakk PL –Hammerfest 2012 ? – Kirkenes 2012?

13 Hovedsamarbeidskommuner i FUNNKe Nordre Nordland –Bodø Kommune PL –Vågan Kommune PL –Steigen 2012 ? –Saltdal 2012 ? –Vesterålen 2012? Helgeland –Brønnøy 2012 ? –Rana 2012 ? –Indre Helgeland 2012 ?

14 H-samarbeidskommune i FUNNKe? Geografi og størrelse Kompetanse God forankring Interesse Får tilskudd

15 | 15 Hva vi forventer av hovedsamarbeidskommunene Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og legekontorene PLO og helseforetak helsestasjoner og helseforetak

16 | 16 Være del av FUNNKe kompetanseorganisasjon og MiK Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner Hvorfor? Arbeidet er litt IKT, mye organisasjonsutvikling Forankring, planer, økonomi, investeringer, rutiner, opplæring, drift

17 Nettverksmøter over ulike tema Forankring og motivering i egen kommune Kunnskap om hvordan komme i gang Teknisk kompetanse innen EDI/meldingsutveksling EPJ/EDI og opplæringsmetoder Drift

18 De øvrige kommunene Alle kommuner i region nord får gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen – Kompetanse om hvordan komme i gang – EDI kompetanse fra helse Nord IKT – EPJ og opplæring i meldingsutveksling

19 Kommunestørrelse, geografi og bosettings- mønster – vår største samhandlings-utfordring! 88 kommuner - under 2000 innbyggere: 38 - 2000 – 5000 innbyggere: 28 - 5000 – 10000 innbyggere: 13 - 10000 – 20000 innbyggere: 5 - over 20000 innbyggere: 4

20 Hvor søke om tilskudd? Fylkesmannens skjønnsmidler –Nordland 1.3 og i juni Tilskudd samhandlingsmidler Hdir –Frist 24. mars og 1. august www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommuner Prosjekt FUNNKe vil sammen med KS søke etter andre muligheter

21 Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Søke tilskudd sammen med andre kommuner Planlegge for oppstart - budsjettvedtak Gjennomføre kobling til Norsk helsenett 2011? Gjennomføre innkjøp / installasjon / test meldingsutveksling 2011-2013 ?? Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe 2011-2013 delta i møter og FUNNKe-nettverket

22

23 WWW.telemed.no/FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google