Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller
Folkemøte – reguleringsplan Steinberg stasjonskvartal Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller Presentasjon av planområdet Bakgrunn for planforslaget Presentasjon av planforslaget Planprosessen Medvirkning Innspill og spørsmål til planarbeidet 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

2 1. Tiltakshaver og forslagsstiller
Tiltakshaver: VIBRA AS Selskap etablert for å utvikle gjeldende eiendom Forslagsstiller: Steinland Multiplan AS og COWI AS Bistår på vegne av VIBRA AS med regulering- og byggesak for dette prosjektet 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

3 2. Planområdet Planområdet ligger i Steinberg sentrum på naboeiendom rett nord for Steinberg jernbanestasjon i Nedre Eiker kommune Området omfatter eiendommene med adresse Steinbergveien 125 og 127. 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

4 3. Bakgrunn for planforslaget
I kommuneplanens arealdel ligger planområdet i arealer avsatt til sentrumsformål "Y" og boligformål "B" Boligformål "B": variert enebolig/småhusbebyggelse grad av utnytting skal ikke overstige 30% BYA Sentrumsformål "Y": bolig og næringsvirksomhet bebygges med min 30% BYA Søkt dispensasjon ( ) fra utnyttelsesgraden for deler av eiendommen som ligger i areal avsatt til boligformål Søknad avslått, og kommunen anbefalte oppstart av reguleringsplanarbeide 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

5 3. Bakgrunn for planforslaget
Steinberg stasjon skal gjenåpnes Stasjonen må utbedres Jernbaneverket og Nedre Eiker kommune samarbeider om planlegging av tiltak for å kunne gjenåpne Steinberg stasjon Forventes oppstart av reguleringsprosess ila våren 2013 Forutsetter styrket trafikkgrunnlag JBV tolker dette som økning i passasjertall fra 230 personer/dag til 600+ personer/dag Les mer: eiker.kommune.no/utreder-alternativer-for- utvikling-av-steinberg-stasjon html Bilde: – 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

6 4. Planforslaget Ensartet regulering til sentrumsformål
Utnyttelse på omtrent 50% BYA, bidrar til fortetting ved Steinberg jernbanestasjon Uteareal, lekeplass Parkering hovedsakelig i kjeller, gjesteparkering utomhus Atkomst fra Steinbergveien 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

7 4. Planforslaget Ca 450 m² næringsareal på grunnplan
Ca 35 leiligheter i øvrige 3 etasjer Materialvalg: stein/pussede fasader og tre Viktige tema i planarbeidet: Samordning mot JBV Tetthet Parkering Støykrav Uteoppholdsareal 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

8 5. Planprosessen – parallelt med byggesak
Oppstartsmøte Avholdt – tilrådet å fortsette planarbeidet – vedtak: "Utbygger skal forholde seg til gjeldende kommuneplan, dvs sentrumsområde Y." – Annonser + brev Primo august – frist 12 uker Ultimo oktober – 6 uker Januar 2014 – frist 12 uker Medio mars 2014 3 uker klageadgang Politisk behandling Varsling om oppstart 1. Gangsbehandling Offentlig ettersyn 2. Gangsbehandling Kunngjøring m/klageadgang Ingen klage Klage Behandling avsluttes Klagebehandling 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

9 6. Medvirkning Oppstartsmøte Politisk behandling Varsling om oppstart
3 ukers frist for merknader og innspill Brev sendt til naboer og berørte parter Annonse i DT og kommunens hjemmeside Folkemøte 1. Gangsbehandling Offentlig ettersyn 6 ukers frist for merknader og innspill 2. Gangsbehandling Kunngjøring m/klageadgang 3 ukers frist for klage Ingen klage Klage Behandling avsluttes Klagebehandling 13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal

10 7. Innspill eller spørsmål til planarbeidet?
13 mai 2013 Steinberg Stasjonskvartal


Laste ned ppt "Presentasjon av tiltakshaver og forslagsstiller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google