Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonal skogindustri og miljø Bjørnar Sæther SGO 2300.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonal skogindustri og miljø Bjørnar Sæther SGO 2300."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonal skogindustri og miljø Bjørnar Sæther SGO 2300

2 Mål for forelesningen Hva er de sentrale miljøproblemene i internasjonal skogindustri? Viktige aktører og deres strategier Geografiske variasjoner i miljøproblemer og strategier

3 Utslipp til luft og vann De fleste utslippene til luft og vann er redusert til lavt nivå i Nord-Europa og Nord-Amerika Større utslipp fra fabrikker i Kina, Russland, Sør-Amerika, Indonesia Treforedling er en fremdeles en svært energiintensiv industri

4 Drivkrefter bak utslippsreduksjon Hva kan gi reduksjoner i industrien i sør og øst? –Investeringer i ny teknologi, både prosess og ”end of pipe” –Bedret driftspraksis –Økt bruk av resirkulert papir, men krever god avfallsbehandling –Store utfordringer for endel gamle anlegg, særlig i Russland

5 Finansiering av miljøforbedringer Alternativer: - Fabrikkene kjøpes opp av foretak fra Nord, nyinvesteringer over tid (eks Norske Skog) - Fabrikker legges ned (eks Kina, Russland) - Lokalt eierskap, internasjonal støtte (VB etc) - TNS fra Nord kan havne i problemer hvis de inngår samarbeid med bedrifter i Sør som er miljøsyndere, pga en miljøbevisst opinion og politisk press i hjemlandet i Nord

6 Miljø-lokalsamfunn Russland har flere eldre og forurensende fabrikker, også ved Baikalsjøen I Russland gir fabrikkene arbeid, bolig og barnehage (?) til tusenvis, disse vil miste jobben og sosiale goder om ny teknologi innføres Nye mer miljøvennlige fabrikker vil dermed få store sosiale konsekvenser

7 Bærekraftig skogforvaltning Store problemer både knyttet til regnskog i Sør og boreal skog i Nord Skogindustri er nødvendigvis ikke den viktigste årsaken til ødeleggelse av regnskog, et sammensatt bilde Plantasjedrift et alternativ, men omstridt (eks Aracruz)

8 Boreal barskog Hoveddelen av den urørte barskogen finnes i Russland, noe i Canada Det meste er gått tapt i Norden, vern er fremdeles omstridt i Norge Sterk strid i British Columbia rundt vern, en sterk miljøbevegelse har vært i konflikt med lokale myndigheter og næringsinteresser

9 Russland Utviklingen i Russland vil være avgjørende for om det er mulig å ta vare på urørt barskog –Det offentlige eier skogen, leier ut retten til å drive hogst til private til en lav pris –Myndighetene har muligheten til å stille miljøkrav, gjør det i liten men varierende grad – Noen delstatsregjeringer er mer åpne for presse fra miljøbevegelsen enn andre

10 Miljøbevegelsen i Russland Russland er et enormt land med store regionale forskjeller Greenpeace og WWF er særlig aktive i vestlige Russland og forsøker å innføre vestlig tankegang rundt skogvern I allianse med lokal miljøbevegelse har de hatt en viss suksess gjennom å informere kunder i vest slik at de ikke kjøper skog fra ”old growth” skog Miljøbevegelsen avhenger av sivilsamfunnet

11 Vestlige TNS i Russland StoraEnso og IKEA er blant vestlige foretak med betydelige interesser i Russland Da disse bedriftene er avhengige av å selge til et delvis miljøbevisst marked i vest, er de med og innføre mer miljøvennlige driftsformer i skogen Praktiserer bla. sporbarhet

12 Stora Enso Principles of Environmental and Social Responsibility for Wood Procurement and Sustainable Forest Management Sustainable and renewable raw materialsWe promote sustainable forest management, which involves conserving biodiversity, soils and water resources, and safeguarding the health and ecological functions of forest ecosystems. The concept of sustainability also encompasses the maintenance and enhancement of forest resources and wood production. We do not purchase wood from protected areas or areas in the process of designation for protection, unless purchases are clearly in line with the relevant conservation regulations and goals. Wood procured from other areas with significant conservation value should always be harvested in line with official conservation. Minimising environmental impacts We choose to apply forest management and wood procurement technologies that enable high environmental performance. We use environmental and quality management systems to guarantee high environmental performance. This involves recognising, assessing and minimising the environmental impacts of wood procurement and forest management. We keep well informed on environmental issues, and strive to minimise negative environmental impacts by participating in all relevant international, national and local development projects. We aim to maximise eco-efficiency in all use of raw materials and energy. Social responsibility We apply good business ethics and good business practices to ensure all fibre sources are legal and sustainable. We apply special criteria in selecting suppliers, and require guarantees from all suppliers that fibre sources are legal and sustainable. Active partnership and supplier training promote the implementation of Group policies. We promote wood procurement and forest management practices which leave room for traditional and multiple uses of forests, while also preserving each area’s natural, historical and cultural heritage. CommunicationWe maintain an active dialogue with all stakeholders locally, nationally and internationally, and regularly issue public environmental reports. We promote forest certification in order to communicate the sustainability of fibre sources. We develop traceability systems to ensure that fibre sources are sustainable, and to help prove this to our customers.

13 Sertifisering Det er utviklet flere typer internasjonale sertifiseringsordringer for skogprodukter Forest Stewardship Council er en av de. Produkter med dette merket skal tilfredsstille en rekke krav, tømmeret skal bla. Ikke komme fra verneverdig skog

14 Miljøbevegelsen Sonnenfeld setter utviklingen i internasjonal treforedlingsindustri inn i et økologisk moderniseringsperspektiv, peker på viktige kontekstuelle forskjeller Nord-Sør Sonnenfeld tillegger miljøbevegelsen stor ære for de miljøforbedringer som har skjedd Han overdriver miljøbevegelsens betydning i Nord, myndighetenes politikk har betydd mye for en mer miljøvennlig industri her Miljøbevegelsens interesser kan noen ganger være i strid med lokalsamfunnets interesser


Laste ned ppt "Internasjonal skogindustri og miljø Bjørnar Sæther SGO 2300."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google