Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 1 1.Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller 2.Presentasjon av planområdet 3.Bakgrunn for planforslaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 1 1.Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller 2.Presentasjon av planområdet 3.Bakgrunn for planforslaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 1 1.Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller 2.Presentasjon av planområdet 3.Bakgrunn for planforslaget 4.Presentasjon av planforslaget 5.Planprosessen 6.Medvirkning 7.Innspill og spørsmål til planarbeidet Folkemøte – reguleringsplan Steinberg stasjonskvartal

2 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 2 1. Tiltakshaver og forslagsstiller ›Tiltakshaver: VIBRA AS ›Selskap etablert for å utvikle gjeldende eiendom ›Forslagsstiller: Steinland Multiplan AS og COWI AS ›Bistår på vegne av VIBRA AS med regulering- og byggesak for dette prosjektet

3 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 3 2. Planområdet ›Planområdet ligger i Steinberg sentrum på naboeiendom rett nord for Steinberg jernbanestasjon i Nedre Eiker kommune ›Området omfatter eiendommene med adresse Steinbergveien 125 og 127.

4 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 4 3. Bakgrunn for planforslaget ›I kommuneplanens arealdel ligger planområdet i arealer avsatt til sentrumsformål "Y" og boligformål "B" ›Boligformål "B": ›variert enebolig/småhusbebyggelse ›grad av utnytting skal ikke overstige 30% BYA ›Sentrumsformål "Y": ›bolig og næringsvirksomhet ›bebygges med min 30% BYA ›Søkt dispensasjon (13.12.2012) fra utnyttelsesgraden for deler av eiendommen som ligger i areal avsatt til boligformål ›Søknad avslått, og kommunen anbefalte oppstart av reguleringsplanarbeide

5 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 5 3. Bakgrunn for planforslaget ›Steinberg stasjon skal gjenåpnes ›Stasjonen må utbedres ›Jernbaneverket og Nedre Eiker kommune samarbeider om planlegging av tiltak for å kunne gjenåpne Steinberg stasjon ›Forventes oppstart av reguleringsprosess ila våren 2013 ›Forutsetter styrket trafikkgrunnlag ›JBV tolker dette som økning i passasjertall fra 230 personer/dag til 600+ personer/dag ›Les mer: http://www.nedre- eiker.kommune.no/utreder-alternativer-for- utvikling-av-steinberg-stasjon.5185154- 41174.htmlhttp://www.nedre- eiker.kommune.no/utreder-alternativer-for- utvikling-av-steinberg-stasjon.5185154- 41174.html Bilde: www.steinbergstasjon.no – 13.5.2013www.steinbergstasjon.no

6 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 6 4. Planforslaget ›Ensartet regulering til sentrumsformål ›Utnyttelse på omtrent 50% BYA, bidrar til fortetting ved Steinberg jernbanestasjon ›Uteareal, lekeplass ›Parkering hovedsakelig i kjeller, gjesteparkering utomhus ›Atkomst fra Steinbergveien

7 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 7 4. Planforslaget ›Ca 450 m² næringsareal på grunnplan ›Ca 35 leiligheter i øvrige 3 etasjer ›Materialvalg: stein/pussede fasader og tre ›Viktige tema i planarbeidet: ›Samordning mot JBV ›Tetthet ›Parkering ›Støykrav ›Uteoppholdsareal

8 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 8 5. Planprosessen – parallelt med byggesak Oppstartsmøte Politisk behandling Varsling om oppstart 1. Gangsbehandling Offentlig ettersyn 2. Gangsbehandling Kunngjøring m/klageadgang Behandling avsluttes Klagebehandling Klage Ingen klage ›Avholdt 21.2.2013 – tilrådet å fortsette planarbeidet ›30.4.2013 – vedtak: "Utbygger skal forholde seg til gjeldende kommuneplan, dvs sentrumsområde Y." ›06.5.2013 – Annonser + brev ›Primo august – frist 12 uker ›Ultimo oktober – 6 uker ›Januar 2014 – frist 12 uker ›Medio mars 2014 ›3 uker klageadgang

9 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 9 6. Medvirkning Oppstartsmøte Politisk behandling Varsling om oppstart 1. Gangsbehandling Offentlig ettersyn 2. Gangsbehandling Kunngjøring m/klageadgang Behandling avsluttes Klagebehandling Klage Ingen klage ›3 ukers frist for merknader og innspill ›Brev sendt til naboer og berørte parter ›Annonse i DT og kommunens hjemmeside ›Folkemøte 13.5.2013 ›6 ukers frist for merknader og innspill ›3 ukers frist for klage

10 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 10 7. Innspill eller spørsmål til planarbeidet?


Laste ned ppt "Agenda 13 MAI 2013 STEINBERG STASJONSKVARTAL 1 1.Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller 2.Presentasjon av planområdet 3.Bakgrunn for planforslaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google