Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for skolehelserådet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for skolehelserådet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for skolehelserådet
Øystein Hetlevik

2

3 Bakgrunn Bydelene lagt ned Ulik utvikling mellom bydeler
Ikke ressursvekst Stor ulikhet i praksis Personavhengig Skole og skolehelsetjeneste – sammenfallende mål (§9a)

4 Melding om skolehelsetjenesten
Vedtak Bergen bystyre, sak 71/06, mars 2006

5 Vedtak i bystyret Byrådets forslag til målsettinger og strategier for organisering og styrking av skolehelsetjenesten i Bergen kommune: Byrådet foreslår følgende målsettinger for skolehelsetjenesten i Bergen: Et likeverdig skolehelsetilbud til alle byens barn og unge. En skolehelsetjeneste som er en faglig ressurs for trivsels- og helsefremmende skoler En skolehelsetjeneste som bidrar til at barn får rett hjelp til rett tid, slik at barn skal få utnytte sine muligheter best mulig i skolen En skolehelsetjeneste som er faglig oppdatert med motiverte medarbeidere En skolehelsetjeneste med særlig fokus på forebyggende psykososialt arbeid og rusforebygging

6 For å kunne oppfylle målsettingene foreslår Byrådet følgende strategier eller tiltak:
Det opprettes et skolehelseråd som et forpliktende samarbeid mellom skolehelsetjenesten i bydelene, Helsevernetaten og andre helsefaggrupper som er involvert i barne- og ungdomshelsetjenesten, som fysio- og ergoterapitjenesten og psykiatritjenesten. Målet med et slikt samarbeid må være ha oversikt over skolehelsetjenestens innhold og ressursbruk å påvirke det faglige innhold i tjenesten, basert på medisinsk kunnskap og statlige og kommunale målsetninger, blant annet ved kontakt mot fagmiljø i høyskoler og universitet å utvikle rollen som faglig rådgiver for skolene i oppgaven med å utvikle ”eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring” i skolen se til at skolehelsetjenestens lokalkunnskap om barn og unges helse systematiseres og blir bidrag til kommunal planlegging, kfr forskriftskrav om kartlegging. se til at nye tiltak som settes i gang blir evaluert

7 Formalisere samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skoleeiere på overordnet nivå for å samordne helsefremmende tiltak i skolene. Byrådet vil legge til rette for at det i hver bydel blir opprettet større skolelegestillinger (en eller flere skoleoverleger i minst 20 % stilling som erstatning for det små stillingshjemlene på 1-3 timer/uke). Skoleoverlegene skal som hovedregel arbeide systemrettet, men skal også ha ansvar for en eller flere skoler i bydelen og på disse skolene delta i arbeid med enkeltelever der det ikke er naturlig å benytte fastlegen. Byrådet vil arbeide for at samhandlingen mellom skolehelsetjenesten og fastlegene styrkes i tråd med det som fremkommer i høringsuttalelsen fra Allmennlegeutvalget for fastlegene i Bergen. Helsesøstertjenesten prioriteres budsjettmessig de neste 5 årene, gjennom psykiatrimidler og kommunal egenfinansiering slik at alle barn får tilbud om basisprogrammet samtidig som tilbudet om ”åpen dør” hos helsesøster styrkes. Samordning av skolehelsetjenestens tilbud og Helsestasjon for ungdom (HFU) videreutvikles og evalueres. Utvikle et mer likeverdig tilbud i bydelene.

8 Helsesøstre Leger Fysio- ergoterapi Psykisk helse Barnevern / sosial Skole ……sender sine beste folk Universitet Høgskole Medisinske fagmiljø Skoleeier / PPT: Kommune - Fylkeskommune- Private

9 Kanskje en illusjon…. men vi har aldri vært nærmere at det blir virkelighet..!


Laste ned ppt "Bakgrunn for skolehelserådet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google