Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige strategiske forskningstema, 2012-2015 - Stavanger kommune Olve Molvik, personal og organisasjonsdirektør Stavanger kommune Forskning om storby,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige strategiske forskningstema, 2012-2015 - Stavanger kommune Olve Molvik, personal og organisasjonsdirektør Stavanger kommune Forskning om storby,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige strategiske forskningstema, 2012-2015 - Stavanger kommune Olve Molvik, personal og organisasjonsdirektør Stavanger kommune Forskning om storby, 10. januar 2012

2 STAVANGER KOMMUNE Kommunens langsiktige mål - Kommuneplan for 2010-2025

3 STAVANGER KOMMUNE Strategiske prioriteringer for 2012-2015 - Handlings- og økonomiplan 2012-2015 ■ Barn og unge ■ Brukere innenfor levekår med sammensatte og ressurskrevende tjenester ■ Tilrettelegging for ivaretakelse av kommunens ansvar i samhandlingsreformen ■ Bjergstedvisjonen ■ Stavanger Forum ■ Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser Den omstillingsdyktige og handlekraftige organisasjon

4 STAVANGER KOMMUNE Aktuelle forskningstema Viktige tema innenfor tjenesteleveranse 1. Velferdskommunen i endring - kjerneoppgaver og storbyutfordringer 2. Velferdsinnovasjon – fra prosjekt til praksis (følgeforskning) 3. Barn og unge – tidlig intervensjon og verktøy; nytter det? 4. «Samstyring» - verdiskapning gjennom partnerskap med private, frivillige og ideelle organisasjoner 5. Storby, transportbehov og transportsystemer 6. Byplanlegging: Planverktøy – virker de? Scenariene, verdibasert byutvikling, stedsutvikling som eksempler 7. Digitalisering – innsatser, resultater og effekter (økonomisk, tjenester, organisatorisk)

5 STAVANGER KOMMUNE Aktuelle forskningstema Viktige tema innen styring og organisering 1. Velferdskommunen under press – styringsmessige og organisatoriske konsekvenser 2. Samhandling og koordinering (horisontalt og vertikalt) – praktisk kunnskap om de gode effektive løsningene 3. Nye styringsparadigmer innenfor offentlig sektor – hvor står vi og hvor går vi? 4. Hvordan ivareta strategisk lederskap av komplekse organisasjoner i omskiftelige omgivelser? 5. Statlig tilsyn og kommunal egenkontroll – når to styringsregimer møtes? 6. Prosjektorganisering i norske storbyer – virker det? 7. Innovasjonsstrategi i norske storbyer (erfaringsinnhenting og next practise)

6 STAVANGER KOMMUNE Aktuelle forskningstema Viktige tema innenfor arbeidsgiverområdet: 1. Nye rutiner for sykefraværsoppfølging – innsats, resultater og effekter i storbyene 2. Hvis strategisk kompetansestyring er løsningen – hva er effektene? 3. Lederskap i komplekse organisasjoner – komparativt studie av resultatenhetsleders arbeidssituasjon i storbyene. 4. Fra personalforvaltning til strategisk HR – komparativt studie av utviklingsretning og konsekvenser i storbyene.


Laste ned ppt "Viktige strategiske forskningstema, 2012-2015 - Stavanger kommune Olve Molvik, personal og organisasjonsdirektør Stavanger kommune Forskning om storby,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google