Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status inkubasjon Ledersamling inkubasjon Verdal 7.11.13 Randi Torvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status inkubasjon Ledersamling inkubasjon Verdal 7.11.13 Randi Torvik."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Status inkubasjon Ledersamling inkubasjon Verdal 7.11.13 Randi Torvik

3 Hovedmål for satsingen Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter

4 Resultater Totalt 1746 inkubatorbedrifter etablert (2000-2012) Verdiskaping på 9,6 milliarder i inkubatorbedriftene (2002-2012) Kvinneandel – kvinner i ledende stilling i inkubatorbedriftene 33% Hver krone fra SIVA har utløst to private kroner (ind ink)

5 Verdiskaping

6 Status 2014 - SIVA KRD: 107 mill kr (økning på 20 mill kr) NHD: 49,8 mill kr (økning på 1,8 mill kr) Gir mulighet for utlysning – Stor grad av distrikts- og regionalpolitiske føringer Utfordring i forhold til sentrale strøk Bransjenøytral – kvalitet og behov

7 Inkubasjon status Hva har vi fått til? – Noe økt grunnfinansiering – Høyere krav – Tettere oppfølgingen - utviklingssamtalen Totalt 40 inkubatorer i 2013 29 miljø i satsingen fra 2013: I tillegg 11 inkubatorer i løpende satsinger 5 miljø har forsterking på mat – og natur (2013 siste år)

8 Inkubasjon fremover Ambisjoner for fremtida: – Resultatstyrt finansiering – Akseleratorer – Utvikle nye sterke miljø – Økt grunnfinansiering – (Pollenkapital – EK- instrument )

9 Utviklingssamtalen Ledd i profesjonalisering av inkubasjonsmiljøene Strukturert dybdesamtale med inkubatorleder (inkubatorer tatt opp fra 01.01.12) Sentrert rundt 9 kategorier: 1. Kultur 2. Styre/ledelse 3. Oppsett og innhold 4. Strategi 5. Kjerneprosesser 6. Kapital 7. Støttefunksjoner 8. Utvalg og vurdering 9. Marked og internasjonalisering

10 Utviklingssamtalen Målet med utviklingssamtalen er videreutvikling av både miljøene og SIVA; Gjennomført 18 utviklingssamtaler Gode erfaringer, interessante samtaler Gjensidig læring Inkubator xGjennomsnitt

11 Utlysning 2014 Forslag til Statsbudsjett - 14. oktober 2013 Utlysning 25. oktober, se www.siva.no Søknadsfrist 22. november Endelig innstilling medio desember Hvem kan søke; Sterke innovasjonsmiljø og næringsaktører hvor inkubasjon er en vesentlig aktivitet, som ikke er en del av SIVAs Inkubasjonsprogram. Eventuelle justeringer av dagens utviklingstilskudd skjer ikke gjennom søknad.

12 Mål og handlingsplaner 2014 Leveres medio desember, jamfør pkt. 2 i samarbeidsavtalen Mal som i 2013, denne vil være integrert i det nye i arbeidsverktøyet for inkubasjon

13 Utfordringer å ta tak i Synliggjøring av inkubasjon og resultater Kvalitet og kvantitet på idetilfanget - for mange bedrifter i inkubatorene som ikke er vekstbedrifter Mangel på tidligfasekapital Strukturutfordringer; For lite samhandling regionalt om idefangst og utvikling av vekstbedrifter - NH, INK, NCE/Arena,IN, FK, klynger osv.

14 Dagens tema INKUBASJON I KLYNGER


Laste ned ppt "Status inkubasjon Ledersamling inkubasjon Verdal 7.11.13 Randi Torvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google