Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige strategiske forskningstema, Stavanger kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige strategiske forskningstema, Stavanger kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige strategiske forskningstema, 2012-2015 - Stavanger kommune
Forskning om storby, 10. januar 2012 Viktige strategiske forskningstema, Stavanger kommune Olve Molvik, personal og organisasjonsdirektør Stavanger kommune

2 Kommunens langsiktige mål - Kommuneplan for 2010-2025

3 Strategiske prioriteringer for 2012-2015 - Handlings- og økonomiplan 2012-2015
Barn og unge Brukere innenfor levekår med sammensatte og ressurskrevende tjenester Tilrettelegging for ivaretakelse av kommunens ansvar i samhandlingsreformen Bjergstedvisjonen Stavanger Forum Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser Den omstillingsdyktige og handlekraftige organisasjon

4 Aktuelle forskningstema
Viktige tema innenfor tjenesteleveranse Velferdskommunen i endring - kjerneoppgaver og storbyutfordringer Velferdsinnovasjon – fra prosjekt til praksis (følgeforskning) Barn og unge – tidlig intervensjon og verktøy; nytter det? «Samstyring» - verdiskapning gjennom partnerskap med private, frivillige og ideelle organisasjoner Storby, transportbehov og transportsystemer Byplanlegging: Planverktøy – virker de? Scenariene, verdibasert byutvikling, stedsutvikling som eksempler Digitalisering – innsatser, resultater og effekter (økonomisk, tjenester, organisatorisk)

5 Aktuelle forskningstema
Viktige tema innen styring og organisering Velferdskommunen under press – styringsmessige og organisatoriske konsekvenser Samhandling og koordinering (horisontalt og vertikalt) – praktisk kunnskap om de gode effektive løsningene Nye styringsparadigmer innenfor offentlig sektor – hvor står vi og hvor går vi? Hvordan ivareta strategisk lederskap av komplekse organisasjoner i omskiftelige omgivelser? Statlig tilsyn og kommunal egenkontroll – når to styringsregimer møtes? Prosjektorganisering i norske storbyer – virker det? Innovasjonsstrategi i norske storbyer (erfaringsinnhenting og next practise)

6 Aktuelle forskningstema
Viktige tema innenfor arbeidsgiverområdet: Nye rutiner for sykefraværsoppfølging – innsats, resultater og effekter i storbyene Hvis strategisk kompetansestyring er løsningen – hva er effektene? Lederskap i komplekse organisasjoner – komparativt studie av resultatenhetsleders arbeidssituasjon i storbyene. Fra personalforvaltning til strategisk HR – komparativt studie av utviklingsretning og konsekvenser i storbyene.


Laste ned ppt "Viktige strategiske forskningstema, Stavanger kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google