Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge. Langesund,10.11.09. 2 Tema Formål, strategi 2009. Tiltakspakke. Policy. 2010; statsbudsjett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge. Langesund,10.11.09. 2 Tema Formål, strategi 2009. Tiltakspakke. Policy. 2010; statsbudsjett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge. Langesund,10.11.09

2 2 Tema Formål, strategi 2009. Tiltakspakke. Policy. 2010; statsbudsjett

3 3 Formålsparagrafen til Innovasjon Norge Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. InternasjonaliseringOmdømmebygging Innovasjon

4 4 Økonomiske rammer Årlige tildelingsrammer fra : Kommunal- og Regionaldepartementet/fylkeskommunen Tilskudd,risikolån,etablererstipend Næringsdepartementet Lavrisikolån,risikolån,OFU/IFU,tilskudd Landbruksdepartementet /fylkesmannen Tilskudd, lån, rentestøtte for lån Fiskeridepartementet

5 5 Sømløse tilbud ut fra kundenes behov Innovasjon Internasjonalisering Profilering Tjenester : Finansiering Rådgivning Kompetanse Nettverkskobling Eksponering Som kunde har du et behov – sammen finner vi løsningen Fokus:

6 6 Innovasjon - vi ønsker fornyelse basert på mangfold. – vi ønsker økonomisk vekst gjennom internasjonal konkurransekraft - vi ønsker sterkere innovasjonstakt gjennom innovasjon i samarbeid I nnovasjons- miljø E ntreprenørskap V ekst i bedrifter Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser i hele landet InternasjonaliseringOmdømmebygging

7 7 Utvalgte sektorer Energi og miljø Kultur og næring Reiseliv Landbruk og mat Helse Marin Maritim Olje og gass IKT

8 8 En markedsnær organisasjon Norden Stockholm København Helsinki Afrika Johannesburg Sentral Europa og Baltikum Budapest Praha Istanbul Warszawa Bucuresti Tallinn Sofia Dubai Russland Moskva Murmansk St. Petersburg Amerika Washington Boston Houston San Francisco New York Toronto Rio de Janeiro Asia Bangkok Beijing Shanghai Kuala Lumpur New Delhi Seoul Hanoi Singapore Tokyo Vest Europa Hamburg Haag Paris London Madrid Lisboa Milano

9 9 2009

10 10 Økte rammer Innovasjonslån - økt ramme fra 300 mill kr til 1,4 mrd kr. Garantier – økt ramme fra 40 til 170 mill. kroner Lavrisikolån – ramme 2,5 mrd. kroner. Revidert statsbudsjett : + 1 mrd. 150 millioner til etablererstipend OFU/IFU-kontrakter – økt ramme 65 mill. kroner + 20 mill.: Marint verdiskapingsprogram + 20 mill.: Trebasert innovasjonsprogram + 50 mill.: Bioenergiprogrammet

11 11 Virkemiddelbruk Dempe virkning av finanskrisen ved å lette finansiering av gode prosjekter Innovasjon og internasjonalisering Større muligheter til å finansiere store bedrifter Primært nye prosjekter, ikke refinansiering. I noen grad til kapitalstyrking Samfinansiering med banker og bedriftseiere

12 12 Etablererstipend. +150 mill kr Ideutviklings- og etableringsfase, t.o.m. år 2; unntaksvis inntil 5 år etter etablering Innovative prosjekter og/eller prosjekt med høyt verdiskapningspotensiale/internasjonalt potensiale Øvre ramme pr. bedriftsetablering 1,75 mill kr Utløsende effekt I

13 13 Virkemiddelbruk i 2009 337 tilsagn. Samlet tilsagn om lån og tilskudd på 305 mill Rentestøtte for lånesum på kr 32,5 mill Tilsagn Bamble pr. 30.06.09 : Tilsagn om tilskudd : kr 3 729 366 ( av sum tilskudd på kr 32,5 mill ) Tilsagn om lån : kr 200 000

14 14 2010, statsbudsjettet

15 15 Hovedpunkter 1 mrd i økning til lavrisikolån i forhold til opprinnelig budsjett ( 2,5 mrd. kr) 200 millioner økning til landsdekkende risikolån (500 mill kr) 100 millioner til miljøteknologi 50 millioner til landsdekkende etablererstipend Økning på tilskuddet til regional utvikling gjennom fylkeskommunene

16 16 Samarbeidspartnere Forskningsrådet: Økning til klima og energi i 2010. SIVA. Designrådet: 10 mill øremerket designdrevet innovasjonsprogram i 2010. Investinor AS. Tidlig vekstfase Energi og miljø, marin, maritim, reiseliv.

17 17 Enterprise Europe Network- en del av Innovasjon Norge EU-regelverk EU-programmer Bedriftssamarbeid Teknologioverføring 4000 rågivere 40 land Kontakt Marita Aasrum marita.aasrum@innovasjonnorge.no Tlf: 22 00 27 51

18 18 www. innovasjonnorge.no


Laste ned ppt "Innovasjon Norge. Langesund,10.11.09. 2 Tema Formål, strategi 2009. Tiltakspakke. Policy. 2010; statsbudsjett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google