Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvar for nettbasert formidling - redaktøransvar? Halvor Manshaus Advokatfirmaet Schjødt AS 13. oktober 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvar for nettbasert formidling - redaktøransvar? Halvor Manshaus Advokatfirmaet Schjødt AS 13. oktober 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansvar for nettbasert formidling - redaktøransvar? Halvor Manshaus Advokatfirmaet Schjødt AS 13. oktober 2005

2 Tema - formidlingsansvaret  Tradisjonellt redaktøransvar?  Alminnelig medvirkningsansvar?  Artikkel: - jusnytt.no - schjodt.no Tema – Ansvar på nett

3 Redaktøransvaret  Redaktørens funksjonelle rolle  Kvalitetssikring  Kanalisering av ansvar  Kontrollansvar - medvirkning  Redaksjonell profil på innhold

4 Redaktøransvar på Internett Strl § 431 Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.

5 Redaktøransvar på Internett  Forholdet Strl §§ 436 og 10  Uenighet i lovforarbeider  Uenighet i juridisk teori  Rapport fra Ekspertgruppe – venter  Redaktøransvaret gjelder for nettaviser ?

6 Formidling/tilrettelegging  Bruker/leserproduksjon - Nyhetsgrupper -Mailløkker -Diskusjonsforum -Spill (WoW) -Blog -Kanalchat -Kommentarer (f. eks. til avisartikler) -Private sub-nettsider -Annonseringstjenester -P2P Formidling - tilrettelegging

7 Selvstendig formidlingsansvar  Medvirkning  Uavhengig av originær ytrer  Injurie, rasisme, religion, politikk osv  Utgangspunkt: -Straff: krever medvirkning i § -Sivilt: særhjemmel (Skl § 3-6), andre ansvarsgrunnlag

8 Ansvarsbegrensningen Ehandelsloven § 18 – “nettvert” straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer nødvendige tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen etter at forsettet eller den grove uaktsomheten etter første ledd forelå.

9 Eksempel - rettspraksis  Tele2-saken -Dømt i tingretten (5. Juni 2002) -Frikjent i lagmannsretten (RG 2003 s 1268)  Ehandelsdirektivet

10 Forholdet til Vær Varsom  Forslaget strengere enn loven  Pressens etikk ikke nødvendigvis sammenfallende med loven  Loven bygger på harmonisert prinsipp  Nye medier – nye arenaer  Demokrati – ytringsfrihet  Pressens debattfunksjon  Pressen sensurfunksjon

11

12

13


Laste ned ppt "Ansvar for nettbasert formidling - redaktøransvar? Halvor Manshaus Advokatfirmaet Schjødt AS 13. oktober 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google