Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelsen 2011 Bergen. NAV, 12.12.2014Side 2 Hovedkommentarer til resultatene for Hordaland  Brukerundersøkelsen 2011 viser at brukerne i Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelsen 2011 Bergen. NAV, 12.12.2014Side 2 Hovedkommentarer til resultatene for Hordaland  Brukerundersøkelsen 2011 viser at brukerne i Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelsen 2011 Bergen

2 NAV, 12.12.2014Side 2 Hovedkommentarer til resultatene for Hordaland  Brukerundersøkelsen 2011 viser at brukerne i Hordaland har blitt mer fornøyd med NAV.  Totalt sett har andel fornøyde brukere økt fra 78% i 2010 til 82% i 2011.  Størst fremgang finner vi på spørsmålene knyttet til ventetid, kunnskap hos den NAV-ansatte og opplevelsen av å få den hjelp og informasjon man trenger.  Brukerundersøkelsen er gjennomført blant brukere som var innom NAV-kontorene i Hordaland i uke 35 i år.

3 NAV, 12.12.2014Side 3 Brukerundersøkelse Bergen uke 35 2011 Respondenter (fjoråret i parentes) Totalt antall besvarelser: 2 323 (2 127) De fordeler seg på kontorene som følger: Arna:133 (126) Bergenhus: 342 (343) Fana: 317 (242) Fyllingsdalen: 224 (252) Laksevåg:367 (351) Ytrebygda:184 (206) Årstad:393 (397) Åsane:363 (210)  Totaltallet for Bergen er bra.  Totalt sett er representativiteten meget god.

4 NAV, 12.12.2014Side 4 Samlede offisielle resultater for regionen Tall i prosent N= 2 323

5 NAV, 12.12.2014Side 5 Endring i andel enige på servicespørsmålene for regionen 2010 - 2011 Endring i prosentpoeng Minus = negativ utvikling

6 NAV, 12.12.2014Side 6 Endring i andel enige på servicespørsmålene for regionen 2010 - 2011 Endring i prosentpoeng Minus = negativ utvikling

7 NAV, 12.12.2014Side 7 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) VENTETID : Ventetiden for å få kontakt med rett person ved NAV kontoret har vært tilfredsstillende

8 NAV, 12.12.2014Side 8 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) RESPEKT : Jeg blir møtt med respekt fra de NAV ansatte

9 NAV, 12.12.2014Side 9 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) HJELP OG INFORMASJON : Jeg fikk den hjelp og informasjon som jeg trengte

10 NAV, 12.12.2014Side 10 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) UFORSTYRRET : Jeg kunne legge frem saken min uforstyrret

11 NAV, 12.12.2014Side 11 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) INTERESSE : Den NAV ansatte viste interesse for det jeg hadde å si

12 NAV, 12.12.2014Side 12 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) GODE LØSNINGER : Den NAV ansatte var interessert i å finne gode løsninger for meg

13 NAV, 12.12.2014Side 13 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) KUNNSKAP : Den NAV ansatte hadde tilstrekkelig kunnskap om lover og regler som gjaldt min sak

14 NAV, 12.12.2014Side 14 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) TYDELIG VEDTAK : Det muntlige/skriftlige vedtaket som jeg har mottatt fra NAV kontoret var forståelig

15 NAV, 12.12.2014Side 15 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) SERVICE : Jeg er fornøyd med servicen jeg har fått fra NAV kontoret

16 NAV, 12.12.2014Side 16 Andel respondenter og hvor ofte de har vært innom siste måned Pr kontor


Laste ned ppt "Brukerundersøkelsen 2011 Bergen. NAV, 12.12.2014Side 2 Hovedkommentarer til resultatene for Hordaland  Brukerundersøkelsen 2011 viser at brukerne i Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google