Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av verdensarvarbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av verdensarvarbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av verdensarvarbeidet
Vegaøyan verdensarvområde Organisering av verdensarvarbeidet

2 Vega kommunes arbeid med verdensarven
Fire Hovedsatsninger Helse, pleie og omsorg Oppvekst, livsutfoldelse og kultur Næringsutvikling og bosetting Verdensarv, natur og kulturarv Ny kommuneplan med strategisk- og arealdel: Reguleringsplan og stedsutviklingsprosjekt for å sikre en styrt utvikling i de mest attraktive områdene Utvikling reiselivsstrategi Deltakelse i verdiskapingsprogram Riksantikvaren og pilotprosjekt Bærekraftig Reiseliv Oppfølging lokale aktører og næringsliv Team Verdensarv Vega – Nordland fylkeskommune Vega kommune har verdensarv, natur og kulturarv som et av fire hovedsatsninger i den kommuneplanen som ble vedtatt i juni Kommuneplanen er laget for å sikre verdensarvområdets verdier gjennom en styrt utvikling. Derfor er det også laget en reguleringsplan og byggeskikksguide for de mest attraktive områdene nord på øya. For å bidra til lokal involvering og eierskap til arbeidet har kommunen gjennomført et stedsutviklingsprosjekt i samme området.

3 STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV
Stiftelsens arbeidsoppgaver Nasjonal verdensarvpolitikk STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV Etablert av Vega kommune i 2005 Daglig leder er verdensarvkoordinator Styre: 3 repr Vega kommune, NFK, FM Nordland, HM, tidligere stortingsrepr., leder Stiftelsens samarbeidsråd. Observatører: RA og Mdir Samarbeidsråd med 18 lag og foreninger Duntradisjonen Internasjonalt arbeid Kulturlandskap Lokal verdiskaping Marint miljø og fugleliv Besøksforvaltning Bygningsarv og kulturminner Formidling ”Verdensarv i unge hender” Dokumentasjon Forskning Undervisning Stiftelsen arbeider ut fra Verdensarvkonvensjonen, forvaltnings- og tiltaksplan, nasjonale føringer og gjennom årlige handlingsplaner. Arbeidet finansieres via Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, SMIL-midler og ulike prosjektmidler. I 2013 hadde Stiftelsen ca 4 mill kr til disposisjon. Fylkesmannen i Nordland, NFK, Innovasjon Norge, Vega kommune oa bidro med i overkant av 6 mill kr.

4 Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
Vega kommune Forvaltningsknutepunkt Nes Vega Verneområde: styre og forvalter Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statens Naturoppsyn Team Verdensarv Vega Helgeland Museum

5

6 Verdensarvsenter Vega kommune som eier og driver

7 Hva fungerer bra og hvor kan det gjøres forbedringer?
Lokal forvaltning fungerer godt Vega kommune forvalter 80 prosent av verdensarvområdet Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv forvalter verdensarvmidlene og daglig leder er verdensarvkoordinator Vega verneområdestyre forvalter de vernede områdene og tiltaksmidler via SNO Hvor kan det gjøres forbedringer? Forutsigbarhet i forhold til nasjonale føringer Mangel på kapasitet for å kunne følge opp arbeidsoppgavene Vagt med beste praksis, hva er det?


Laste ned ppt "Organisering av verdensarvarbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google