Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEGAØYAN VERDENSARVOMRÅDE Organisering av verdensarvarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEGAØYAN VERDENSARVOMRÅDE Organisering av verdensarvarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEGAØYAN VERDENSARVOMRÅDE Organisering av verdensarvarbeidet

2 FIRE HOVEDSATSNINGER Vega kommunes arbeid med verdensarven Helse, pleie og omsorg Oppvekst, livsutfoldelse og kultur Næringsutvikling og bosetting Verdensarv, natur og kulturarv Ny kommuneplan med strategisk- og arealdel: Reguleringsplan og stedsutviklingsprosjekt for å sikre en styrt utvikling i de mest attraktive områdene Utvikling reiselivsstrategi Deltakelse i verdiskapingsprogram Riksantikvaren og pilotprosjekt Bærekraftig Reiseliv Oppfølging lokale aktører og næringsliv Team Verdensarv Vega – Nordland fylkeskommune

3 STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV Etablert av Vega kommune i 2005 Daglig leder er verdensarvkoordinator Styre: 3 repr Vega kommune, NFK, FM Nordland, HM, tidligere stortingsrepr., leder Stiftelsens samarbeidsråd. Observatører: RA og Mdir Samarbeidsråd med 18 lag og foreninger Nasjonal verdensarvpolitikk Formidling D untradisjonen Dokumentasjon Forskning Lokal verdiskaping Stiftelsens arbeidsoppgaver Internasjonalt arbeid Marint miljø og fugleliv Bygningsarv og kulturminner ”Verdensarv i unge hender” Kulturlandskap Stiftelsen arbeider ut fra Verdensarvkonvensjonen, forvaltnings- og tiltaksplan, nasjonale føringer og gjennom årlige handlingsplaner. Arbeidet finansieres via Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, SMIL-midler og ulike prosjektmidler. I 2013 hadde Stiftelsen ca 4 mill kr til disposisjon. Fylkesmannen i Nordland, NFK, Innovasjon Norge, Vega kommune oa bidro med i overkant av 6 mill kr. Undervisning Besøksforvaltning

4 Forvaltningsknutepunkt Nes Vega Verneområde: styre og forvalter Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statens Naturoppsyn Helgeland Museum Vega kommune Team Verdensarv Vega

5

6 Verdensarvsenter Vega kommune som eier og driver

7 Hva fungerer bra og hvor kan det gjøres forbedringer? Lokal forvaltning fungerer godt Vega kommune forvalter 80 prosent av verdensarvområdet Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv forvalter verdensarvmidlene og daglig leder er verdensarvkoordinator Vega verneområdestyre forvalter de vernede områdene og tiltaksmidler via SNO Hvor kan det gjøres forbedringer? Forutsigbarhet i forhold til nasjonale føringer Mangel på kapasitet for å kunne følge opp arbeidsoppgavene Vagt med beste praksis, hva er det?


Laste ned ppt "VEGAØYAN VERDENSARVOMRÅDE Organisering av verdensarvarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google