Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonsfellesskap til beste for barn og unge Lars Gunnar Lingås Førsteamanuensis i profesjonsetikk og veiledning, fil dr 27.10.14 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonsfellesskap til beste for barn og unge Lars Gunnar Lingås Førsteamanuensis i profesjonsetikk og veiledning, fil dr 27.10.14 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonsfellesskap til beste for barn og unge Lars Gunnar Lingås Førsteamanuensis i profesjonsetikk og veiledning, fil dr 27.10.14 1

2 Profesjonalitetens kjerne Å kunne det du gjør Å gjøre det du kan – sammen med andre Å stå for det du gjør 27.10.14 2

3 For å kalle seg profesjonell.. Kontroll og påvirkning av eget kunnskapsgrunnlag for fagutøvelsen Et samfunnsmandat for stor selvråderett og råderett over eget arbeidsområde Et omforent verdigrunnlag og normer for etisk praksis 27.10.14 3

4 Blindveier i vår tid «Den som har en hammer, ser spiker overalt» Mark Twain Løsning søker problem Hvem roper høyest og blir hørt? Å bli «mer katolsk enn paven» nypositivismen og naturvitenskapens objektgjøring av mennesket jakten i mørket på de perfekte metoder og evidens som religion «Slik har vi alltid gjort det her hos oss!» blindhet for resiliens og barn som ønskende, villende, tenkende og handlende subjekter blindhet for de egentlige utfordringene i vår tid 27.10.14 4

5 Kunnskapsgrunnlaget for PPR Sterk profesjonalitet er en garanti mot jakten etter lettvinte løsninger på sammensatte problemer God profesjonalitet omfatter visshet om nødvendigheten av tverrfaglig kompetanse i vår tid Vitenskapsteoretisk innsikt for å skjelne mellom skitt og kanel Oppdaterte kunnskaper om det som rører seg blant barn og unge i vår tid Samtalens språk og språk som makt og motmakt Bygge relasjonskompetanse hele tiden Kunne gjennomskue diagnostikkens janusansikt 27.10.14 5

6 Styrt eller selvstyrt? Presset fra oven Bolognaerklæringen, OECD, EU-direktiver, næringslivets kortsiktige behov, NPM og målrapporteringshelvete, evidensbaserte «best practice» oppskrifter, politiske signaler, forskrifter og rundskriv Å tro på seg selv og sine teoretiske og praktiske kunnskapskilder Å kjenne seg selv, sitt mandat og sine forutsetninger og begrensninger – en forutsetning for tillit Samarbeidets utfordringer: revirer og allianser 27.10.14 6

7 Verdigrunnlag og etikk Barnets beste Respekt for menneskeverd og mangfold Subjektgjøring Samhandle Utvikle egen dømmekraft til å Fremme og forsvare verdier Gjøre gode prioriteringer Avveie og velge når verdier kolliderer og dilemmaer krever valg Stå personlig ansvarlig for egne handlinger Lærerprofesjonens etiske plattform angår dere! Husk at god etisk praksis fremmer tillit som påvirker autonomien 27.10.14 7

8 Før, tidligere – og noen andre… «Livet leves forlengs og forstås baklengs» Søren Kierkegaard Forsømmelser kan være skjebnesvangre Tidlig intervensjon som mantra Intervensjon – for hva? Handlingslammelse for utfordringene slik de er – her og nå med de menneskene det gjelder, og deres framtid Det er alltid noen andre som ikke har gjort jobben sin 27.10.14 8

9 Veier til en sterkere profesjonalitet i fellesskap Anerkjenn egen kompetanse og ditt utviklingspotensiale! Utdanningssamfunnet er en viktig arena for godt faglig arbeid på mange områder – samhandling må til En profesjonell uten helhetssyn er en «idiot» Livet selv er mer enn instrumentalistisk kunnskap: helse, trivsel, samliv, vokster, utfoldelse, mestring, mening, kjærlighet og håp Barndommen har en egenverdi og er ikke et forstadium til et «etterliv» som voksen Krev en rimelig autonomi eller «La rådgiveren være rådgiver!» 27.10.14 9


Laste ned ppt "Profesjonsfellesskap til beste for barn og unge Lars Gunnar Lingås Førsteamanuensis i profesjonsetikk og veiledning, fil dr 27.10.14 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google